Kategoriler
Haberler

Sağlık Bakanı : Asistanları kölelikten kurtardık

Fikret Bila’nın Kaleminden Yeni Bir Yazı…

Akdağ: Asistanları kölelikten kurtardık

11 Mart 2011

Üniversite hastanelerindeki asistan doktorların, performans uygulamasına ilişkin eleştirilerini ve taleplerini yansıtmıştım. Asistanlar, köle gibi çalıştıklarını, ancak çok düşük ücret aldıklarını belirtmişler; performans uygulamasıyla hastalarına 5’er dakika ayırmaya zorlandıklarını, eğitimlerinin de bu sistem nedeniyle eksik kalacağını duyurmuşlardı. “Tüccar değil hekimiz” sloganıyla performans uygulamasını eleştirmişlerdi. Doktorlar, 13 Mart Pazar günü de bu uygulamayı protesto etmek amacıyla Ankara’da büyük bir mitinge hazırlanıyor.
Asistanların eleştirilerini ve taleplerini yansıtan yazım nedeniyle Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ aradı. Akdağ, asistanların yansıttığı eleştirilere yanıt verdi ve performans uygulamasının sağlık hizmetlerinden memnuniyeti artırdığını ifade etti. Akdağ’ın aktardığı bilgiler ve görüşleri özetle şöyle:

“Asistanlar haklılar”
“Asistan doktorlar, şikâyetlerinde haklılar. Gerçekten hastanelerin yükünü onlar taşırlar. Ve karşılığında da aldıkları ücret çok kısıtlıdır. Üniversite hastanelerinde asistan doktorlara doğru dürüst ödeme yapılmıyor. Biz, performans uygulamasıyla asistanların ücretlerini önemli ölçüde yukarı çekmiş olduk.
Performans uygulamasına geçmeden önce asistanlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde aylık ortalama 3300 lira, üniversite hastanelerinde ise (1-2 istisna hariç) maalesef ortalama 2200 lira ücret alıyorlardı. Üniversite öğretim üyeleri ise muayenehanelerinden veya üniversitedeki özel muayenelerinden para kazanıyorlar, ancak asistanlara herhangi bir pay vermiyorlardı. Asistanı bu sistem köleleştirmişti. Biz bu sistemi değiştirmek istiyoruz.”

Ücretin üst sınırı
Akdağ, yeni sistemle asistanların alabilecekleri ücretin üst sınırının 6900 liraya yükseltildiğini belirterek, şu bilgiyi verdi:
“Performans uygulamasına geçmeden önce asistan doktorlara yapılan ek ödemenin sınırı 1000 liraydı. Maaşları da 1400-1500 lira civarındaydı. Nöbet ücretleri de 200 liraydı. Alabilecekleri maksimum ücret böylece ancak 2600 liraya ulaşabiliyordu.
Performans uygulamasına geçerken yaptığımız düzenleme ile üst sınırları yukarı çektik. Bugün asistanlara yapılacak ek ödemenin üst sınırı 3750 lira, mesai dışı ödemenin üst sınırı 1000 lira, nöbet ücreti de 700 liraya yükseltildi. 1500 lira da maaşları olduğu düşünülürse bir asistan doktorun alabileceği ücretin üst sınırı 6900 liraya yükselmiş oluyor. Bu, alınabilecek maksimum ücrettir. Yanlış anlaşılmasın. Herkes bu ücreti alır demiyoruz. Performansa göre alınabilecek en üst ücreti söylüyorum.”

“Döner sermayeyi biz ödeyeceğiz”
“Şimdi yeni sisteme geçince bu sistemin nasıl finanse edileceğini soruyorlar. Biliyorsunuz eski sistemde hoca farkı adı altında vatandaştan para alıyorlardı. Bu yolla üniversitelerde döner sermayeye toplanan para 430 milyon liradır. Şimdi hoca farkı kalktığı için bu parayı alamayacaklar. Ancak biz Sağlık Bakanlığı olarak her yıl bu parayı üniversite döner sermayelerine Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla ödeyeceğiz. Biz, bütçeden SGK’ya vereceğiz, onlar da üniversite döner sermayelerine verecekler. Vereceğimiz bu para da doktorlara yapılan ek ödemede kullanılacak.”

“Kölelikten kurtardık”
“Yeni uygulamayla asistan doktorları kölelikten kurtarmış oluyoruz. Performans sistemiyle alabilecekleri ücretin üst sınırını ifade ettim. Üniversiteler döner sermaye için ödeyeceğimiz parayı adil biçimde dağıtacaklar, böylece asistanlar kölelikten kurtulacaklar. Bu amaçla da paranın dağıtımını düzenleyen bir yönetmelik de hazırlandı. Yeni sisteme göre, Sağlık Bakanlığı ortalama 1600 lira ek ödeme dağıttı, üniversiteler ise 600-700 lira dağıtabildiler.”

“Yeni ücretler”
Sağlık Bakanı Akdağ, performans uygulamasına geçildikten sonra Ocak 2011’de değişik tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde asistan doktorlara ödenen ücretlerden şu örnekleri verdi:
“Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi: 1500 lira maaş, 500 lira ek ödeme, 600 lira nöbet ücreti, toplam 2600 lira;
Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi: 1590 lira maaş, 800 lira ek ödeme, 500 lira nöbet ücreti, toplam 2890 lira;
Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi: 1590 lira maaş, 730 lira ek ödeme, 600 lira nöbet ücreti, toplam 2920 lira;
Dışkapı Eğitim Hastanesi: 1600 lira maaş, 1744 lira ek ödeme, 600 lira nöbet ücreti toplam 3944 lira;
İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi: 1600 lira maaş, 2707 lira ek ödeme, 600 lira nöbet ücreti, toplam 4407 lira;
İstanbul Ümraniye Eğitim Hastanesi: 1600 lira maaş, 2654 lira ek ödeme, 600 lira nöbet ücreti, toplam 4854 lira;
Ankara Atatürk Eğitim Hastanesi: Aylık toplam 5400 lira.”

Muayenehaneye dönülmeyecek
Akdağ, “Kimse boşuna uğraşmasın. Biz bir devrim yaptık. Özel muayene ve muayenehane dönemini kapattık. Bundan geriye dönüş yok” dedi. Akdağ, başka partiler de iktidara gelseler, bu sistemi değiştirmeyeceklerdir, çünkü 2003 yılında yüzde 39 olan hasta memnuniyeti bizim bu uygulamalarımız sonrasında 2010 yılı sonu itibarıyla yüzde 73’e çıkmıştır, bilgisini verdi.

“Sağlık Bakanı : Asistanları kölelikten kurtardık” için 6 yanıt

Hala performans!la öğünen bir sağlık bakanımız var….!Kamu’da çalışan bir mühendisin maaşı 3.ooo(kamuda)Özelde 2 katı,Üstelik sabah 8.30 akşam 17.00 mesai süresi vardır.. Bir mühendis 4 yılda öğretim , eğitimini tamamlar ve üretici konuma geçer..Yani bir tıp fak. öğrencisinden 2 yıl önce üretici konumdadır ve hayatını kurar….Akşam çocuğunu kreşinden çok rahat alır’! saat 17.00 ve mesai bitmiştir!! Sosyal hayatı vardır,anne ,babasını ziyarete ,ya da sinemaya gidecek zamanı vardır..
İyi de Sayın Bakan;Bu kadar ücreti alabilen doktor sayısını çok merak ettiğim gibi !!;Tıp fakültesi okuyanlar hayata 2-3 bazen de 4 -5 yıl geriden başlarlar
Sosyal hayat neredeyse hiç yoktur..
27- 35 yaşında hala ders çalışır,makale ,sunum.vs.Aile kavramı anne-baba eş çocuk yoktur.Ben çocuklarıma acıyorum Sayın Bakan..
Hasta memnuniyeti %73’e çıkmış….Nasıl yani memnun olanlar..?
Ya da ülkemiz de en çok S.S.K’ lı çalışanlar vardı..Eş çocuklarla,büyük bir kesim oluşturuyor.
Emekli sandığının durumu farklıydı..(bu da ayrıca tartışılacak konudur)SGK’olarak birleşildiğin de,memnuniyetin artması çok normaldir..SSK’nın kapsamında çalışanları aile ve çocukları ile düşünürseniz , büyük bir çoğunluktur.(bağkur’da aynı)….
ssk hastanesi dışında,hastanelere ulaşan bir kesim tabii memnuniyet belirtir..
Aslında memnuyetleri,sadece poliklinik muayenesi ,

yüzsüzlük deseniz değil, yalan desen hafif kalır,gerçekten bilmiyorum sadece gülüyorum…

36 saat çalışmanın bedeli olamaz. Hangi meslekte sabah evinden çıkıp tüm gün çalışıp gece nöbete devam edip uyumadan ertesi gün işe devam ediliyor. Uykusuzluktan hastayla konuşurken bile içinin geçtiği, otobüs durağında beklerken uyuyakaldığın, günaşırı nöbet tutarken gün yüzü görmediğin , aile , arkadaş ve eşini haftada bir bile göremediğin bir hayatı doktorlar dışında kim yaşıyor. Ben doktor olarak para istemiyorum. Performans istemiyorum . İnsan gibi yaşamak istiyorum. Haftada 100 saat çalışarak insani ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum. Memurların haftalık çalışma süresi 40-45 saat. 6 yıl fakülte, 5 yıl üst ihtisas yapıp , memurun 2-3 katı kadar çalışıp aldığımız maaşı memurunkine eşit tutan çarpık sistemi kınıyorum. Gayriinsani olan çalışma saatlerimiz performans uygulaması ile daha da arttı. Poliklinik saatlerinin akşam 20:00’ye kadar uzatılması sözkonusu. Bu mu bizi kölelikten kurtaran sistem ???

bir yanlışı düzelteyim derken, bir diğerine gözü kapalı düşmek, kimseye aradığı HAKkını vermez..
Mühendisler 3000 lira almıyor.. Cahillik etmeyelim..
Bir asistan doktorun maaşı da 5000 tl seviyesine kadar çıkabiliyorsa, durup düşünmek lazım.. Her meslek erbabı zor koşullar altında geçinmeye çalışıyor.. Kimse kendi tercihi ile edindi diye mesleğine kutsallık addedmemeli.. Siz, oğlunuz, ya da birbaşkası 6 sene okudu diye astronomik gelirler alamaz, ben de 2 sene MSc yaptım.. Hakkımızı bir diğer emekçiyi çiğneyerek almaya çalışmayalım..

MEMURLAR 2009 Aralık Maaşı 2010Ocak Maaşı
Müsteşar 1/4 4.546 4.667
Genel Müdür 1/4 4.153 4.264
Memur 9/2 1.254 1.291
Memur 14/3 1.250 1.287
Hizmetli 13/3 1.218 1.254
Öğretmen 1/4 1.683 1.731
Öğretmen 9/2 1.453 1.496
Kaymakam 7/1 2.702 2.776
Başkomiser 3/1 2.190 2.251
Polis memuru 9/3 1.934 1.988
Uzman doktor 1/4 2.213 2.275
Doktor 7/1 1.870 1.923
Hemşire-Lise 11/1 1.416 1.457
Mühendis-Büro 1/4 2.166 2.266
Teknisyen-Büro 12/3 1.416 1.458
Profesör 1/4 3.564 3.660
Araştırma görevlisi 7/2 1.691 1.739
Avukat 1/4 2.362 2.428

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.