Kategoriler
Haberler

Adana Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu Basın Açıklaması

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Bizler, üniversite ve Sağlık bakanlığı eğitim araştırma hastanelerinde, sağlık sisteminin yükünü omuzlarında sırtlayan asistan hekimleriz.

İzmir, İstanbul, Ankara’da ve diğer tüm üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde sorunlarını dile getiren arkadaşlarımız gibi;

Bizlerde de Adana’da sağlık hizmeti veren ve eğitim almaya çalışan asistan hekimler olarak sesimizi topluca duyurmak, içinde bulunduğumuz durumu, çalışma şartlarımızı ve sağlık sisteminde yaşanan gerçekleri/yalanları kendi gözümüzden tüm kamuoyuna ve sizlere açıklamak için buradayız.

Sağlıkta dönüşüm adı altında asıl yapılmaya çalışılanın hekim ve sağlık çalışanlarının emeğinin ucuzlatılıp, yaratılmaya çalışılan uluslararası sağlık piyasasına ucuz işgücü temini olduğunu ve bunun başta hastalar ve halkımız olmak  üzere kimseye fayda sağlamayacağını dile getiriyoruz.

 

Mesleğimize, onurumuza ve geleceğimize saldıranlara cevap olarak yaptığımız bu GREV etkinliğimize  öncelikle hastalarımız olmak üzere asistan, pratisyen

ve uzman hekim, akademisyen, eczacı, hemşire, teknisyen gibi sağlık ortamının her aşamasında yer alan sağlık emekçileri ve toplumun her kesiminin destek vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

13 Martta ÇOKSES TEKYÜREK olarak söz verdiğimiz üzere sözlerini tutan ilk sağlık emekçisi asistan hekimler olarak bunun dalga dalga yayılacağını ve  tüm ülkeyi saracağını düşünüyor, haklı eylemimize herkesi davet ediyoruz.

İnsani olmayan şartlarda çalışan ve performans adı altında her geçen gün daha da ağırlaşacak sağlık sisteminin yükünü sırtlayan biz asistan hekimler olarak taleplerimiz;

1. Asistan hekimlere nöbet sonrası izin kullandırılması, esnek, kuralsız fazla çalışmanın ve angaryanın ortadan kaldırılması,

2. Asistan hekim ücretlerinin yabancı uyruklu asistanları da kapsayacak şekilde performanstan bağımsız, eşit, adil, güvenceli ve iş barışını bozmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

3. Asistan hekimlere akademik ve diğer tüm yasal izin haklarının kullandırılması,

4.Yetkili kurullarca akredite edilmiş standart eğitim programlarının uygulanması,

5. Asistan hekimlere ücretsiz kongre ve kitap desteği verilmesi,

6. Asistan hekimlerin yapacakları projelere bilimsel çalışma ödeneğinin ayrılması,

7. Asistan hekimlerin eğitim sorumluları hakkında geri bildirim yapmasının önünün açılması ve olumsuz geri bildirimlerin değerlendirmeye alınması,

8. Hastanelerimizde resmi olarak asistan hekim temsilciliklerinin kurulması ve bu temsilcilerin seçimle belirlenerek düzenli olarak başhekim ve dekanla görüşmesi,

9. Döner sermaye komisyonunda bir asistan hekimin yer alması,

10. Çalışma ortamlarımızda her türlü şiddete karşı caydırıcı güvenlik önlemlerinin alınması ve bununla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasıdır.

Tüm ülkede yayılan asistan hareketinin bir sonucu olarak duruma duyarsız kalamayan Sağlık Bakanlığı’nın asistan hekimler ile ilgili genelgesini kısmen de olsa önemli bir kazanım olarak görüyoruz ve bu taleplerimizin en kısa sürede genelgelerle sınırlı kalmayıp hayata geçirilmesini istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nın bu adımı atmasını da bizler;   “HAK VERİLMEZ, ALINIR”  şeklinde değerlendiriyor ve örgütlü mücadelemiz sonunda elde ettiğimiz bir kazanım olarak görüyoruz.

 

“Biz hekimler;

Geleceğimiz için,

Onurumuz için,

Mesleki bağımsızlığımız için,

İş güvencemiz için

Can güvenliğimiz için

Üretimden gelen gücümüzü göstermek için

19–20 Nisan tarihlerinde sağlık hizmeti sunamayacağız.”

 

ADANA TABİP ODASI

ASİSTAN HEKİM KOMİSYONU

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.