Kategoriler
Haberler

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Basın Açıklaması

ANTALYA 20.04.2011-

Meslektaşlarımıza, Hastalarımıza, YÖK’e ve Sağlık Bakanı’na Mektup

Bizler,

33 saat  aralıksız nöbet tutan, ayda yerine göre 400 saatin üzerinde çalışan,

Uykusuz bir şekilde 50-80 hasta bakan,

Gözleri yarı açık ameliyata giren,

Eğitim saatlerini hastasını muayene ederek geçiren ve eğitimini yemek saatlerine   sığdırmaya çalışan,

Radyolojide gece yarılarına kadar rapor yazan,

Temel tıpta nerede çalışacağı belli olmayan,

Morgun yanında yemek yiyen,

Ne iş verirsen yapan,

Fazla çalışma saatlerinin önemli bir kısmı yasadışı olan,

Yer yer vatandaştan şiddet gören, hocası tarafından tehtid edilen, başbakandan hakaret duyan,  asistan olarak tabir edilen, köle gibi görülen, Tıpta Uzmanlık Öğrencileriyiz.

Bizler sorunlarımızı ülkenin değişik yerlerinde, basın açıklamaları yoluyla, yönetimlerle görüşerek,  grevlerle dile getirdik. Ancak sorunların kaynağı hep yanlış açıklandı veya yanlış hedef gösterildi.

Başhekimlik, Dekanlık ve Sağlık Bakanı sorunlarımızın kaynağını öğretim üyeleri ve bölümler olarak, hocalarımız, dekanlık ve hükümet, bizler de anabilim dalları, üniversite yönetimi, yök ve hükümet olarak tanımlıyoruz.

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamda “ öğretim üyeleri asistanlara eylem yaptırdı, onları kullanıyorlar” diyor.  Bizler hür irademiz ve örgütlülüğümüzle buradayız ve kazanana kadar da burada olacağız. Buradan Sağlık Bakanı’na ve bu şekilde düşünen bütün yöneticilere sesleniyoruz,  bunu söyleyerek yaşadığımız sorunları ve kaynağını görmezden gelemezsiniz. Bizler bu sorunları yaşadığımız için alanlara çıktık ve şimdi de grevdeyiz.

Değerli hastalarımız;

Sizler kendinizin veya yakınlarınızın 33 saat uyumayan bir hekimin muayene etmesini ister misiniz? Uykulu gözlerle ameliyatınızın yapılmasını ister misiniz? Bu şekilde muayene etmeyi, ameliyatınıza girmeyi bizler istemiyoruz. Sizleri sadece 5 dakikada muayene edip, tedavinizi bile anlatamadan göndermemizi istiyor musunuz?  İstemiyorsanız neden sesiniz çıkmıyor? Sizlerden burada muayene edildiğiniz için 8 TL alıyorlar,  sigortanız yoksa zaten muayene edilmeniz bile mümkün değil. Sizin olan, halkın olan bu hastanelerin içinin boşaltılıp, sonra devredilmesini, sonra da satılmasını istiyor musunuz? İstemiyorsanız neden sesiniz çıkmıyor? Bizler hastanelerimize ve hastalarımıza sahip çıktığımız için ve  sizlerin mağdur olmaması için buradayız.

Değerli Hocalarımız;

Bizler, siz ustalarımızdan hekimlik sanatını öğrenmeye geldik . Ancak sadece hastalarımızı nasıl bitireceğiz kaygısıyla bu sanatı öğrenmek , angaryalarla uğraşırken bu sanatı icra etmek çok zor. Bizlerin eğitimi için daha iyi planlamalar yapılabilir, hastalarımızı daha geniş vakitlerde sizlerle birlikte daha iyi değerlendirebiliriz.

 

Sayın YÖK Başkanı ve  Sağlık Bakanı;

Burada bulunmamızın sebeblerinden  çoğunluğunun yönetim kademeleri ve sağlık bakanlığının uygulamalarıyla ilişkili olduğunu bizler iyi biliyoruz. Asistan kadrolarını kısıtlayan sizler değil misiniz? Esnek çalışmanın yolunu açan, daha uzun saatler çalışmamızı isteyen, “burası bir işletme, daha fazla hasta bakın “diyen sizler değil misiniz?  Performans sistemi hiç bir yerde verimliliği artırmamışken, insanlar arası rekabeti artırıp çalışma barışını bozmuşken bununla bizi kandırmaya çalışan siz değil misiniz?  Üniversite hastaneleri iflas etmek üzere değil mi? Tıp eğitimini dersanelere teslim eden siz değil misiniz? Tüm bunları yaparken şunu unuttunuz, bizler ne bakkalın çırağıyız, ne de bakkalız. Bizler hekimiz ve insan sağlığının performansla ölçülemeyeceğini çok iyi biliyoruz.

Bizler buradan şunu da ilan ediyoruz, herhangi bir arkadaşımız baskıya uğrarsa grevimize devam edeceğiz, soruşturma açılırsa yine burada olacağız ve grevin süresini artıracağız.

Acil taleplerimizin Hemen Karşılanmasını istiyoruz ve tekrar taleplerimizi sıralıyoruz.

 

1-    Çalışma saati maksimum aylık 220 saat olmalı, nöbet sonrası araştırma görevlileri izinli olmalıdır.

2-    Polikliniklerde hasta sayısı her hekim için 15-20 hasta ile sınırlı tutulmalıdır.

3-    Eğitim ve araştırmaya öncelik tanınmalıdır. Eğitim saatleri mesai içerisine konmalı, öğlen aralarına sıkıştırılmamalıdır.

4-    Araştırma görevlisi kadroları artırılmalı, araştırma görevlisi eksiği olan bölümlerdeki bu eksiklik giderilmeli araştırma görevlisi başına düşen iş yükü azaltılmalıdır.

5-    Yardımcı personel ve tıbbi sekreter sayısı artırılmalı, her bölüme rapor ve evrak işleri için bir tıbbi sekreter daha alınmalıdır.

6-    Ücretlendirmedeki çarpıklıklar düzeltilmeli, çalışma saatiyle orantılı maaş verilmeli temel maaşlarımız emekliliğe yansıyacak şekilde artırılmalı, nöbet ücretleri çalışma saatlerinin hepsi hesaplanarak verilmeli, düzenli ve zamanında yatırılmalıdır.

7-    Araştırma görevlilerinin net görev tanımlamaları yapılmalı, alınan kararlarda söz sahibi olmalı hastane yönetiminde temsil edilmeli, kararlarda oy hakkına sahip olmalıdır. Kişilik haklarını rencide edici tavırlar durmalıdır.

8-    Hekime yönelik şiddete karşı bir an önce önlemler alınmalıdır.

9-    Temel tıp bölümlerinde istihdam sorunu çözülmelidir.

10-                      Yemekhane sorunu biran önce çözüme kavuşturulmalı, insani bir hal almalıdır.

11-                      Performans uygulamasından vaz geçilmeli, Üniversite Hastanelerinin devrinin önüne geçilmeli, hastanelerin satışıyla ilgili yasalar kaldırılmalıdır. Hükümet sağlıkta yıkıma neden olan dönüşümü durdurmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.