Kategoriler
Haberler

DIŞKAPI

ANKARA TABİP ODASI’NDAN YAPILAN AÇIKLAMA VE HABER AYNEN AKTARILMIŞTIR

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Hastanesi’nde ‘ZORLA’ sağlık hizmeti verdirildi. Başhekim değil Başkomiser!

20.Nis.2011 15:50:00

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Hastanesi Başhekimliği, Türk Tabipleri Birliği ve sağlık alanındaki meslek örgütü, sendika ve derneklerin çağrısıyla düzenlenen 19- 20 Nisan grevini, hastanenin çeşitli yerlerine astığı “Hastanemiz Bütün Birimlerinde Sağlık Hizmeti Devam Etmektedir” yazılı pankartlarla engellemeye çalıştı.

Başhekimlik hastaları hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmakla kalmadı, iş bırakan tüm sağlık çalışanlarını tehdit etti.

Ankara Tabip Odası ve SES, 20 Nisan 2011 tarihinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Hastanesi bahçesinde düzenledikleri basın açıklaması ile hastane yönetimini protesto etti. Basın açıklamasına Ankara’daki birçok hastanede iş bırakan hekimler ve sağlık çalışanları da destek verdi.

Yönetimin ‘Zor’una ‘ZORLA’ yanıtı

Hekimler ve sağlık çalışanları “Hastanemizin bütün birimlerinde sağlık hizmeti devam etmektedir” yazılı pankartın altında “ZORLA” yazılı dövizler tutarak hastane yönetimine yanıt verdi.

Grev çalışması sırasında hasta yönetiminin psikolojik baskısına maruz kalan SES iş yeri temsilcisi Zülfikar Kartal yaptığı konuşmada, hastane Başhekimi ve müdürünün grev çağrısı yapan sağlık emekçilerine özel güvenlik elemanı ile müdahale ettiğini, tüm baskılara rağmen sağlık emekçilerinin greve aktif olarak katıldığını belirtti.

“Sağlık Bakanı sizi ödüllendirecektir”

Ankara Tabip Odası ve SES adına açıklama yapan Ankara Tabip Odası Başkanı Bayazıt İlhan ise Dışkapı dışında hiçbir hastane yönetiminin, bu şekilde bir pankart asmayı akıl etmediğini söyleyerek, “Sağlık Bakanımızın başhekimi hak ettiği biçimde ödüllendireceğine inanıyoruz. İşte özgürlükler ülkesi Türkiye” diye konuştu.

Hastane girişine asılan “bu iş yerinde grev vardır” yazılı pankartının hastane başhekimliğinin talimatıyla özel güvenlik görevlilerince indirilmeye çalışıldığını, yerine ise “Hastanemiz Bütün Birimlerinde Sağlık Hizmeti Devam Etmektedir” yazılı pankartın asıldığını bildiren İlhan, şunları söyledi: “Burada hastalara broşürlerle eylemimizi anlatmaya çalışan sağlık çalışanlarının ve destekleyen kişilerin üzerine özel güvenlik görevlileri yürüdü, şiddet uyguladı. Sendika ve tabip odası temsilcileri rahatsız edildi, çalışmaları engellendi.

Şimdi soruyoruz, bu hastanede ve yüzlerce devlet hastanesinde görevli özel güvenlik görevlilerinin görevi, sağlık çalışanlarının hak arama mücadelelerine engel olmak değil de nedir? Zira biz bu güvenlik görevlilerini hekimleri ve sağlık çalışanlarını şiddete karşı korurken görmedik. Hastanelerde özel güvenlik görevlileri çalıştırılmaya başladığından bu yana sağlık çalışanlarına yönelik şiddet azalmamış, tam tersine artmıştır. Bunun yanında, birçok örnekte, bu özel güvenlik ekiplerini hak arama mücadelesi içindeki sendika ve tabip odası yöneticilerini, temsilcilerini engellerken, tartaklarken gördük. O halde bu güvenlik görevlilerinin asli görevi çalışanların hak aramasına engel olmak, kafalarında sopa sallamaktır!”

Kameralarla gözaltı

Başhekimliğin sistematik biçimde eylemin gerçekleşmemesi için klinik şeflerine, uzman ve asistan hekimlere baskı uyguladığını, kameralarla ve imza kontrolleriyle tehdit ettiğini belirten İlhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada ‘Hastanemiz Bütün Birimlerinde Sağlık Hizmeti Devam Etmektedir’ yazıyor. Evet devam etmektedir, ama bu hastanede bir doktora günde 120 hasta baktırılmaktadır! Sağlık çalışanları tam da buna itiraz ediyorlar. Sağlık çalışanlarının kendi haklarını ve halkın sağlık hakkını vurgulamak için eylemde olduğu bir zamanda bu yazının asılması ne demektir? Bir hastane neden kapısının önüne bunu asar? İşte size iddia edildiği biçimiyle bir ‘İleri Demokrasi’ örneği”.

“Sen artık Başhekim değil, Başkomiser oldun”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu da konuşmasında, hastane yönetiminin girişe astığı pankartın dahi hastanede hizmetinin durduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek hastane yönetimine şu şekilde seslendi: “Sağlık emekçileri, gönüllerinden çok net olarak bu grevi yapacağız demiş ve siz bunu anlamışsınız. Askeri bir örgüt gibi harekete geçmişsiniz. Kimse hekimlere hekimliğin ne olduğunu öğretmeye kalkmasın. Bu, Başhekimlerin bile haddi değildir, buradakinin hiç değildir. Şimdi güvenlik görevlilerinden bir ordu icat ettiler. Bu orduyu hekimlerin, sağlıkçıların başına diktiler. Başhekimler kendilerin komiser, emniyet amiri sanarak, bu orduyu yönetmeye çalışıyor. Biz güvenlik görevlisi kardeşlerimizle çatışmayız. Biz meselenin kaynağı kimdir biliriz. Bizim işimiz oradaki başhekimle, onunda başı ile olur. Biz bu işe ne güvenlikçi bir anlayışla yaklaşıyoruz ne başka bir anlayışla. Sağlıkçı olarak yaklaşıyoruz, bizim bir kuvvetimiz yoktur. Bizim kuvvetimiz yüreğimizden gelir. Bu yüreğin karşısına ne koyuyorsan gel ve buraya onu göster başhekim. Gerek yok güvenlik görevlisine. Ama bu yüreği yenemezsin. En fazla kırılır. Ama biz sağlık emekçileri olarak el ele tutuşur tamir ederiz. Ama bak senin adın değişti artık. Sen artık başhekim değil, baş komiser oldun.”

Güvenlik güçlerine ise “Siz bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimizsiniz” diye seslenen Bilaloğlu, “Türkiye’deki işsizlik kıskacı altında belki arzu etmeden bu işe girdin, uzun saatler çalışmak zorunda bırakılıyorsun, çok düşük ücret alıyorsun. Biliyoruz. Sistemi biliyoruz. Senin için ve seninle beraber buradayız. Seni kullanıyorlar bunu da biliyoruz sevgili güvenlik görevlisi kardeşim” diye konuştu.
Sık sık, “Zorla gelen zorla gider”, “Baskılar bizi yıldırımaz”, “Recep seninle gurur duyacak” v.b. sloganlarının atıldığı basın açıklamasında hekimler ve sağlık çalışanları el ele tutuşarak hastane yönetimine güçlerini gösterdi.

Hastane Başhekimliğine protesto faksları

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimini protesto etmek amacıyla faks eylemi başlattı.

Protestolar için:

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekim Doç. Dr. Öner ODABAŞ

Tel:0-312-5962010
Faks:0-312-3186690


“DIŞKAPI” için bir yanıt

Bashekımler demiyorum artık,”boşhekimler” diyorum bunlara. O koltugun diyetini ödeyedursunlar bakalım…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.