Kategoriler
Haberler

İsrailli Hekimler 127 Gün Grev Yapmış…

İsrailli hekimler, 2000 yılında yaptıkları 127 gün süren grevin ardından, yeniden eylemde… İsrail Hekimler Birliği hükümetle ücretler konusunda anlaşmazlığa düşülmesi üzerine, tüm elektif operasyonların durdurulduğunu açıkladı.

İsrail Tabipler Birliği hükümetle ücretler konusunda anlaşmazlığa düşüldüğünü açıkladı. Buna paralel olarak Birlik üyeleri tüm elektif operasyonları durdurdular. Bu eylemle beraber Tabipler Birliği, hükümetle yaptığı “grev yapmama” anlaşmasını 11 yıl sonra bozmuş oldu. Eylem aynı zamanda sağlık sisteminin örgütlenme biçiminin yenilenmesi ve sağlığa ayrılan kamu payının önemli miktarda artırılması taleplerini de içeriyor.

Birlik; 2000 yılında tam 127 gün süren grevin ardından hükümetle uzlaşmış, çalışma sözleşmelerine ilişkin taleplerine karşılık grev yapma hakkından vazgeçmişti. Ancak Maliye ile yapılan görüşmelerin tam bir kilitlenmeye dönüşmesi Birliği böyle bir karar almaya zorladı. Şu anda kadar Maliye’den ücretlerde iyileştirmeye dair herhangi bir öneri gelmedi.
Maliye bir hekimin yılda “ortalama” 127 bin TL kazandığını, bunun “yeterli” olduğunu ileri sürüyor. Birlik ise az sayıdaki bazı hekimlerin bunun da üstünde kazanabildiğini, ancak özellikle genç hekimlerin geceleri ve hafta sonlarını da içeren uzun çalışma saatlerine karşılık neredeyse asgari ücrete yakın bir maaş aldıklarını vurguluyor. Birlik ayrıca emekli hekimlerin aylıklarının çok düşük olduğunu, çünkü sadece özel ödeneklerden yoksun çıplak maaş alabildiklerini belirtiyor.
Çok sayıda hekim özel klinikler ve hastanelerde çalışarak gelirlerini artırırken, diğerleri kamu hastanelerinin içinde özel hizmet sunuyor. Ancak bu uygulama sadece Kudüs’te yasal. Birlik ile hükümet arasındaki diğer bir anlaşmazlık noktası, hükümetin getirmek istediği bir tür “kart basma” sistemi; böylece hekimlerin çalıştıklarını denetlemek ve özel kliniklere hasta yönlendirmelerini engellemek amaçlanıyor. 20.000’den fazla üyesi olan Tabipler Birliği ise bunun meslek onuruna aykırı olduğunu, ayrıca sözü edilen uygulamanın ender görüldüğünü ileri sürüyor.
Hükümet sadece genç ve ülkenin uzak / kırsal bölgelerinde çalışan hekimlerin maaşlarını artırmak istiyor; gerekçeleri bu bölgelerde özel çalışmanın güç olması. Böyle bir uygulamanın doğal sonucu maaşlar arasında önemli farklar oluşması.
2000 yılındaki grevde sadece acil girişimler uygulanmıştı. Birlik elektif operasyon talep eden hastaların ülkede yeni yeni gelişmeye başlayan özel kliniklerden, pahalı da olsa bu hizmeti alabileceklerini farkında.
Birlik başkanı Leonid Eidelman, İsrail’in sağlık harcamalarının %43’ünün özel sağlık hizmetlerine gittiğini ve bu oranın çok yüksek olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Bu kadar büyük bir özel sağlık sektörü ikili bir sağlık sistemi yaratır: Biri varsıllar, diğeri yoksullar için…”

Kaynak : BMJ 2011; 342:d2433/TTB // Medimagazin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.