Kategoriler
Haberler

TTB’den 15 Acil Talep

19-20 Nisan’da çalışmama kararı alan sağlık çalışanları taleplerin açıkladı .

Sağlık çalışanları 19-20 Nisan’da yapacakları grev öncesinde “iyi hekimlik, nitelikli hizmet için 15 acil talep” belirledi.

Türk Tabipleri Birliği’nin öncülüğünde yapılacak grevi duyurmak amacıyla bir de klip çekildi. Sağlık çalışanlarının talepleri özetle şöyle:

– Rekabete yol açan, hekimlik uygulamalarını değersizleştiren, “performansa göre ücretlendirme” sisteminden vazgeçilsin.

– Tedaviyi düzenlemeye yönelik bütün düzenlemelerin, TTB ve uzmanlık derneklerinin katılımı ve bilimsel çalışmalarına dayalı yapılması sağlanmalı.

– Tıp fakülteleri hastanelerinin ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliği korunmalı.

– Başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlerin nöbet ertesi izin hakkı istisnasız uygulanmalı; haftalık çalışma süreleri, nöbetler de dahil, 56 saati geçmemeli.

– Kamu sağlık kurumlarında her tür güvencesiz çalıştırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalıştırma ve angaryaya son verilmeli; taşeron çalışanlar da dahil bütün sağlık çalışanları devlet memuru kadrosuna geçirilmeli.

– Özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerinde TTB taraf olarak kabul edilmeli.

– Kurum hekimleri dahil olmak üzere birinci basamakta çalışan hekimler arasındaki ücret eşitsizliklerine son verilmelidir.

Cumhuriyet Gazetesi ve TTB web sitesinden derlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.