Kategoriler
Haberler

Asistan Hekim Bildirgesi Yayınlandı…

ANKARA 16.04.2011- 14 Mayıs 2011 Cumartesi günü Türk Tabipler Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu’nun Ankara’da yapılan toplantıya Türkiye’nin çeşitli illerinden asistan hekim temsilcileri katıldı. Ortak bir bildiri hazırlayan asistan hekimler şu talepleri dile getirdi.

ASİSTAN HEKİM BİLDİRGESİ

1. Asistan hekimler kesintisiz olarak 33 saate varan sürelerde çalıştırılmaktadır. Toplam çalışma süremiz ise haftada 110 saati geçmektedir. Bir hekimin aralıksız olarak bu sürelerde çalıştırılması, her şeyden önce halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Asistan hekimler olarak nöbet ertesi izin hakkının sağlanmasını; esnek, kuralsız, fazla çalışmanın ve angaryanın ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.
2. Asistan hekimlerin sağlık hizmeti vermelerinin ön şartı iyi bir eğitim almalarıdır. Ne yazık ki sağlık sistemindeki mevcut uygulamalarla eğitim hizmete kurban edilmektedir. Performans uygulaması nedeniyle gerek üniversitelerde gerekse eğitim-araştırma hastanelerinde, ne eğitim ne de araştırma yapılamamaktadır. Asistan hekimler olarak eğitim ve araştırma programımızın her anabilim dalı için ayrı standart bir eğitim müfredatına bağlı olarak ve performans baskısından kurtarılarak yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.
3. Asistan hekimlerin eğitim sorumluları hakkında geri bildirim yapmasının önünün açılmasını, yapılan geri bildirimlerin değerlendirmeye alınmasını talep ediyoruz.
4. Asistan hekimlere ücretsiz kongre ve kitap desteği verilmesini, akademik ve yasal izin haklarımızın kullandırılmasını, yapacağımız projelere bilimsel çalışma ödeneğinin ayrılmasını talep ediyoruz.
5. Temel tıp bilimlerinde çalışan asistan hekimlerin istihdam sorununun bir an önce çözülerek, tıp eğitimindeki kadro sorununun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.
6. Sağlık sisteminde yaşanan tüm aksaklıkların sorumluluğu hekimlerin üstüne yıkılmaya çalışılmaktadır. Neredeyse her gün ülkenin dört bir yanından meslektaşlarımıza yönelik şiddet haberleri gelmektedir. Asistan hekimler olarak, halkı hekimlere karşı kışkırtan söylemlerin bir an önce terk edilmesini, mesleğimizi güvenle icra edebileceğimiz bir ortamın sağlanmasını ve konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.
7. Her türlü şiddet, psikolojik baskı, hakaret, onur kırıcı davranışların (mobbing) önüne geçilmesini ve bu konuyla ilgili denetleyici objektif bir kurulun oluşturulmasını talep ediyoruz.
8. Hastanelerde resmi asistan hekim temsilciliklerinin oluşturulmasını, bu temsilcilerin seçimle belirlenerek hastane yönetimleri ve akademik kurullarda oy hakkına sahip olmalarını talep ediyoruz.
9. Asistan hekim ücretlerinin yabancı uyruklu asistanları, diş hekimliği doktora öğrencilerini de kapsayacak şekilde; klinik ve temel bilimler ayrımı yapılmadan performanstan bağımsız, eşit, adil, güvenceli ve iş barışını bozmayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.
10. Hekimlik, onurlu ve saygın bir meslektir. Çoğu zaman maddi olarak değer biçilemeyecek mesleki uygulamalarımızı para puan yöntemiyle ücretlendirmeye çalışmak yanlıştır. Asistan hekimler olarak mesleğimizi küçük düşüren çarpıtmalarla dolu para tartışmalarına son verilmesini; performans uygulamasının durdurulmasını, insanca yaşamaya yetecek, emekliliğe yansıyacak ücret talep ediyoruz.


Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekim Eşgüdüm Kurulu
TTB – UDEK – Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu
İstanbul Tabip Odası Asistan Komisyonu
Ankara Tabip Odası Asistan Komisyonu
İzmir Tabip Odası Asistan Komisyonu
Manisa Tabip Odası Asistan Komisyonu
Adana Tabip Odası Asistan Komisyonu
Antalya Tabip Odası Asistan Komisyonu
Çanakkale Tabip Odası Asistan Komisyonu
Samsun Tabip Odası Asistan Komisyonu
Bursa Tabip Odası Asistan Komisyonu
Şanlıurfa Tabip Odası Demokratik Hekim Grubu Asistanları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.