Kategoriler
Haberler

Çukurova Üniversitesi Çalışanları Ne İstiyor ?

     

      SAYIN REKTÖRÜMÜZ,

      Biz ÇÜTF Sağlık Çalışanları olarak  aşağıda 3 sayfada belirttiğimiz taleplerimizin tarafımıza yazılı taahhüt edilmesini istiyoruz.

      BİZ ÖĞRETİM ÜYELERİ OLARAK

       Sağlık Bakanlığının Performansa Dayalı Döner Sermaye Yönetmeliğinde bize verilen katsayıların en üst  limitten verilmesini, hak ettiğimiz saygı ve değerin verilmesini, 01.02.2011 tarihinden geçerli olmak üzere geçmiş hak kayıplarımızın giderilmesini, bizlerin görüşlerinin yönetim politikasını belirlemede etkin kılınmasını, Öğretim Üyesi kadrolarının Öğretim Üyelerinin özlük hakları olduğu  gerçeğiyle hareket edilerek zamanında verilmesi, Öğretim Üyelerinin Araştırma Projelerine ve Kongrelerine desteğin sınırlarının kaldırılması konusunda yazılı taahütte bulunulmasını talep ediyoruz.

     BİZ ASİSTAN HEKİMLER OLARAK

     Aşağıda sıraladığımız taleplerimizi dile getiriyoruz.

1. Asistan hekimlere nöbet sonrası izin kullandırılması, esnek, kuralsız fazla çalışmanın ve angaryanın ortadan kaldırılması, asistan hekimlerin görev ve sorumluluklarının net olarak tanımlanması

2. Asistan hekim ücretlerinin yabancı uyruklu asistanları da kapsayacak şekilde klinik ve temel bilimler ayrımı olmadan performanstan bağımsız, eşit, adil, güvenceli ve iş barışını bozmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi

3. Asistan hekimlere akademik ve tüm yasal izin haklarının kullandırılması

4. Yetkili kurullarca akredite edilmiş standart eğitim programlarının uygulanması

5. Asistan hekimlere ücretsiz kongre ve kitap desteği verilmesi

6. Asistan hekimlerin yapacakları projelere bilimsel çalışma ödeneğinin ayrılması

7. Asistan hekimlerin eğitim sorumluları hakkında geri bildirim yapmasının önünün açılması ve olumsuz geri bildirimlerin değerlendirmeye alınması, her türlü şiddet, psikolojik baskı, hakaret ve onur kırıcı davranışların önüne geçilmesi ve bu konuyla ilgili objektif bir kurulun oluşturulması

8. Hastanemizde resmi olarak asistan hekim temsilciliklerinin kurulması ve bu temsilcilerin seçimle belirlenerek düzenli olarak başhekim ve dekanla görüşmesi

9. Döner sermaye komisyonunda bir asistan hekimin yer alması

10. Çalışma ortamlarımızda her türlü şiddete karşı caydırıcı güvenlik önlemlerinin alınması, mesleki maruziyetlere yönelik riskleri belirleyen çalışmaların yapılması ve meslek saygınlığımıza gölge düşürmeyecek bir çalışma ortamının sağlanması ve bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması.

11. Tüm asistanlar ve sağlık çalışanlarına yapılan etkinlik ve eylemlerden dolayı herhangi bir soruşturma  ve yaptırım uygulanmayacağına dair yazılı güvence verilmesi

         Yukarıda saydığımız taleplerin yazılı olarak Anabilim Dallarına imza karşılığı gönderilmesi ve uygulanmasının takibini istiyoruz. Ve aşağıda yazılı Taahhüdün tüm Öğretim Görevlilerine şahsen imzalatılarak teslim edilmesini istiyoruz.

       

ÇÜTF ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK TAAHHÜTÜMDÜR

         Ben Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi olarak Asistanların gün aşırı nöbet tutmasına, haftada 80 saatten fazla çalışmasına, mesai saatleri içinde polikliniklerde günde 40’tan fazla hasta bakmasına, nöbet ertesi izin kullandırılmamasına, ameliyathanede saat 16.00’dan sonra çalışılmasına, hastaneden çıkış saatinin 17.00’den sonra olmasına, asistanların da belli bir yaşta olan, ailesi, çocuğu olan insanlar olduğu düşünülmeden hakaret edilmesine, aşağılanmasına, onur kırıcı davranışlarda bulunulmasına, bizlerin kullandığı akademik izinlerin kullandırılmamasına karşıyım.

                                                                                ………Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

     

          BİZ HEMŞİRE, TEKNİSYEN, MEMUR VE

          HASTA BAKICILAR OLARAK

           Daha önce söz verilip yapılmayan tüm çalışanların taleplerini karşılayan 0-3 yaş kreş yapılması, Mobbing Genelgesinin Rektörlük tarafından tüm çalışanları kapsayacak şekilde uygulanması,özellikle kliniklerdeki asistan hekim,hemşire, hasta bakıcı kadro istihdamının yeterli sayıya ulaşmasını talep ediyoruz.

          BİZ TAŞERON İŞÇİLER OLARAK

          Taşeron çalıştırmak kuralsız hukuk dışı , kazanılmış tüm hakların gasp edildiği, kölece bir çalışma sistemidir.6 yıldır fiili ve hukuki yürüttüğümüz mücadelemizde Çalışma Bakanlığı hastanemizde çalışan 1200 sağlık işçisini 13 Ocak 2010 tarihinde Üniversite’nin asli işçileri sayarak Tescil işlemlerini yapmıştır.Rektörlüğün Bakanlığın vermiş olduğu bu karara uymasını istiyoruz.                                               

          BİZ İNTÖRN HEKİMLER OLARAK

          İntörn hekimlerin parasız iş gücü olarak görülmemesini, çalışma saatleri ve koşullarının iyileştirilerk düzeltilmesi ve özlük haklarının korunmasını talep ediyoruz.

           Bizler ÇÜTF Sağlık Çalışanları olarak yukarıda belirttiğimiz haklı taleplerimizin yazılı taahhütte bulunularak derhal uygulamaya geçilmesini, aksi takdirde  haklı eylemimize süresiz devam edeceğimizi bildiririz.

           ÇÜTF Sağlık Çalışanları olarak  Ortak Metin etrafında kararlı ve dik duruş sergiledik. Rektörümüz tarafından ortak taleplerimizin yazılı taahhüt altına alınana kadar haklı eylem ve grevimize kararlılıkla süresiz devam edeceğimizi bildirdik. Saat 17.30 da toplantıdan çıktığımızda poliklinikler çoktan kapanmış olmasına rağmen tüm Çukurova üniversitesi tıp fakültesi çalışanları coşkuyla bizi karşıladılar. Ortak metin alkışlar eşliğinde tekrar okundu. Grevin taleplere yazılı taahhüt alınıncaya kadar devam edileceği açıklanarak 20.05.2011 sabah saat 08.30 da poliklinik merdivenlerinde buluşmak üzere ayrıldık.

 

“Çukurova Üniversitesi Çalışanları Ne İstiyor ?” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.