Kategoriler
Haberler

Çukurova Üniversitesi Grevi 3.Gün Basın Açıklaması

                    BASINA VE KAMUOYUNA

              Biz bugün, Çukurova üniversitesi Tıp fakültesinin tüm sağlık çalışanları olarakhastalara daha iyi hizmet verebilmek için toplandık . 16.05.2011 tarihinde başlayan süresiz genel grevimiz bugün 3. gününde. Bizler , gelecek kaygısı olmadan ,şiddetten baskıdan uzak demokratik bir ortamda çalışmak istiyoruz.  Herkesin emeğinin karşılığını alması için haklı taleplerimizi dile getiriyoruz. 

             Performansa dayalı sistemin sağlık çalışanları arasında iş barışını bozduğunu, eğitimi ve sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürdüğünü biliyoruz. Bu sistemle yaşamak zorunda bırakıldık.

             Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları olarak bu yanlış sistemin en kötü uygulandığı kurumda yaşamanın üzüntüsü içindeyiz.

             Memurlar, işçiler,teknisyenler, hemşireler,  asistan hekimler,  öğretim üyeleri yani tüm Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  sağlık çalışanları bu kötü yönetimden nasibine düşeni almaktadır. Çalışma koşulları günden güne kötüleşmekte, her kademede çalışan insanların sayısı azalmakta ve iş yükü artmaktadır. Bu olumsuzluklara rağmen canla başla çalışan bu insanlara hakları verilmemekte ve sürekli yarın ne olacak kaygısı yaşatılmaktadır.

            Daha önce söz verilip yapılmayan tüm çalışanların taleplerini karşılayan 0-3 yaş kreş yapılması, Mobbing Genelgesinin Rektörlük tarafından tüm çalışanları kapsayacak şekilde uygulanması,özellikle kliniklerdeki asistan hekim,hemşire, hasta bakıcı kadro istihdamının yeterli sayıya ulaşmasını talep ediyoruz.

            Taşeron çalıştırmak kuralsız hukuk dışı , kazanılmış tüm hakların gasp edildiği, kölece bir çalışma sistemidir.6 yıldır fiili ve hukuki yürüttüğümüz mücadelemizde Çalışma Bakanlığı hastanemizde çalışan 1200 sağlık işçisini 13 Ocak 2010 tarihinde Üniversite’nin asli işçileri sayarak Tescil işlemlerini yapmıştır.Rektörlüğün Bakanlığın vermiş olduğu bu karara uymasını istiyoruz.

            İntörn hekimlerin parasız iş gücü olarak görülmemesini, çalışma saatleri ve koşullarının iyileştirilerk düzeltilmesi ve özlük haklarının korunmasını talep ediyoruz.

              Kanun ve Yönetmeliklerde açıkça belirtilmesine rağmen keyfi uygulamalarla “köle” yerine konulan haftada 130 saat çalışmaya zorlanan, her türlü psikolojik şiddete ve hakarete maruz bırakılan Araştırma Görevlisi olan biz Asistan hekimler ucuz iş gücü olarak görülmekte ve kullanılmaktayız. Ne yazık ki araştırma geliştirmeye ayıracak vaktimiz yok, ailemize sevdiklerimize vakit ayıramıyoruz.

              Bu gidişe artık dur diyoruz.Ve aşağıda sıraladığımız taleplerimizi dile getiriyoruz

 1. Asistan hekimlere nöbet sonrası izin kullandırılması, esnek, kuralsız fazla çalışmanın ve angaryanın ortadan kaldırılması, asistan hekimlerin görev ve sorumluluklarının net olarak tanımlanması

2. Asistan hekim ücretlerinin yabancı uyruklu asistanları da kapsayacak şekilde klinik ve temel bilimler ayrımı olmadan performanstan bağımsız, eşit, adil, güvenceli ve iş barışını bozmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi

3. Asistan hekimlere akademik ve tüm yasal izin haklarının kullandırılması

4. Yetkili kurullarca akredite edilmiş standart eğitim programlarının uygulanması

5. Asistan hekimlere ücretsiz kongre ve kitap desteği verilmesi

6. Asistan hekimlerin yapacakları projelere bilimsel çalışma ödeneğinin ayrılması

7. Asistan hekimlerin eğitim sorumluları hakkında geri bildirim yapmasının önünün açılması ve olumsuz geri bildirimlerin değerlendirmeye alınması, her türlü şiddet, psikolojik baskı, hakaret ve onur kırıcı davranışların önüne geçilmesi ve bu konuyla ilgili objektif bir kurulun oluşturulması

8. Hastanemizde resmi olarak asistan hekim temsilciliklerinin kurulması ve bu temsilcilerin seçimle belirlenerek düzenli olarak başhekim ve dekanla görüşmesi

9. Döner sermaye komisyonunda bir asistan hekimin yer alması

10. Çalışma ortamlarımızda her türlü şiddete karşı caydırıcı güvenlik önlemlerinin alınması, mesleki maruziyetlere yönelik riskleri belirleyen çalışmaların yapılması ve meslek saygınlığımıza gölge düşürmeyecek bir çalışma ortamının sağlanması ve bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması.

11. Tüm asistanlar ve sağlık çalışanlarına yapılan etkinlik ve eylemlerden dolayı herhangi bir soruşturma  ve yaptırım uygulanmayacağına dair yazılı güvence verilmesi 

             Biz tüm sağlık çalışanları her geçen gün daha umutsuz, daha isteksiz olarak kurumda varlığımızı sürdürmekteyiz. Yasaların her kademedeki çalışanlara sağladığı haklar üniversite yönetimi tarafından verilmemektedir.  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları olarak hakça, insanca bir çalışma ortamını ve yasaların bizlere sunduğu tüm maddi ve manevi özlük haklarımızı yönetimden ve özellikle de yönetimin başında bulunup her kararı veren rektörümüzden talep ediyoruz.

            Biz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi öğretim üyesi olarak asistanların gün aşırı nöbet tutmasına, haftada 80 saatten fazla çalışmasına, mesai saatleri içinde polikliniklerde günde 40’tan fazla hasta bakılmasına, nöbet ertesi izin kullandırılmamasına, ameliyathanede saat 16.00’dan sonra çalışılmasına, hastaneden çıkış saatinin 17.00’den sonra olmasına, asistanların da belli bir yaşta olan, ailesi, çocuğu olan insanlar olduğu düşünülmeden hakaret edilmesinei aşağılanmasına, onur kırıcı davranışlarda bulunulmasına, bizlerin kullandığı akademik izinlerin kullandırılmamasına karşıyım.

Taleplerimiz gerçekleşene kadar,haklarımızı elde edene kadar mücadele edeceğimizi ve bu kararlılığı sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz

GREVDE 3. GÜN İTİBARİYLE SON DURUM

16.05.2011 tarihinde saat 10:00’da Rektörlük önüne yürüyüş ve basın açıklamsının muhatap bulamamsıyla Acil Servis,Yoğun Bakımlar haricinde tüm polikliniklerde süresiz grev kararı alındı. 18.05.2011 tarihi itibariyle Rektörlük Tüm Sağlık Çalışanlarının haklı taleplerine yanıt vermediğnden grevimize devam etmekteyiz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.