Kategoriler
Haberler

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimlerinin Talepleri

ÇUKUROVA ÜNV. TIP FAK. ASİSTAN HEKİMLERİNİN TALEPLERİ

1. Asistan hekimlere nöbet sonrası izin kullandırılması, esnek, kuralsız fazla çalışmanın ve angaryanın ortadan kaldırılması, asistan hekimlerin görev ve sorumluluklarının net olarak tanımlanması

2. Asistan hekim ücretlerinin yabancı uyruklu asistanları da kapsayacak şekilde klinik ve temel bilimler ayrımı olmadan performanstan bağımsız, eşit, adil, güvenceli ve iş barışını bozmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi

3. Asistan hekimlere akademik ve diğer tüm yasal izin haklarının kullandırılması

4. Yetkili kurullarca akredite edilmiş standart eğitim programlarının uygulanması

5. Asistan hekimlere ücretsiz kongre ve kitap desteği verilmesi

6. Asistan hekimlerin yapacakları projelere bilimsel çalışma ödeneğinin ayrılması

7. Asistan hekimlerin eğitim sorumluları hakkında geri bildirim yapmasının önünün açılması ve olumsuz geri bildirimlerin değerlendirmeye alınması, her türlü şiddet, psikolojik baskı, hakaret ve onur kırıcı davranışların (mobbing) önüne geçilmesi ve bu konuyla ilgili objektif bir kurulun oluşturulması

8. Hastanemizde resmi olarak asistan hekim temsilciliklerinin kurulması ve bu temsilcilerin seçimle belirlenerek düzenli olarak başhekim ve dekanla görüşmesi

9. Döner sermaye komisyonunda bir asistan hekimin yer alması

10. Çalışma ortamlarımızda her türlü şiddete karşı caydırıcı güvenlik önlemlerinin alınması, mesleki maruziyetlere yönelik riskleri belirleyen çalışmaların yapılması ve meslek saygınlığımıza gölge düşürmeyecek bir çalışma ortamının sağlanması ve bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması.

Kanun ve Yönetmeliklerde açıkça belirtilmesine rağmen keyfi uygulamalarla Köle yerine konulan haftada 130 saat çalışmaya zorlanan, her türlü psikolojik şiddete ve hakarete maruz bırakılan Araştırma Görevlisi olan biz Asistanlar ucuz iş gücü olarak görülmekte ve kullanılmaktayız ne yazık ki araştırma geliştirmeye ayıracak vaktimiz yok, ailemize sevdiklerimize vakit ayıramıyoruz. Bu gidişe artık dur diyoruz.

Hastalarımızın mağdur olmaması için uyarı eylemi olarak 16 Mayıs Pazartesi günü 07:45 ‘te Poliklinik merdivenlerinde toplanıp Hocalarımız, Biz Asistanlar, Hemşireler ve yardımcı Sağlık Personellerimiz omuz omuza saat 10:00’da Rektörlüğe yürüyeceğiz.

Asistanlar olarak 17 Mayıs ve takip eden günlerde mesai başlamadan 07:45-08:00 arası Poliklinik merdivenlerinde toplanıp yapılan haksız uygulamaları kamuoyu, hasta ve hasta yakınlarına anlatacak, alkış ve düdüklü protesto eylemiyle sesimizi Keyfi uygulamalarla bizi mağdur eden Yöneticilere duyuracağız

Mesai çıkışı 17:00-17:00 aynı eyleme devam edeceğiz. Amacımız hastalarımızı mağdur etmeden haklı taleplerize yanıt alabilmek.Yaptığımız eylemlere rağmen Haklı isteklerimiz yerine getirilmezse ne yazık ki SÜRESİZ GENEL GREVE GİDECEĞİZ.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ASİSTAN HEKİMLERİ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.