Kategoriler
Haberler

Çukurova’da Grev 5.Gününde…

 

Adana 20.05.2011- Çukurova’da grev devam ediyor. Çukurova’da sağlık çalışanlarının 5.günde yaptığı basın açıklaması şu şekildeBASINA VE KAMUOYUNA

GREVDE 5. GÜN İTİBARİYLE SON DURUM

        Tüm Sağlık Çalışanı Temsilcileriyle Üniversite Yönetimi arasında 18.05.2011 tarihinde yapılan görüşmede Yönetim tarafından Tüm Taleplerin karşılanacağı sözel olarak ifade edilmekle birlikte yazılı taahhüt ve uygulama olmaması  üzerine bugün haklı eylemimizin 5. gününe girmiş bulunuyoruz. Bu süreçte iyi niyetle Acil Servis ve Yoğun Bakım hastalarına eksiksiz hizmet vermeye devam ederek Hasta mağduriyetini önledik. Haklı taleplerimize yazılı taahhütte bulunularak derhal uygulamaya geçilinceye kadar Süresiz ve Kararlı eylemimize devam edeceğimizi siz değerli Basın Mensupları ve Kamuoyuna duyuruyoruz.

      Bizler bugün  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Tüm Sağlık Çalışanları olarak hastalara daha iyi hizmet verebilmek ve uygunsuz çalışma koşullarımızı düzeltmek için toplandık.

       16.05.2011 tarihinde saat 10.00’da Rektörlük önüne yürüyüş ve basın açıklaması yoluyla ilettiğimiz taleplerimizin muhatap bulamamasıyla Acil Servis ve Yoğun Bakımlar haricinde tüm polikliniklerde süresiz grev kararı alındı. 20.05.2011 tarihi itibariyle Rektörlük Tüm Sağlık Çalışanlarının haklı taleplerine yazılı taahhüt vermediğinden grevimize devam etmekteyiz.

      Bizler  gelecek kaygısı olmadan, şiddetten, baskıdan uzak demokratik bir ortamda çalışmak istiyoruz.  Herkesin emeğinin karşılığını alması için haklı taleplerimizi dile getiriyoruz. 

       Performansa dayalı sistemin sağlık çalışanları arasında iş barışını bozduğunu, eğitimi ve sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürdüğünü biliyoruz. Bu sistemle yaşamak zorunda bırakıldık.

      Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları olarak bu yanlış sistemin en kötü uygulandığı kurumda yaşamanın üzüntüsü içindeyiz.

      Memurlar, İşçiler, Teknisyenler, Hemşireler, İntörn Hekimler, Asistan Hekimler,  Öğretim Üyeleri yani tüm Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  Sağlık Çalışanları bu kötü yönetimden nasibine düşeni almaktadır. Çalışma koşulları günden güne kötüleşmekte, her kademede çalışan insanların sayısı azalmakta ve iş yükü artmaktadır. Bu olumsuzluklara rağmen canla başla çalışan bu insanlara hakları verilmemekte ve sürekli yarın ne olacak kaygısı yaşatılmaktadır.

      18.05.2011 tarihinde Üniversite Yönetiminden gelen görüşme talebi üzerine Tüm Sağlık Çalışanı Temsilcileri aşağıdaki Ortak Talep Metnini Üniversite Yönetimine teslim ettik.

      SAYIN REKTÖRÜMÜZ,

      Biz ÇÜTF Sağlık Çalışanları olarak  aşağıda 3 sayfada belirttiğimiz taleplerimizin tarafımıza yazılı taahhüt edilmesini istiyoruz.

        BİZ ÖĞRETİM ÜYELERİ OLARAK

       Sağlık Bakanlığının Performansa Dayalı Döner Sermaye Yönetmeliğinde bize verilen katsayıların en üst  limitten verilmesini, hak ettiğimiz saygı ve değerin verilmesini, 01.02.2011 tarihinden geçerli olmak üzere geçmiş hak kayıplarımızın giderilmesini, bizlerin görüşlerinin yönetim politikasını belirlemede etkin kılınmasını, Öğretim Üyesi kadrolarının Öğretim Üyelerinin özlük hakları olduğu  gerçeğiyle hareket edilerek zamanında verilmesi, Öğretim Üyelerinin Araştırma Projelerine ve Kongrelerine desteğin sınırlarının kaldırılması konusunda yazılı taahhütte bulunulmasını talep ediyoruz.

           BİZ ASİSTAN HEKİMLER OLARAK

        Aşağıda sıraladığımız taleplerimizi dile getiriyoruz.

 1. Asistan hekimlere nöbet sonrası izin kullandırılması, esnek, kuralsız fazla çalışmanın ve angaryanın ortadan kaldırılması, asistan hekimlerin görev ve sorumluluklarının net olarak tanımlanması

2. Asistan hekim ücretlerinin yabancı uyruklu asistanları da kapsayacak şekilde klinik ve temel bilimler ayrımı olmadan performanstan bağımsız, eşit, adil, güvenceli ve iş barışını bozmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi

3. Asistan hekimlere akademik ve tüm yasal izin haklarının kullandırılması

4. Yetkili kurullarca akredite edilmiş standart eğitim programlarının uygulanması

5. Asistan hekimlere ücretsiz kongre ve kitap desteği verilmesi

6. Asistan hekimlerin yapacakları projelere bilimsel çalışma ödeneğinin ayrılması

7. Asistan hekimlerin eğitim sorumluları hakkında geri bildirim yapmasının önünün açılması ve olumsuz geri bildirimlerin değerlendirmeye alınması, her türlü şiddet, psikolojik baskı, hakaret ve onur kırıcı davranışların önüne geçilmesi ve bu konuyla ilgili objektif bir kurulun oluşturulması

8. Hastanemizde resmi olarak asistan hekim temsilciliklerinin kurulması ve bu temsilcilerin seçimle belirlenerek düzenli olarak başhekim ve dekanla görüşmesi

9. Döner sermaye komisyonunda bir asistan hekimin yer alması

10. Çalışma ortamlarımızda her türlü şiddete karşı caydırıcı güvenlik önlemlerinin alınması, mesleki maruziyetlere yönelik riskleri belirleyen çalışmaların yapılması ve meslek saygınlığımıza gölge düşürmeyecek bir çalışma ortamının sağlanması ve bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması.

11. Tüm asistanlar ve sağlık çalışanlarına yapılan etkinlik ve eylemlerden dolayı herhangi bir soruşturma  ve yaptırım uygulanmayacağına dair yazılı güvence verilmesi

        Yukarıda saydığımız taleplerin yazılı olarak Anabilim Dallarına imza karşılığı gönderilmesi ve uygulanmasının takibini istiyoruz. Ve aşağıda yazılı Taahhüdün tüm Öğretim Üyelerine şahsen imzalatılarak teslim edilmesini istiyoruz.

         ÇÜTF ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK TAAHHÜTÜMDÜR

         Ben Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi olarak Asistanların gün aşırı nöbet tutmasına, haftada 80 saatten fazla çalışmasına, mesai saatleri içinde polikliniklerde günde 40’tan fazla hasta bakmasına, nöbet ertesi izin kullandırılmamasına, ameliyathanede saat 16.00’dan sonra çalışılmasına, hastaneden çıkış saatinin 17.00’den sonra olmasına, Asistanların da belli bir yaşta olan, ailesi, çocuğu olan insanlar olduğu düşünülmeden hakaret edilmesine, aşağılanmasına, onur kırıcı davranışlarda bulunulmasına, bizlerin kullandığı Akademik izinlerin kullandırılmamasına karşıyım.

                                                                                    ………Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

     

         BİZ HEMŞİRE, TEKNİSYEN, MEMUR VE

        HASTA BAKICILAR OLARAK

         Daha önce söz verilip yapılmayan tüm çalışanların taleplerini karşılayan 0-3 yaş kreş yapılması, Mobbing Genelgesinin Rektörlük tarafından tüm çalışanları kapsayacak şekilde uygulanması, özellikle kliniklerdeki asistan hekim, hemşire, hasta bakıcı kadro istihdamının yeterli sayıya ulaşmasını talep ediyoruz.

        BİZ TAŞERON İŞÇİLER OLARAK

      Taşeron çalıştırmak kuralsız hukuk dışı , kazanılmış tüm hakların gasp edildiği, kölece bir çalışma sistemidir.6 yıldır fiili ve hukuki yürüttüğümüz mücadelemizde Çalışma Bakanlığı hastanemizde çalışan 1200 sağlık işçisini 13 Ocak 2010 tarihinde Üniversite’nin asli işçileri sayarak Tescil işlemlerini yapmıştır.Rektörlüğün Bakanlığın vermiş olduğu bu karara uymasını istiyoruz.                                       

     

        BİZ İNTÖRN HEKİMLER OLARAK

 

       İntörn hekimlerin parasız iş gücü olarak görülmemesini, çalışma saatleri ve koşullarının iyileştirilerek düzeltilmesi ve özlük haklarının korunmasını talep ediyoruz. 

        Bizler ÇÜTF Sağlık Çalışanları olarak yukarıda belirttiğimiz haklı taleplerimizin yazılı taahhütte bulunularak derhal uygulamaya geçilmesini, aksi takdirde  haklı eylemimize süresiz devam edeceğimizi bildiririz. 

       ÇÜTF SAĞLIK ÇALIŞANLARI

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.