Kategoriler
Haberler

Volvoks Olmaya Çağrı

ANKARA TABİP ODASI ASİSTAN HEKİM KOMİSYONU’NDAN

VOLVOKS OLMAYA ÇAĞRI

Hep bir adım ilerisini kurgulama, hayal etme, yolda olma hali…belki böyle tanımlayabiliriz asistan hekim hareketinin ruhunu…çıkmakta olduğu çakıllı ama keyifli yokuşu…

Bu yolun durak noktalarına şöyle bir göz atalım mı ?

27 Kasım 2010: İstanbul Beyoğlu’nda asistan hekimler, çalışma koşullarını protesto etmek için yürüdü. Eylemde nöbet ertesi izin hakkı vurgulandı…

13 Şubat 2011: Eş zamanlı olarak İstanbul ve İzmir’de “Asistandır İnsandır” eylemi yapıldı. Asistan hekimler ”İnsanca hizmet vermek, insanca karşılık görmek, insanca yaşamak istiyoruz” dediler…

25 Şubat 2011: Ankara Tıp Fakültesi ve Gazi Tıp Fakültesi’nin de katılımıyla Hacettepe Tıp Fakültesi asistanları bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Öğlen saatlerinde yaklaşık 2500 kişinin katılımıyla Sağlık Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştirildi ve basın açıklaması yapıldı…

13 Mart 2011: Sağlıkta dönüşüme karşı, 16 sağlık örgütünün organizasyonu ile düzenlenen Ankara mitinginde on binlerce sağlıkçı ‘Çok Ses Tek Yürek’ oldu. Türkiye’nin her yerinden asistan hekimler de mitinge yoğun katılım gösterdiler…

31 Mart 2011: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi araştırma görevlileri, çalışma şartları ve sürelerinin düzeltilmesi istemiyle hastane önünde eylem yaptı…

1 Nisan 2011: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan asistanlar iş bırakma eylemi başlattı. Açıklamada, asistanlar olmadan sağlık hizmetinin olmayacağı ve asistan hakları olmadan hakkaniyetli bir sağlık sisteminin kurulamayacağı ifade edildi. Asistanlar talepleri yerine getirilinceye kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini belirttiler…

11 Nisan 2011: Ege Üniversitesi asistan hekimleri uyardı: “Bir ekip çalışması olan sağlık hizmetleri parçalanmakta, hekimler ve çalışanlar arası rekabet artırılmakta, performansa dayalı ücretlendirme ile oluşan eşitsizlikler iş barışı bozmaktadır”…

11 Nisan 2011: Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi’nde görevli asistan hekimler de çalışma şartlarının iyileştirilmesi için iş bırakma eylemi yaptı. Asistan hekimlerin yaptığı bu eylem, 4 saat içinde etkili oldu. TÜ Rektörlüğü, eylemin başlamasından 4 saat sonra hekimlere haklarının iyileştirileceği sözünü verdi…

16 Nisan 2011: 9 Eylül, Ege, Trakya derken asistan eylemleri bu kez Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri haklarını alıncaya ve istekleri gerçekleşinceye kadar greve gidecekler…

19-20 Nisan 2011: Tüm Türkiye’den asistan hekimler, diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte G(ö)REV’de…

29 Nisan 2011: İzmirli Asistan Hekimler Diyarbakır’da Dr.Bahar Tekin’e karşı ilçe kaymakamının sözlü ve fiziksel saldırısını protesto etti…

5 Mayıs 2011: Mersinli asistan hekimler de “Artık Yeter” dedi…

6 Mayıs 2011: Haydarpaşa Numune EAH asistan hekimleri çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı…

11 Mayıs 2011: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu hafta başlayan grev, üniversite rektörünün asistan hekimlerin özlük hakları ve döner sermaye ödemeleri konusunda verdiği söz ile sona erdi…

13 Mayıs 2011: Gelinen süreçte bölüm akademik kurulları, fakülte kurulları ve üniversite senatolarının sağlıkta dönüşüm ve bunun en önemli ayağı olan performans sistemine karşı olduklarının net bir şekilde ifadesinin oldukça önem taşıdığını ifade eden Ankara Tıp Fakültesi Psikiyatri Asistanları hocalarına bir mektup yazarak bu taleplerini dile getirdiler, hocalarını göreve çağırdılar…

16 Mayıs 2011: Asistan eylemleriyle başlayan süreç farklı bir boyut kazanıyor. Bugün Çukurova Üniversitesi asistan hekimleri, tüm hastane personeli ile birlikte greve gidiyor…

……….

ve burada olmayan nice basın açıklamaları, protestolar, eylemler…biz mi yaptık tüm bunları ?

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu olarak, son dönemde birçok ilde ivme kazanan asistan hekim eylemliliğini nasıl bir düzlemde buluşturup büyütebileceğimiz üzerine düşünüyoruz bir süredir. İsteğimiz,  her hücresi kendi içinde bir birim olan ve aynı zamanda tek bir canlı gibi hareket edebilen bir “Asistan Hekim Kolu” na dönüştürmek bu iradeyi. Gerek duyduğumuz alanlarda çalışma birimlerinin olacağı – “Basın Yayın Çalışma Grubu”, “Eylem Çalışma Grubu” (teşekkürler Eriş Bilaloğlu…),     “Özlük Hakları Çalışma Grubu” gibi örneğin – her ilden belli sayıda aktivistin dahil edildiği ve yerellerde örgütlenmeyi sağlayacak bölge temsilciliklerinin olduğu, çeşitli gündemlerde ülke çapında değerlendirme yapma ve karar alma sürecini hızlandıracak bir “yönetim kurulu” olan bir kol. Türk Tabipleri Birliği’nin asistan hekim cephesini temsil edecek yeterlilikte bir oluşum…

Zaten birçok ilde komisyonlar çalışıyor, birçok eylemlilik sürüyor, peki böyle bir oluşumun katkısı ne olacak denebilir. Türkiye çapında bir örgütlenmenin nasıl meşakkatli bir süreci, nasıl bir emeği gerektirdiğinin farkındayız elbette…İstiyoruz ki uzun bir aradan sonra asistan hekimlerin böylesi bir araya gelişleri ve üretimleri rastlantısallığa mahkum olmasın. Ülke gündemi ve tarih ne olursa olsun, sağlık alanında asistan hekimler adına söz söyleyecek kalıcı bir örgütlülük doğsun…asistanlığımızın bitmesinden ve her birimizi çeşitli koşullara savuran mecburi hizmet gibi engellerden bağımsız bir süreklilik yaratalım…Türkiye’nin herhangi bir yerinde, çalışma koşullarının hızla ortaya çıkardığı bir tepki, akacağı yatağı ararken nereye gidebileceğini bilsin…

Evet evet, tam da bir volvoks gibi! İş bölümü ve özelleşmenin, hücreler arası farklılaşmanın olduğu, binlerce hücreden oluşan bir organizma. Kimi hücreler koloninin hareketinden, kimileri beslenme ve korunmadan sorumlu..kimileri de yeni koloni üretiminden…

İlk adım olarak, hem gözlerimizin içine bakarak şu ana kadar kendi yerellerimizde yaşadıklarımızı paylaştığımız, eylemlerimizin merkezinde yer alan “sağlıkta performans sistemi”nin nasıl bir zemine oturduğunu, “sağlıkta dönüşüm”ü birlikte tartıştığımız ve “Asistan Kolu” oluşumunu somutlaştıracağımız bir buluşma düşündük, tüm illerden katılmak isteyen arkadaşlarımızı Ankara’da ağırlayacağımız…

Ayrıntılı programını Haziran başında açıklayacağımız bu buluşmayı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladık. 18-19 Haziran’da tüm illerden asistan arkadaşlarımızı bizlerle olmaya, tanışmaya ve birlikte üretmeye çağırıyoruz !

Ne dersiniz? kararlılığımızı, hayallerimizi, coşkumuzu birleştirmenin zamanı gelmedi mi ? bir volvoks gibi…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.