Kategoriler
Haberler

Mustafa Kemal Üniversitesi Tek Yürek

ANTAKYA 05.06.2011- Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakütesi Asistan Hekimleri Antakya’da tek yürek oldu. Tamamen demokratik yöntemlerle ortak kararlar alan MKÜ asistan hekimleri önümüzdeki süreçte özlük hakları, ücret ödemeleri ve diğer sosyal haklardan meydana gelen taleplerini ilgili makamlara ileteceklerini ve taleplerinin yerine gelmemesi halinde greve gidebileceklerini bildirdiler.

MKÜ Asistan Hekimlerinin Talep Yazısı Şu Şekilde :

 

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DEKANLIĞINA – BAŞHEKİMLİĞİNE

Doktorlara ve halkımıza yaraşır koşullarda hizmet verebilmemiz için yapmış olduğumuz Asistan Doktor toplantımıza ait rapor aşağıda önem sırasına göre dikkatinize sunulmuştur. En optimum koşullarda en iyi hizmeti vermeye çalıştığımız bu ortamda koşullarımızın ve bazı hayati önem taşıyan taleplerimizin bir an önce çözülmesi için gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyoruz.

1.Eğitim

Tıp fakültelerinin temel amacının eğitim vermek olduğu gerçeği unutulmamalı, verilen hizmet kadar eğitim kalitesinin de önemli olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli. Dolayısıyla asistan hekimlerin temel nosyonunun eğitim almak olduğu unutulmamalı ve eğitim kalitesinin arttırılabilmesi ve eğitime ayrılan sürenin arttırılması için gerekli adımların mezuniyet sonrası eğitim komisyonu başkanlığında anabilim dalı başkanları ve öğretim üyeleri nezdinde bir an önce atılması ve konuya olan duyarlılığın arttırılması.

2.Döner Sermaye ücretleri

Tarafınızca bilindiği üzere döner sermaye komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda asistan doktorların aldığı döner sermaye payında azaltılmaya gidilmişti, bu karar sonrasında üniversitemiz tıp fakültesindeki asistan doktorlar diğer fakültelere oranla çok az oranda döner sermaye almaktadır. Bununla birlikte fakültemizdeki asistan doktorlar bazı yardımcı sağlık personellerinden daha düşük miktarda döner sermaye almakta olup ülkemizdeki diğer tıp fakültelerinde bunun benzeri yada bir örneğine tarafımızca yapılan araştırmalarda rastlanmamıştır. Özellikle performans uygulamasına geçildiği bu günlerde bazı üniversitelerde iş bırakmaya varacak tepkilerin oluştuğu tarafınızca da bilinmektedir, bu noktada döner sermaye gelirimizin düzeltilmesi için elinizden gelenin yapılacağından şüphemiz yoktur. Aşağıda diğer üniversitelerdeki asistan doktorların aldıkları döner sermaye ücretleri dikkatinize sunulmuştur.

Çukurova üniversitesi            :              1.200 TL

Kayseri üniversitesi                  :              2.000 – 2.500 TL

Mersin Üniversitesi                   :              1.200 TL

9 Eylül Üniversitesi                    :              1.500 TL

K. Maraş Üniversitesi                 :              1.900 TL

İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi              :              2.400 TL

Menderes Tıp Fakültesi            :              2.000 TL

3.Yardımcı Personelin görev sorumluluklarının yeniden değerlendirilmesi

Poliklinik sekreterleri veya yardımcı sağlık personelinin bir kısmı bir süredir bazı işleri “benim işim değil” veya ”bu konuda yeterli eğitim almadım o yüzden bilmiyorum”gibi bahanelerle yapmaktan kaçınmaktadırlar bu durum hastaların zarar görmemesi için işlerin asistan doktorlar tarafından yapılması sonucunu yaratmaktadır buda poliklinikte hasta bakmak için, serviste ise eğitim için ayrılacak zamanın azalmasına sebep olmaktadır. Bir çok kamu hastanesinde sekreterlerin, bilgi işlem görevlilerinin ve diğer teknik ve idari personelin son derece donanımlı olduğu ve iş yükünü hafiflettiği bilinmektedir Bu noktada yardımcı sağlık personelinin ve sekreterlerin görev yetki ve sorumluluklarının tarafımızca istişare edilerek yeniden çizilmesi gerekliliğinin kanaatindeyiz.

Zaten poliklinik sayısının arttırılması için çözümler üretemeye çalışırken, son zamanlarda kadroların kısıtlanmasından ve sürekli mezun verdiğimizden ötürü gün geçtikçe azalan asistan hekim sayısına rağmen ilaç raporu yazmanın asistan hekimin eğitiminin bir parçası olduğunu söylemek komik bir çelişki değimlidir? Yardımcı sağlık personeli ve gerek kayıt gereksede servis sekreterlerinin bazı evrak işlerini yapması sayesinde hizmet kalitesinin de hizmet verilen kişi sayısının da artışını sağlayacağı aşikârdır.

4.Dinlenme Mekânları

Asistan doktorlara ait bir dinlenme, çalışma yeri ve bir doktor kafeteryası mevcut değildir, kaldı ki sizinde bildiğiniz üzere asistan doktor dinlenme odalarının hali ortadadır. Bu noktada bir an önce asistan doktorlara ait bir kafeterya ve dinlenme odasının hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.

5.Çalışma süreleri

Bazı anabilim dallarında asistan doktorlar mesai saatleri dışında dahi (öğle araları) poliklinik yapmaya zorlanmaktadırlar bu konunun yasa dışı olduğunun anabilim dalı başkanlarına resmi bir yazı ile bildirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

6.Nöbet ücreti ve Nöbet ertesi izin

Bazı üniversitelerde nöbet ertesi izin uygulamasına geçilmiştir bununla birlikte bazı üniversitelerde 130 saatin üzerinde nöbet tutan asistan doktorlara döner sermayeden ek ödeme yapılmaktadır, yeni bir tıp fakültesi olduğumuzdan ötürü bir çok bölümde az sayıda asistan doktor vardır ve dolayısıyla bir çok asistan doktor arkadaşımız 130 saatin üzerine nöbet tutmaktadır. Bu uygulamanın bize de yansıtılması insan üstü koşullarda nöbet tutan arkadaşlarımızın en doğal hakkı olduğu aşikardır.

7.Güvenlik problemi

Hekimlere yönelik şiddet maalesef son dönemde uygulanan sağlık politikaları ile arttığı bilinmektedir. Hekim hakları ile hasta hakları paralel olarak geliştirilmesi gereken unsurlar olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Bu kapsamda özellikle acil servis başta üzere olmak hastane genelinde etkin güvenlik önlemleri alınmalıdır

Özellikle gece nöbetinde bazı arkadaşlarımız güvenlik personelinin kendilerini korumadığını bu konuda acezet gösterildiğini beyan etmektedirler. En son acil serviste görevli bir doktor arkadaşımızın boğazına makas dayanmış ve ölümle burun buruna gelmiştir. Böyle bir güvenlik zaafının yaşanması durumunda olayın üstüne gideceğimiz ve sorumluların tespit edilip gereken ceza verilene kadar takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz.

8.Yetersiz sağlık personeli

Sizinde bildiğiniz üzere başta acil servis ve yoğun bakım olmak üzere bir çok bölümde yardımcı sağlık personeli sıkıntısı mevcuttur bu problem özellikle yoğun bakımda yetişmiş eleman yerine çok sayıda tecrübesiz sağlık eleman istihdam edilerek çözülmeye çalışılmaktadır. Bu durum pek çok hatalı uygulamayı da beraberinde getirmektedir. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını arz ederiz.

9.Bakanlığın en son yayınladığı genelgenin uygulamaya geçirilmesi

Bildiğiniz üzere 15.04.2011 Tarihinde bizzat bakan imzalı bir genelge yayınlandı. Bu genelgede asistanların özlük hakları ile ilgili bazı iyileştirmeler, çalışma saatleri ve nöbet tutma şekilleri ile ilgili düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelerin herhangi bir resmi başvuruya mahal vermeden tarafınızdan bir an önce uygulamaya konmasını talep ederiz.


“Mustafa Kemal Üniversitesi Tek Yürek” için 3 yanıt

ben bir saglık personelı olarak yeni nesıl hekim arkadaslarımızdan onemle ve dikkatle rica ediyorum ki yardımcı unvanını oncelıkle litaraturlerınden kaldırmalıdırlar siz yardımcı saglık personelı dıyerek zaten bu ayrıma basladınız…
sizin kosul ve durumnuz asikar oldugu kadar bizimkide ortada size dayatılan bir süreci sizde bize dayatmaktasınız bu bilincle herkes üstüne düseni yapar…
sorun katii derecede üst mevkilerin insiyatıfıne bırakılmıstır ve cozum oradadır
KENDINIZE ÇÖZÜM ARARKEN YETERİNCE OMUZLARINA YÜK BİNMİŞ SAGLIK PERSONELINE EXTRA GOREVLER YÜKLEMEYİNİZ

Merhaba, öncelikle ilginiz ve alakanız için teşekkür ederim
Yazının yazarı olarak yeni nesil hekimden neyi kastettiğiniz tam olarak anlmamakla beraber sanırım meslek yıllarının ilk yıllarında olan hekim arkadaşlarımızı kastetmektesiniz. Meslek hayatımın 12. yılında olarak bu yazıyı yazan kişinin kategorize ettiğiniz veya betimlediğiniz hekim sınıfından olmadığını belirtmek isterim.
2. konu olarak yardımcı ünvanını koyan kişilerin sizin betimlemenizle yeni nesil hekimler olmadığını tarafınıza bildirmek isterim Şöyleki:

Merhaba, öncelikle ilginiz ve alakanız için teşekkür ederim.
Yorum yazdığınız talep yazısının yazarı olarak yeni nesil hekimden neyi kastettiğinizi tam olarak anlamamakla beraber sanırım meslek hayatının ilk yıllarında olan hekim arkadaşlarımızı kastetmektesiniz. Meslek hayatımın 12. yılında olan benim, yani yazıyı yazan kişinin kategorize ettiğiniz veya betimlediğiniz hekim sınıfından olup olmadığımın takdirini betimlemeyi yapan kişi olarak size bırakıyorum.
2. konu olarak yardımcı ünvanını koyan kişilerin sizin betimlemenizle “yeni nesil hekimler” olmadığını tarafınıza bildirmek isterim Şöyleki: 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinin III SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinde sizinde gördüğünüz üzere yardımıcı sağlık hizmetleri sınıfı diye bir sınıf vardır ve bu bend de bu sınıfın üyelerine açıklık getirilir:
“Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi,
eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş
fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog,
diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik
tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum
sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.”
Dolayısıyla benim kanun bazında yayınlanmış bir tanımlamayı kullandığım ortadadır ancak sizin “Yeni Nesil Hekim” sıfatınızı herhangi bir resmi kuruluşun yayın organında bulamadım. Dolayısıyla literatürümüzden kalkmasını istediğiniz bir tanımlama için benim yazıma itiraz etmenizi değil Anayasa mahkemesine başvurmanızı öneririm ve sizinle aynı duyguları paylaşarak “yeni nesil hekim” sıfatını literatürünüzden kaldırmanızı rica ederim.
Son olarak şunu söylemek isterim yazımda açık ve net bir şekilde belirttiğim üzere bizim yardımcı sağlık personeline ek iş verilmesi veya yapmakla yükümlü olduğumuz işlerin yardımcı sağlık personeline yaptırılması gibi bir talebimiz yok. Biz yardımcı sağlık personelinin yapmakla yükümlü olduğu işleri yapmamasından yakınmaktayız herkes kendi görev sorumluluk bilinci içinde çalışsa zaten sorun kalmaz bizim istediğimiz budur ve bu görev yetki sorumluluklarıda zaten yasalar belirler.
Ancak şunuda bilmeliyizki hepimiz aynı geminin içindeyiz ve birarada kardeşçe çalışmak zorundayız. Sağlık politikasının en acımasızlaştığı şu günlerde birbirimizi üzmeden, kırmadan, yasalar çerçevesinde belirlenen görev yetki ve sorumlulukları aşmadan ve aksatmadan çalışmak zaten tüm sorunları ortadan kaldıracaktır kanaatindeyim.
Saygı ve sevgilerimle.
Dr. Atilla YILMAZ
MKÜ ASistan Doktor Temsilcisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.