Kategoriler
Haberler

Pamukkale Asistan Hekimlerinden Uyarı…

Fotoğraflar Sayfanın Sonunda Yer Almaktadır…

01.06.2011

BASINA VE KAMUOYUNA

Bizler Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi asistan hekimleri olarak bugün burada bize sormadan hakkımızda verilen kararları onaylamadığımızı söylemek için toplandık.

Bizler burada hastalarımızı tedavi edebilmek, onları sağlığına kavuşturabilmek için aralıksız 33 saat çalışmak zorunda kalan; dolayısıyla aylık mesaisi 500 saati bulan asistan hekimleriz. Bu şartlar altında dahi nitelikli bir sağlık hizmeti sunmaya çabalıyoruz. Çünkü mesleğimizin öneminin, ciddiyetinin farkındayız.
Ancak insanız.
33 saat aralıksız çalışmaya, 5 dakikada bir hasta bakmaya yönlendirilirken aslında bir yandan da hata yapmaya zorlanıyoruz.

Hastalarımızla birçok kez karşı karşıya gelmemizin sebebi; randevuların geç verilmesi, sıranın geç gelmesi, niteliksiz sağlık hizmeti sunumu gibi hekimlerden değil, birebir sağlık sisteminin kendi içindeki çarpıklıklardan kaynaklanan sorunlardır. Hastalarımızsa bu sorunların sebebini hekimler olarak bilmektedir.
Ancak sağlık politikalarını biz geliştirmiyoruz, hastaneleri işletmeye biz dönüştürmüyoruz, eczaneye gittiğinizde katkı payını biz kesmiyoruz.

İnsanların hastalanmalarına yol açan koşulların sebebi biz değiliz.
Sağlık sistemi reklamlarda gösterildiği gibi değilse bunun sebebi de biz değiliz.

Sağlıkta yaşanan aksaklıkların tek sorumlusu olarak gösterilmek istemiyoruz, halkı hekimlere karşı kışkırtan söylemleri artık kabul etmiyoruz.

Üstüne bir de performans sistemi adı altında rekabete dayalı bir ücretlendirmeye tabi tutuluyoruz.
Bu sistem, her bir hastayı para puan gibi değerlendirmekte; verilen hizmetin niteliğini geri plana itmekte; eğitim ve araştırmanın hizmet sunumundan ön planda olması gereken üniversite hastanesi gibi kurumlarda bu faaliyetlerin yapılmasına zaman ve olanak tanımamaktadır.
Bizler sağlığın bir ekip işi olduğunu, kaliteli hizmet sunabilmemizin koşulunun nitelikli bir eğitim almak olduğunu biliyoruz. Üstelik emeğimizin ücretlendirilmesinde yaşanan sorunların, birimler arasında oluşan farkların iş barışımızı ve ekip birlikteliğimizi zedelemeye çalıştığını görüyoruz. Oysa tıp fakültesinden mezun olurken ettiğimiz yeminde her bir meslektaşımızı kardeşimiz bileceğimizi, onun haklarını kendi haklarımız gibi gözeteceğimizi söylüyoruz. Bu sözümüzden dönmüyoruz.

İçine çekilmeye çalışıldığımız bu rekabet ortamına girmeyeceğimizi, RAKİP değil EKİP olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz.
21. yüzyılın bu modern kölelik anlayışının yıkılmasını, maaşsız ve sağlık güvencesiz çalıştırmanın yasaklanmasını talep ediyoruz.

Uzmanlık eğitiminin her anabilim dalında standart bir müfredata dayalı olarak yapılmasını, nitelikli ve modern bir eğitim almayı istiyoruz. Uzmanlık eğitiminin performans sistemine kurban edilmesine hayır diyoruz ve bunu en çok da sağlık hizmeti sunmayı hedeflediğimiz halkımız için istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki 33 saatlik mesai içinde yapılan 5 dakikalık muayenelerle ne doğru tanı konabilir, ne de doğru bir tedavi verilebilir.

Pamukkale Üniversitesi Asistan Hekimleri olarak Dekanlık ve Üniversite Yönetiminden Taleplerimiz;

1- Asistan görev tanımlamasının tam olarak yapılması ve çalışma saatlerinin resmi olarak açıklanması

2- Eğitim ve araştırma programlarının her bir anabilim dalı için ayrı bir düzenlemeye bağlı olarak ve performans baskısından kurtarılarak yeniden düzenlenmesi, eğitimin mesai saatleri içinde yapılması

3- Performans uygulamasının tüm hekimler üzerine yaptığı baskı, güven bunalımı ve karmaşanın önüne geçilmesi, üniversite hastanelerinin birinci amacı olan eğitim ve araştırmaya öncelik verilmesi amacıyla performans uygulamasından vazgeçilmesi

4- Esnek mesai saatlerine son verilmesi, haftada 56-60 saatten fazla mesai yapılmaması

5- Nöbet sonrası izin hakkının kullandırılması

6- Mevcut yasal mesai saatlerine uyulması ve mesai dışı çalışmanın engellenmesi

7- Polikliniklerde hekim başına hasta sayısının 30 (otuz) olarak sınırlandırılması ( acil hastalar hariç)

8- Her bölüme rapor ve evrak işleri için bir sekreter alınması

9- Ücretlendirmedeki adil olmayan paylaşımının düzeltilmesi, emekliliğimize yansıyacak insani ücretlendirme

10- Asistan hekimlerin akademik kurullarda ve hastane yönetiminde temsil edilmesi, kararlarda oy hakkına sahip olması

11- Asistan eksikliği olan bölümlerdeki ihtiyacın giderilmesi, asistan sayısının artırılması ve iş yükünün azaltılması

12- Anabilim dallarının kendi içindeki ek sorunların değerlendirilmesi

13- Bu sorunların çözümü için öğretim üyeleri, uzman ve asistan hekimlerden oluşturulacak bir komisyon kurulması

14- Yabancı uyruklu asistan hekimlerin maaşsız ve sağlık güvencesiz çalıştırılmasının durdurulması, bu meslektaşlarımızın sağlık sigortası primlerinin hastane yönetimleri tarafından ödenmesi, kendilerine nöbet ücreti ve döner sermaye gelirlerinden pay verilmesi

15- Haklarımızı kazanabilmek amacıyla yaptığımız bu girişimden sonuç alınamaması durumunda gündeme gelecek işi bırakma eylemi nedeniyle hiçbir uzman, asistan hekim ve sağlık personeline soruşturma açılmayacağının yazılı olarak bildirilmesi

Bundan sonra sesimiz çıkmayacak zannedenler yanılıyorlar. Çok ses çıkaracağız. Haklarımızı alana ve taleplerimiz gerçekleşene kadar, bu sesi duymayanların duyacağı kadar çok ses çıkaracağız.
Tıpkı Hacettepe, Dokuz Eylül, Trakya, Çukurova ve Akdeniz Tıp Fakültelerindeki arkadaşlarımızla başlayan ve önümüzdeki hafta da İstanbul’da başlayacak olan asistanların haklarını arama mücadelesinde olduğu gibi taleplerimiz karşılanmadığı takdirde 6 Haziran günü iş bırakacağımızı basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz

%%wppa%%

%%album=pamukkale%%

%%size=600%%

 

 

“Pamukkale Asistan Hekimlerinden Uyarı…” için bir yanıt

Merhaba Arkadaşlar,
Bir çok üniversitede çalışma koşulları ve kısıtlayıcı yasalarla ilgili eylemler,basın açıklamaları yapılıyor.Araştırma görevlileri olarak biz biliyor ve takip ediyoruz ama halkın hiçbirşeyden haberi yok.Ulusal kanallarda hiçbir haber çıkmıyor.Biz Akdeniz Üniversitesinde greve gittiğimizde hastalara eylemi destekliyor mu sunuz diye sorulduğunda ”burası eylence yeri değil,eyleneceklerse başka yerde eylensinler” diyen hastalar oldu.Sadece yasalarla koşullarla değil bu cehaletle de mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum.Kendini haber kanalı olarak lanse eden NTV,CNN Türk gibi kanallarda hiç eylem haberi çıkmadı.Bu haber kanallarına yapmadıkları haberimizle ilgili toplu kınama e-mailleri yollamayı teklif ediyorum hepinize.Aşağıya bir metin hazırladım isteyen herkes bu metine istediği eklemeleri yapıp email atabilir.NTV ve CNN Türk ün email adresleri:

ntv@ntv.com.tr
info@cnnturk.com.tr

Kanal Yöneticilerine,
Son 3-4 aydır bir çok üniversitede doktorlar eylemler yapıyor,greve gidiyor.Kendinizi haber kanalı olarak tanımlamanıza rağmen bu eylemlerin hiç biri kanalınızda yer almadı.Seçim öncesi yayın etiğiniz mi değişti?Ya da doktorların haber değeri taşıması için bir doktorun dayak yemesi yada ölmesi mi gerekiyor? Ya da eylemlerimizi duyurmanız için hastanelerin önünde soyunmamız mı gerekiyor?
Doktorlar olarak taraflı yayınlarınızı kınıyoruz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.