Kategoriler
Haberler

SON DAKİKA… Döner Sermaye Ödemeleri Değişiyor

ASİSTAN HEKİMLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER VAR !!!!!

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılıyor.

Yapılacak değişikliklerin şu an Sayıştay’da olduğu bilgisi alınırken, yeni düzenlemelerin bu ay içerisinde yayınlanarak 1 Temmuzdan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre Ek ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şunlar:

1.       Sözleşmeli Personel ile Vekil Ebe/Hemşire olarak görev yapan personel, Yönetmelik kapsamına alındı.

2.       Bakanlıkça belirlenecek olan kurumlarda Hazine Hissesinin %15’ten %1’e düşürülmesi sağlanarak Dağıtılabilecek ek ödeme tutarı artırıldı.

3.       Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik şef yardımcısı, Başasistan ve uzman tabiplerin katsayıları %30 oranında artırıldı.

4.       Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Eğitici Destekleme Puanı artırıldı.

5.       Kongre, Konferans, Seminer, Sempozyum gibi etkinliklere katılan uzman tabiplerin ek ödemeleri artırıldı.

6.       Laboratuar branşlarının uzman sayılarının yatak sayısına göre belirlenmesi uygulamasına son verilerek Laboratuar uzman sayılarının Bakanlıkça Yönerge ile belirlenmesi sağlandı.

7.       Asistanlar ile Yan Dal asistanlarına Klinik Ortalamasının %25’i Hastane ortalamasının %75’i oranında ek ödeme yapılması sağlanarak klinikler arası ek ödeme farklılığı azaltıldı.

8.       Asistanlar Rotasyonda bölenden çıkarıldı.

9.       Hastane Müdür yardımcılarının ek ödemesi yeniden düzenlendi, standart kadroya göre ek ödeme bölünmesi uygulaması sona erdirildi.

10.   AMATEM özellik arz eden birim kapsamına alındı.

11.   Hastane Hizmet Puan Ortalamasından değerlendirme kararı Döner Sermaye Komisyonu yerine Başhekimin kararına bırakıldı.

12.   Hizmete yeni açılan kurumların ve Gökçeada Devlet Hastanesinin ek ödemelerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanması yolunda düzenleme yapıldı.

13.   Birinci Basamakta “Piyasa Gözetimi ve Denetimi yapan personel”e %10, “Nüfusu 1.500.000 üzerinde olan veya Büyükşehir statüsünde olan illerin İl Sağlık Müdürleri”ne %20, “112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan personele” %40 ek puan getirildi.

14.   Toplum Sağlığı Merkezlerine % 20’si oranında, halk sağlığı laboratuarları, verem savaş dispanserleri, AÇSAP merkezleri ve İl merkezinde bulunan toplum sağlığı merkezlerine % 10’u ek puan verildi.

15.   Kurumlarda ise “Klinik Kodlayıcılara” %10, , “terapötik aferez merkezlerinde ve kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde (KETEM) çalışan tabiplere” % 15, “çocuk izleme merkezlerinde görevli personel ile yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz, kemik iliği nakil üniteleri ve AMATEM’de çalışan pratisyen tabiplere, evde bakım hizmetlerinde çalışan tabiplere, acil servis/acil polikliniklerinde çalışan pratisyen tabiplere” %20 ek puan getirildi.

16.   Devlet Hastanesi iken Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşen kurumlarda görev yapan personele her iki formül üzerinden yapılan hesaplama neticesinde yüksek bulunan tutar üzerinden ek ödeme yapılması imkanı getirildi.

17.   Kuruma yeni atanan ve görevlendirilen tabiplere adaptasyon sürecinde hastane ortalaması üzerinden ek ödeme yapılması sağlandı.

18.   Kurumlarda branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hasta yetersizliği sebebiyle puanı hastane hizmet puan ortalamasının altında olan uzman tabiplere %70 ek puan verilmesi sağlandı. (toplamda hastane ortalamasını geçmemek üzere)

19.   Asistan temsilcisinin döner sermaye komisyonunda görev alması imkanı getirildi.

20.   Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde kliniklerde görev yapan tabiplerin ek ödemelerinin %75 Klinik ortalaması, %25 hastane ortalaması üzerinden hesaplanması sağlanarak, klinikler arası denge sağlandı.

21.   Devlet hastanelerinde Baştabip ve baştabip yardımcısı katsayıları hastane gruplandırmasına göre yeniden belirlendi.

22.   Hizmete yeni açılan kurumlarda görev yapan personelin kadro unvan katsayıları belirlendi.

23.   Birinci basamağa bağlanan Entegre ilçe Hastanelerinin kadro unvan katsayıları artırıldı. Hastane Müdürü ve Başhemşire için katsayı tanımlandı.

24.   Birinci Basamakta AÇSAP baştabibi için katsayı belirlendi. (2,50)

Haber Medimagazin'den alınmıştır.

“SON DAKİKA… Döner Sermaye Ödemeleri Değişiyor” için 2 yanıt

Asistan HEKİMLER isimlendirmesine alışılması gerekiyor..
5. maddede öğretim üyeleri ve asistan hekimlerinden bahsedilmemiş..
8. madde açılmalı, bölenden çıkarılmakla tam olarak neyden bahsediliyor?
11. maddede başhekimin yetkisi artırılırken, 19. madde amacına ulaşabilecek mi?Döner sermaye komisyonuna katılmaya yolu açılmış olan asistan hekim temsilcisini kim seçecek?Asistan hekimler seçmeyecek olursa bir anlamı olur mu?Ne kadar söz hakkı olacak?
7. maddeyi ve diğerlerini de araştırmak lazım.
Emekliliğe yansıyacak eşit, adil, güvenli, temel ücret konusu..
Özlük ve eğitim haklarıyla ilgili de tüzük+yönetmelik+genelge düzenlemeleri ve fiilen uygulanmaları ile ilgili yaptırımlar gerekiyor

evde sağlıok hizmetlerinde çalışan tabiplere fark verilirken esas işi yapan sağlık personeline neden ekbir şey yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.