Kategoriler
Haberler

Asistan Hekimlere Çok Önemli Duyuru !!!

 

Asistan Hekimlerin Dikkatine!

Tıpta uzmanlık eğitimi sürelerine ilişkin son dönemde yapılan hukuki düzenlemeler sonucunda birçok uzmanlık dalının eğitimi süresi kısaltılmıştır.

18.07.2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile uzmanlık süreleri yeniden belirlenmiş, uzmanlık eğitimine devam eden hekimlerin önceki mevzuat hükümlerine tabi olacağı, yeni yönetmeliğe tabi olmak isteyenlerin 6 ay içinde başvurması gerektiği belirlenmiştir.

18.07.2009 tarihli yönetmelik ile belirlenen uzmanlık eğitimi sürelerine ilişkin açılan davalarda, Danıştay yürütmenin durdurulması kararları vermiştir.

26.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6225 sayılı kanun ile uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi süreleri ile kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Kanunda düzenlenen geçici madde ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce uzmanlık eğitimi yapmış, eğitime başlamış veya uzmanlık eğitimi kontenjanına yerleşmiş olan hekimlerin haklarının saklı olacağı düzenlenmiştir.

İlgili hukuksal düzenlemelerde, mevzuatın yürürlüğe girmesinden önce uzmanlık eğitimi yapmış, eğitime başlamış veya uzmanlık eğitimi kontenjanına yerleşmiş hekimlerin haklarının saklı olduğu düzenlenmiştir. Buna rağmen, bazı kurumlarca,  asistan hekimlerin kısaltılan uzmanlık sürelerine tabi olacağı, rotasyon ve tezlerini bu sürelere göre tamamlaması gerektiği yönünde bazı işlemlerin yapıldığı yönünde bildirimler Oda’mıza ulaşmaktadır.

Yaşanan bu sorunların çözümü için Oda’mız bir çalışma yürütmektedir.  Uzmanlık eğitimi süreleri, tez ve rotasyon uygulamaları nedeniyle mağduriyet yaşayan asistan hekimlerin sorunlarını Oda’mızla paylaşmasını rica ederiz. Uzmanlık eğitimi süreleri, tez ve rotasyon uygulamaları nedeniyle mağduriyet yaşayan hekimlerimize talep ettikleri takdirde hukuksal destek verilecektir.

 İZMİR TABİP ODASI

“Asistan Hekimlere Çok Önemli Duyuru !!!” için 4 yanıt

Kocaeli Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon bölümü asistanlarının 4 yıl olması gereken uzmanlık süreleri 5 yıla uzatılıyor.Asistanlar göreve başladıktan belli bir süre sonra 4.senenin sonunda olan sınava katılamayacağına dair bir kağıt imzalattırılıyor böylece 6 ay uzuyor diğer 6 ayda icap adı altında çalıştırılıyor 1sene zorla uzatılıyor.
Buradaki proflar hocalar despot olduğu için ismimin saklı tutulmasını istiyorum çünkü bir yakınım burada görev yapıyor ve halleri içler acısı
Lütfen araştırılsın insanlık dışı olan bu uygulamalara bir son verilsin

Bir örnekle açıklayayım lütfen. 2009 Temmuz Yönetmeliği ile Kadın-Doğum eğitim süresi, 5 yıldan 4 yıla inmişti. Bu tarihten önce eğitime başlayanlar ve bu tarihten sonra 6 ay içinde yeni yönetmeliğe geçmek için dilekçe vermeyenler için, uzmanlık eğitimi eskisi gibi 5 yıl olarak kalmış ve eğitim süreçleri (tez, rotasyon) planlanmıştı.

Ancak ne yazık ki, Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kurumu yakın zamanda bir mevzuat değişikliği yaparak, tüm asistanlar için uzmanlık eğitim sürelerini kanun ile yeni yönetmelikteki hali ile aynı tuttu.

Yani örneğin KD asistanları hangi mevzuata tabi olursa olsun, uzmanlık eğitimini 4 yıl içinde tamamlamak zorunda kaldı. Bu durumda eğitim süresi 5 yıl planlanan kimi asistanlar için, bırakın tez aşaması ve rotasyon sürecini, yeterli uzmanlık eğitimi alma konusunda da önemli bir mağduriyet riski ortaya çıktı.

Gerek TTB temsilcisi olan TUK üyesi olan meslektaşım ile gerek ise Bakanlık’ın ilgili Daire Başkanı ile görüştüm. Ne yazık ki mevzuat konusunda yeni bir iyileştirme yapmayı düşünmüyorlar. Bu durumda İzmir Tabip Odası olarak yapabileceğimiz tek olası çare olarak; uzmanlık süresi kısalmış alanlardaki mağdur durumda asistan hekimlerin Oda’ya başvurusu durumunda, onlara hukuksal destek vermemiz kalıyor. Bu durumda elbetteki sürecin hızlı gelişmesi için çaba harcayacağız ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ile konunun hasssasiyetini paylaşmaktayız. İzmir Tabip Odası öncelikle hekimlik hakları için vardır.

Not: Bu aşamada uzmanlık eğitimi sürecinin bu şekilde hızlı tamamlamasını tercih edecek, hukuksal süreci uzun bulacak ya da daha önce dilekçeleri kurullarca red edilmiş farklı görüşte meslektaşlarımız olabilir.

Bilginizi rica ederim,

Dr.Erdener ÖZER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.