Kategoriler
Haberler

Banka maaş promosyonları güvence altında

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarla bankalar arasında yapılan maaş promosyon anlaşmasından sonra, ilk defa veya nakil yoluyla ataması yapılıp göreve başlayan ancak bu promosyondan yararlanamayan personele de ödeme yapılabilecek.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkanların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Başbakanlık tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede 2007/21 sayılı Genelge yayımlandığı anımsatıldı.
Sağlık Bakanlığınca, genelge kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında yapılan maaş promosyon anlaşmasından sonra, ilk defa veya nakil yoluyla ataması yapılıp göreve başlayan ancak bu promosyondan yararlanamayan personele de ödeme yapılabileceğine dair valiliklere yazı gönderildiği bildirildi.
Buna göre, idareyle banka arasında banka promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra bu birimlere açıktan veya naklen atanacak ya da geçici görevle görevlendirilecek personel de olabileceği göz önünde bulundurarak 19 Temmuz’dan itibaren yapılacak yeni maaş promosyon sözleşmelerine bununla ilgili hüküm konulacak.
Protokole bu yönde bir hüküm konulmasına imkan bulunmadığı durumda ise nakdi ödemenin idarece belirlenecek bir kısmı sonradan gelecek personelin promosyon hükümlerinden yararlandırılabilmesi için ayrılacak.
Böylece, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına banka promosyon güvencesi getirildiği vurgulanan açıklamada, şunlara dikkat çekildi:
”Bilindiği üzere, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra No’lu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra ‘promosyon’ adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkanlar da sağlanabilmektedir.
Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkanların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Başbakanlık tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazetede 2007/21 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelge kapsamında dağıtılacak promosyonların, ilgili bankalar tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenmesi gerekmektedir.”
Açıklamaya göre, bu kapsamda, idarece oluşturulan komisyon tarafından banka promosyonlarının dağıtımında, idareyle banka arasında promosyon sözleşmesinin imzalanmasından sonra açıktan veya naklen atanacak ya da geçici görevle görevlendirilecek personel ihtimali de göz önünde bulundurulacak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.