Kategoriler
Haberler Köşe Yazıları

Dosya: Asistanlıkta Mazaretli Yatay Geçiş Nasıl Oluyor ?

ASİSTANLIKTA MAZERETLİ YATAY GEÇİŞ NASIL OLACAK?

Değişen ülke şartları ve uzmanlık eğitimi süresinde karşılaşılan olağanüstü durumların yansıması, Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde “asistan hekim” odaklı bir şekilde yerini aldı. Bu kapsamda asistan hekimlerin mazaretli bir şekilde kurum değiştirmesi de mümkün. Peki bu süreç nasıl işliyor ve kurum değiştirmek için neler gerekli ?

Diyelim ki başka şehirden biriyle evlendiniz ya da, başınıza veya bakmakla yükümlü olduğunuz bir yakınınızın başına bir hastalık geldi. Bu sebeple uzmanlık eğitiminize başka bir ilde devam etmek isterseniz, öncelikle yapmanız gereken gerekli şartları yerine getirmek. Peki bu gerekli şartlar neler?

UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ SIRASINDA EŞ DURUMU MAZERETİYLE GEÇİŞ TALEBİNDE BULUNABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1 – Eş durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için; eşinizin çalıştığı ilde, uzmanlık öğrenciliğine (asistanlığa) devam ettiğiniz uzmanlık dalında eğitim veren bir uzmanlık eğitimi kurumu olmalıdır.

2 – Eş durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için uzmanlık öğrenciliğine yerleştiğiniz TUS ya da YDUS’da almış olduğunuz puanın, geçiş yapmak istediğiniz kurumun ilgili biriminin aynı dönemdeki en küçük yerleştirme puanından (veya o dönemde yoksa son üç sınav dönemindeki ortalama en küçük yerleştirme puanından) yüksek olması gerekmektedir.

3 – Eş durumu nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmeniz için eşinizin;

a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda çalıştığını ve,

b) eğitim aldığınız ilde eşinizin kurumu veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi gerekmektedir.

4 – Başvurunuzu mutlaka kurumunuz aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kuruluna ulaştırmanız gerekmektedir.

Eğer bu gerekli şartları yerine getirebiliyorsanız ilgili mazaretinizi bildirir belge ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurular kurumunuz (Eğitim Araştırma Hastanesi veya Tıp Fakültesi) aracılığıyla yapabilir. Daha sonra başvurunuz Üniversitelerden Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretaryasına ulaştırılır.

Başvuru için gerekli belgeler ise şunlar,

– Eşinizin kurumundan aldığı; hangi kanun kapsamda, hangi unvan ile çalıştığı ve sizin çalıştığınız ilde uygun kadronun olmadığı ifadesi bulunan çalışma belgesi.
– Evlilik bilgilerini içeren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (dilekçenin verildiği gün veya en fazla üç gün önce alınmış)
– Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildiğinizi gösteren TUS ya da YDUS sonuç belgesi. (www.osym.gov.tr adresinden alınmış olan çıktı)
– (Yönetmeliğin yayımından önce yerleştirilmiş iseniz) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine tâbi olduğunuza dair, halen uzmanlık öğrencisi olduğunuz eğitim kurumundan aldığınız resmi belge.

Tıpta Uzmanlık Kurulu genelde yılda en az iki defa toplanır, ancak yoğun zamanlarda daha sık toplanabilmektedir. Kurul başvurunuzu bizzat ya da komisyonlar aracılığı ile değerlendirir.

Başvurunuz Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıdığınızla ilgili ön incelemeden sonra Kurul başkanı uygun bulduğu takdirde başvurunuzu gündeme alır. Başvuru karara bağlandığında Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretaryası ilgili kişiye tebliğ edilmek üzere kurumuna bildirir.

Başvuru kabulunden sonra rutin prosedür işletilir ve ilgili kurumlar kendi mevzuatları çerçevesinde işlemleri gerçekleştirir.

Eğer eşlerden ikisi de uzmanlık öğrencisi ise kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri gözönüne alınarak uygun yerde aile birliği sağlanır.

Fakültede Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği

 

SAĞLIK DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE TAYİN İÇİN BAŞVURULAR

UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ SIRASINDA SAĞLIK DURUMU MAZERETİYLE GEÇİŞ TALEBİNDE BULUNABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1 – Sağlık durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için; geçmek istediğiniz ilde, uzmanlık öğrenciliğine (asistanlığa) devam ettiğiniz uzmanlık dalında eğitim veren bir uzmanlık eğitimi kurumu olmalıdır.

2 – Sağlık durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için uzmanlık öğrenciliğine yerleştiğiniz TUS ya da YDUS’da almış olduğunuz puanın, geçiş yapmak istediğiniz kurumun ilgili biriminin aynı dönemdeki en küçük yerleştirme puanından (veya o dönemde yoksa son üç sınav dönemindeki ortalama en küçük yerleştirme puanından) yüksek olması gerekmektedir.

3– Başvurunuzu mutlaka kurumunuz aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kuruluna ulaştırmanız gerekmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

SORU 1 – Başvurumu nereye ve nasıl yapabilirim?

Başvurunuzu Kurumunuz (Eğitim Araştırma Hastanesi veya Tıp Fakültesi) aracılığıyla yapabilirsiniz. Başvurunuz Üniversitelerden Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretaryasına ulaştırılır.

SORU 2 – Hangi belgeler gerekli?

Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin, uzmanlık eğitimine başladıktan sonra ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini gösteren sağlık kurulu raporu. (Sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur.)

– Sağlık raporu kendisine ait değilse, ait olduğu kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.

– Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildiğinizi gösteren TUS ya da YDUS sonuç belgesi. (www.osym.gov.tr adresinden alınmış olan çıktı)

– (Yönetmeliğin yayımından önce yerleştirilmiş iseniz) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine tâbi olduğunuza dair, halen uzmanlık öğrencisi olduğunuz eğitim kurumundan aldığınız resmi belge.

SORU 3 – TUK ne zaman toplanır ve benim başvurumu ne zaman görüşür?

Yönetmeliğe göre Tıpta Uzmanlık Kurulu yılda en az iki defa toplanmaktadır. Ancak; gündemin yoğunluğu çerçevesinde daha sık toplanabilmektedir. Kurul başvurunuzu bizzat değerlendirebileceği gibi kuracağı komisyonlar aracılığı ile de değerlendirebilir.

SORU 4 – Başvurumun sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıdığınızla ilgili ön incelemeden sonra Kurul başkanı uygun bulduğu takdirde başvurunuz gündeme alınacaktır. Başvuru karara bağlandığında Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretaryası ilgili kişiye tebliğ edilmek üzere kurumuna bildirir.

SORU 5 – Başvurum kabul edildikten ne kadar süre sonra geçişim yapılır?

Başvurunuz karara bağlandıktan sonra geçiş yaptırılmak üzere Kurul kararı ilgili kurumlara (Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve/veya Yükseköğretim Kurulu) gönderilecektir. İlgili kurumlar kendi mevzuatları çerçevesinde geçiş işleminizi gerçekleştirecektir.

Fakültede Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği

Kaynaklar 

  1. 1 Temmuz 2011 tarihli ve 27981 sayılı Resmi Gazete
  2. Tıpta Uzmanlık Kurulu websitesi

Dr.M.Özgür NİFLİOĞLU

www.asistanhekim.org web sitesi editörü

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları


“Dosya: Asistanlıkta Mazaretli Yatay Geçiş Nasıl Oluyor ?” için bir yanıt

Özgür bey , bir konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim . Eşim FTF NRŞ de 3.5 yıldır asistan ve ben dahiliye uzmanıyım. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi yardımcı doçentlik durumum var . Bu durumda eşimi mazeretli izinle İstanbul a alabilirmiyim ? Beni aydınlatırsanız çok sevinirim .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.