Kategoriler
Haberler

Hekimlerin yeniden kazanılan hakları

TTB Hukuk Danışmanı Avukat Ziynet Özçelik, hekimlerin muayenehane açma ve döner sermaye gelir haklarını tekrar elde ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı Tam Gün Yasası’nın kabul edildiği Ocak 2010’dan itibaren doktorlar büyük bir hukuk mücadelesi veriyor. Uzmanlık dernekleri, tabip odaları ve Türk Tabipler Birliği ayrı ayrı davalar açarak hem üniversite öğretim üyeleri hem de Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarıyla ilgili düzenlemelere itiraz ediyor. Bu yüzden de neredeyse birkaç haftada bir Anayasa Mahkemesi’nden, Danıştay’dan yürütmeyi durdurma ve iptal kararları çıkıyor. Ancak Bakanlık da Tam Gün Yasası’nın arkasında durduğu için çıkardığı ek genelge ve yönetmeliklerle yeni düzenlemeler yapıyor. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hukuk Danışmanı Avukat Ziynet Özçelik, doktorların ödeme sistemleri ve çalışma saatleriyle son hukuki durumu şöyle açıkladı: 

– Öğretim üyesi hekimler, mesai sonrası özel sağlık kuruluşlarında ya da kendilerine ait muayenehanelerde çalışabilirler.  

– Kamu kuruluşlarında çalışan hekimler sadece mesai saatinden sonra muayenehanelerinde çalışabiliyor. Özel hastane ya da tıp merkezinde çalışamıyorlar. 

– Bütünüyle özelde çalışan hekimler isterlerse özel muayenehanelerinde ve özel hastanelerde çalışabiliyorlar.

– Üniversitede çalışan öğretim üyeleri mesai saati sonrasında muayenehanelerinde çalışsalar dahi, döner sermaye gelirlerini tam olarak alabilecekler.

Özçelik ayrıca kamu ya da özel sağlık kuruluşunda çalışan bir hekimin 60 gün önceden İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirme zorunluluğunun da iptal edildiğini söyledi.

 

Part time çalışan da döner sermaye alacak

Danıştay 8. Dairesi, öğretim üyesi hekimlerden muayenehanesi olanlara döner sermayeden ödeme yapılmayacağına ilişkin yönetmelik hükmünün yürütmesini oybirliğiyle durdurdu. Türk Nöroşirurji Derneği’nin başvurusunu değerlendiren Danıştay, şu kararı verdi: Öğretim elemanlarının mesai saatleri dışında mesleklerini icra edebilmesi yargı kararı ile hukuka uygun bulunmuştur. Öğretim elemanının salt mesaisini tamamladıktan sonra mesleğini icra etmesi nedeniyle, mesai içinde döner sermaye geliri elde edilmesine katkı sağlayan hizmetinin yadsınamayacağı açıktır.

 

Hekim, serbest çalışmada ısrarlı

‘Serbest çalışan doktorlar’ Sağlık Bakanlığı’ndan, yeni muayenehane yönetmeliği hazırlarken, hiçbir meslek grubundan istemeyen koşulların kendilerinden de talep edilmemesini istedi. Doktorlar, www.muayenehanemedokunma.org imzasıyla ilan vererek, şunları söyledi: Sağlık Bakanlığı’nın istediği fiziki koşullardaki binalar kentlerimizde yok iken, iskan, deprem ve yangın raporu gibi hiçbir meslek grubundan istenmeyen koşullar yeni yönetmeliğe tekrar girerse, başa dönmüş oluruz. Bizler her mesleğe tanınan serbest çalışma hakkımız için ısrarcıyız. (Türkan Yılmazer – Akşam)

“Hekimlerin yeniden kazanılan hakları” için bir yanıt

5 yıldan beri muayenesi olan bir hekim aynı zamnda özel hastanede çalışmaktadır.Bu yasayla birlikte muaynehaneye devam edecek midir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.