Kategoriler
Haberler

Helikopter Nasıl Çağırılır?

Hava ambulansı talebi için şartlar ve endikasyonlar

Sağlık Bakanlığı Operasyon Merkezine gelen hava ambulans taleplerinin 21 Nisan 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığının yayımladığı “Ambulans Hava Aracı İşletilmesine Dair Esaslar” konulu Genelge doğrultusunda değerlendirildiğini ve uygun olan tüm vakalarda görevlendirilme yapıldığını sözlerine ekleyen Çom, Genelge’de belirtilen endikasyonların genel olarak; kara ambulansı ile olay yerine ulaşma süresinin 30 dakika veya daha uzadığı durumlar; arazi ve iklim şartlarının kara yolu ile hastaya ulaşımı zorlaştırdığı veya engellediği durumlar; hastanın kara yolu ile uygun bir sağlık kuruluşuna götürülmesi için geçecek zamanın hastanın hayatta kalması veya sakat kalması açısından tehdit oluşturduğu durumlar; afet veya olağan dışı durumlar; adalardan veya deniz üzerinden hasta nakli gereken durumlar; olay yerine sağlık personelinin hızlı bir şekilde nakli gereken durumlar; aynı anda birden fazla hasta/yaralının taşınması gereken durumlar; yurt içi ve yurt dışına personel, hasta/yaralı veya tıbbi malzeme ve ekipman nakli gerektiği durumlar; yurt dışından ülkemize hasta nakli yapılacağı durumlar; organ, organ nakli yapılacak hasta veya organ nakli ekibinin taşınması gerektiği durumlar; salgın vb. durumlarda aşıların ihtiyaç bölgelerine soğuk zincir şartlarında taşınması gereken durumlar, acil ihtiyaç durumlarında kan ve kan ürünlerinin nakli gereken durumlar; hastanın acil müdahalesi ve stabilizasyonu bir sağlık merkezinde yapıldıktan sonra ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için nakli zorunlu olan hastalar; erişkin ve çocuk hastaların acil müdahalesi ve stabilizasyonu yapıldığı halde ve yoğun bakım ihtiyacı gerektiren durumlarda hastanın bulunduğu ilde veya bölgede yoğun bakımlarda yer bulunamadığı durumlar; yoğun bakım koşullarında izlenmesi gereken yenidoğanların, yenidoğan yoğun bakım ünitelerine nakli gereken durumlar olduğunu söyledi.

 

Hava ambulansı görevlendirme kriterleri

Genelge’de hastanın klinik durumuna göre hava ambulansı görevlendirme kriterlerinin de açıkça belirtildiğini ifade eden Çom, “Bilinç kapalı veya bilinç durumu giderek bozuluyor ise; sistolik kan basıncı 90 mmHg’nın altında ise; çocuk için yaşa uygun kan basıncı değerlerinin altında ise; solunum hızı dakikada 10 defadan az ya da 30 defadan çok ise; çocuk için yaşa uygun solunum değerlerinin üzerinde veya altında ise; Glasgow koma skoru erişkinlerde 10’un, çocuklarda 12’nin altında ise; solunum arresti veya apne varsa; travma skoru erişkinlerde 12’nin, çocuklarda 8’in altında ise; göğüs, karın, baş, boyun ya da kasıklarda açık yaralanma varsa; progresif şoka götüren kırıklar varsa (iki ya da daha fazla uzun kemik kırığı veya pelvis kırığı); el, ayak veya uzuv kopması; nörolojik bulgu veren spinal yaralanma; suda boğulmalar; multitravmalı hastalar; fibrinolitik tedavi gerektiren vasküler olaylar ve akut koroner sendrom gibi durumlarda hava ambulanslarımız görevlendirilmektedir” dedi

 

Hava ambulansı kullanılamayan özel durumlar

Bazı durumlarda ise uçuş ve can güvenliği açısından hava ambulansı ile hasta naklinin uygun olmadığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Çom, sözlerini, “Müdahale edilmemiş pnömotoraks, pnömomediastinum, pnömokranium, gazlı gangren gibi hastanın sağlığı açısından uçuşuna mani durumlar, hava ambulanslarının inmesine uygun alan bulunmayan veya güvenlik gibi nedenlerden dolayı izin verilmeyen yerler için gelen çağrılar, dekontaminasyon yapılmamış, radyoaktif/kimyasal kontamine hastalar ile davranış bozukluğu ve şiddete başvurabilecek psikiyatrik hastalar hava ambulansları ile nakledilememektedir” diyerek tamamladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.