Kategoriler
Haberler

Muayanehane Yönetmeliği’ne Danıştay’dan Durdurma !!!

Kaynak : Medimagazin ve İzmir Tabip Odası

3 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi beklenen ve birçok özel muayenehaneyi kapanma tehlikesiyle bırakacak olan yönetmeliğe Danıştay durduma kararı verdi.

İzmir Tabip Odası tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 12. Maddesinin (e) ve (f) bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Durdurma kararı verilen bentler şöyle:

e) Asansör ve merdivenler: Tüm uzmanlık dallarında olmak üzere; giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. Muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.

f) Kapılar: Muayene odası ve tuvalet kapıları 110 santimetre diğer kapılar 90 santimetre genişliğinde olur.

Daire, diğer bentler yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan dava ise henüz sonuçlanmadı. 

Danıştay 10.Dairesi kararı için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.