Kategoriler
Haberler

Tüm Asistan Hekimlerin Döner Sermayesi Değişti

k) Eğitim ve araştırma hastaneleri için devlet hastanelerindeki değerlendirme kriterleri kullanılır. Ancak, burada kişi yerine klinik şefliği birimi değerlendirilir. Klinik içinde görevli personelin performans puanının hesaplanmasında klinik hizmet puan ortalaması, klinik dışında çalışan personelin performans puanının hesaplanmasında hastane hizmet puan ortalamasıesas alınır. Ancak, klinikte çalışan tabip dışıpersonelin net performans puanının hesaplamasında, hastane hizmet puan ortalamasının esas alınmasına, döner sermaye komisyonunca karar verilebilir. Asistanlar ile yan dal asistanlarının net performans puanıklinik hizmet puan ortalamasının %25’i ile hastane hizmet puan ortalamasının %75’inin toplamıüzerinden değerlendirilir

p) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına kurum içi ve kurum dışırotasyon eğitimi süresince kadrosunun bulunduğu kurumun hastane hizmet puan ortalamasıesas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayılarıklinik/hastane hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilmez. Aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayılarısadece aile hekimliği klinik şefliğinde çalıştıklarıdönemde klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında kullanılır. Aile hekimliği klinik şefliklerinin bulunmadığıdurumlarda bağlıolduklarıkoordinatör klinik şefliklerinin klinik hizmet puan ortalaması ile rotasyonda bulunduklarıkliniklerin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayılarıdikkate alınmaz. Asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlıyan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.