Kategoriler
Haberler

Aile hekimlerine nöbet sürprizi

Silopi Devlet Hastanesi Acil Servisinde yaşanan hekim sıkıntısı üzerine, ilçedeki aile hekimleri acil nöbeti için görevlendirildi.

ANKARA-Silopi Devlet Hastanesi, ilçede görevli aile hekimlerinin hastanede acil nöbeti tutmasını isteyince, aile hekimleri Hastane Başhekimliğinin bu işleminin “mevzuatı yanlış değerlendirmekten kaynaklandığını” savundular. Silopi’deki aile hekimleri, acil serviste nöbet tutulmasına olanak sağlayan bir hüküm olmadığını vurgulayarak, işlemin geri alınmasını talep ettiler.

 

Silopi Devlet Hastanesi Başhekimliği, Silopi Toplum Sağlığı Merkezine gönderdiği resmi yazıda, hastane acil servisinde hizmet eden beş pratisyen hekimden ikisinin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)’nı kazanıp gidecek olması, bir hekimin de istifa dilekçesi vermesi nedeniyle kalan hekim sayısının ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını bildirdi.

 

Başhekimlik, 3 Ağustos 2011 tarihli Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge’nin 21. maddesine dayanarak, ihtiyaç halinde aile hekimlerinin hastane acil servislerinde nöbet tutabileceğini ileri sürdü. Başhekimliğin yazısında şunlar ifade edildi:

 

“Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetlerinin 3 Ağustos 2011 tarih ve 25197 sayılı yazı ekindeki Aile hekimliği uygulamaları kapsamında ‘Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge’nin 3 Ağustos 2011/25143 sayılı onayı ve Yönerge’nin 21. maddesine istinaden; ‘Hastanelerde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı sağlanamıyor ise ihtiyacı giderecek sağlık hizmetlerinin sürekliliğini dikkate alarak bölgenin ihtiyacına cevap verecek toplum sağlığı merkezi personeli, aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve yardımcı sağlık personelinin de dahil edilebileceği fiili veya icap şeklinde bir nöbet sistemi oluşturularak yürütülür’ denilmektedir.”

 

Yazıda, hastanenin pratisyen hekim ihtiyacı göz önünde bulundurularak, verilen sağlık hizmetinin devamlılığını sağlamak ve sunumunu daha kolay hale getirebilmek amacıyla pratisyen hekim ihtiyacının karşılanması gerektiği kaydedildi.

 

“Mevzuat yanlış değerlendirildi”

Silopi Devlet Hastanesi Başhekimliğinden Toplum Sağlığı Merkezine gönderilen yazı üzerine, Silopi’de görev yapan aile hekimleri, bu görevlendirmelerin “işlemin tesisine esas alınan mevzuatın yanlış değerlendirilmesinden kaynaklandığını” ileri sürüldü.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge’nin 21. maddesinin, Başhekimlik tarafından olduğundan farklı biçimde sunulduğunu savunan aile hekimleri, bu maddede de aile hekimlerine acil serviste nöbet tutturulmasına olanak sağlayan bir hüküm olmadığını kaydettiler. Yönerge’nin söz konusu maddesinde, hastanelerde acil sağlık hizmetinin devamlılığı sağlanamıyor ise, ihtiyacı giderecek şekilde planlama yapılacağı, bunun için mesai saatleri dışında toplum sağlığı merkezinde, aile sağlığı merkezinde veya başka yerde lojistik desteği de sağlayarak toplum sağlığı personeli, aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve yardımcı sağlık personelinin de dahil edilebileceği fiili ya da icap şeklinde bir nöbet sistemi oluşturulacağı belirtiliyor.

 

Medimagazin’e görüşlerini bildiren aile hekimleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 10. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, “Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmamasının esas oluğunu” savundu. Hekimler, Silopi’de entegre sağlık hizmeti sunulmadığı için olağanüstü bir durum olmadıkça aile hekimlerinin hastane acil servisindeki hizmeti yürütmek amacıyla ilgili birimde nöbet tutmalarının mümkün olmadığını dile getirdiler.

 

Aile hekimleri, “Bu maddeye göre, toplum sağlığı merkezinin bölgesinde ve bölgesine yakın konumdaki hastanelerde acil sağlık hizmetinin devamlılığı sağlanamıyor ise ihtiyacın giderilmesi için müdürlük ile birlikte planlama yapılacak; bölgedeki hekimler söz konusu planlamaya dahil edilebilecektir. Ancak bu düzenlemeye göre aile hekiminin görevlendirilebileceği yer –Başhekimlik yazısındakinin aksine- hastane acil servisi olmayıp ‘aile sağlığı merkezi’dir” görüşünü savundular.

 

TTB: Takipçi olacağız

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Hastane Başhekiminin acil hizmetlerinin yürütülmesinde pratisyen hekim gereksinimi bulunduğunu ve bunun ilçedeki aile hekimleriyle karşılanmasını talep eden yazısı üzerine, Şırnak Valiliği’nin oluru ile 23 Ağustos 2011 tarihinden itibaren ilçedeki aile hekimleri acil serviste nöbete dahil edildiğini bildirdi.

 

Açıklamada, “TTB Hukuk Bürosu, ilgili aile hekimlerine gerekli hukuksal desteği vermiştir ve süreçte bu destek devam edecektir. Aile hekimlerinin yürüttükleri hizmeti görmezden gelen hukuka aykırı bu uygulamanın takipçisi olmaya kararlıyız” denildi.

Kaynak : www.medimagazin.com
Helin Aygün

“Aile hekimlerine nöbet sürprizi” için bir yanıt

Şırnak Sağlık-Sen Şubemiz; Şırnakta Aile Hekimleri, Aile Sağlığı elemanları ve diğer Sağlık Personelinin ‘’Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetlerinin 03.08.2011 tarih ve 25197 sayılı onay ve Yönergenin 21. md’istinaden, Şırnak Valiliğinin ve Sağlık Müdürlüğünün bu personele ihtiyaca binaen Hastanelerde nöbet tutmak üzere çıkarılan onaya ‘’Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin çalışma saatleri ile ilgili 10.maddesinin 4.bendine istinaden nöbet tutturulamayacağı belirtilerek Valilik Makamına ilgili müracaatını yapmıştır.Ancak ilgili müracaatımıza Şırnak İl Sağlık Müdrülüğü 26.08.2011 tarih ve 12754 sayılı vermiş olduğu cevabi yazısında,Bu görevlendirmelerin yerinde olduğunu savunmuştur. Gelinen nokta itibarı ile hukuk mücadelemizde başlamış olup,reklam değil,problemin çözümü noktasında .Emek hırsızlığı yapmadan,Dürüst sendikacılık yaparak,her türlü gayreti sarf edeceğimizden çalışanlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın.
Sağlık Bakanlığımızın bu tür geçici tedbirler almak yerine sorunların teşhisini doğru koyarak kökten çözmelidir. Bu tür lokal uygulamalar ile ilimizdeki eleman sıkıntısı çözülemez. Sayın Başbakanımızın ilimizi ziyareti sırasında tespit ve önerilerimizi kendilerine bir dosyada arz etmiştik. Ayrıca Yakın bir zamanda ilimizi ziyaret eden TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Sayın Prof.Cevdet ERDÖL ve Sayın Şırnak Milletvekili Dr.M. Emin DİNDAR’beyede konu arz edilmiştir. Acilen uygulanması gereken burada çalışan personele bölge farkı tazminatı getirilmesidir. Orta ve uzun vadede ise gelen personelin barınma ve ikamet sorununun çözülmesi olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.