Kategoriler
Haberler Mevzuat

Asistan Hekim Dışarıda Çalışırsa Ne Olur ?

Merhaba;

Bir üniversite hastanesinde asistan doktor olarak çalışmaktayım. YÖK’e bağlı olduğum için asistan statüsündeyim, ama aynı zaman da 657’ye tabiyim. Malum üniversite hastanelerinin durumu devlet hastaneleri gibi değil. Döner sermaye alamıyoruz ve paraya ihtiyacım var. Dışarıda nöbet tutsam başıma bir dert açılablir mi? Normalde yasak bildiğim kadarıyla. En kötü başıma ne gelebilir, mesela biri şikayet etse dışarıda nöbet tutuyor diye ne olur? 

Ben memur çocuğuyum, tek güvencem bu iş. O yüzden benim için çok önemli.

Teşekkür ederim.

CEVAP :

TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI:

Madde 28 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975-1897/1 md.)
Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Madde 125 –
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak

*****

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 10 yıl sicilinizde kalır ve bu süre içinde idari görevlere atanamazsınız… Suçun tekrarı halinde bir üst ceza uygulanır… Yani memuriyetten atılırsınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.