Kategoriler
Haberler

Hemşireler Üst Öğrenim Yapabilecek

Danıştay İdari Dava Dairesi, sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunları için, tıbbi laboratuvar önlisans programının ‘üst öğrenim’ sayılmasına karar verdi.

Sağlık-Sen, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programını, sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümünün ‘üst öğrenimi’ saymayan Sağlık Bakanlığı işlemi ile bu işleme dayanak teşkil eden YÖK kararının iptali için dava açtı.

Danıştay 8. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma istemini reddetmesi üzerine Sağlık-Sen, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itirazda bulundu.

Sendikanın itirazını haklı bulan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ‘yürütmeyi durdurma kararı’ verdi. Kararda, davalı idareler tarafından, üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulu tıbbi laboratuvar programında görülen öğrenimin, sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümünün bir üst öğrenimi olmadığına ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulunun kararının alındığının belirtildiği ancak, konuya ilişkin komisyon raporu ile görüş içeren bilgi ve belgelerin dosyaya ibraz edilmediği kaydedildi.

Kararda, ‘Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilmelerinin olanaklı olması karşısında dava konusunda kararla getirilen sınırlandırmanın bilimsel ve hukuki gerçeklerinin ortaya konulması gerekmektedir’ denildi.

150-250 TL KATKI

Dava sonucunu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının, meslek lisesinden mezun olduktan sonra, hem gelirlerini hem de eğitim düzeylerini artırmak amacıyla okudukları ön lisans programlarının bir kısmının YÖK tarafından üst öğrenim olarak kabul edilmediğini hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının, mesleki standartlarını geliştirmek amacıyla eğitim süreçlerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Memiş, başarılı şekilde eğitimlerini tamamlayan çalışanların, özlük haklarının da sahip olduğu eğitim durumuna göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, Sağlık-Sen’in bu konuda açtığı davada önemli bir karara imza attığını kaydeden Memiş, ‘Danıştay, sağlık meslek lisesi mezunlarına, önlisans programlarına sınavsız geçiş hakkı veren YÖK’ün, bitirdikleri bölümü üst öğrenim sayması gerektiği yönünde karar vermiştir. YÖK, üst öğrenim konusunda kısıtlayıcı eğilim içinde olmamalıdır’ dedi.

Memiş, mahkeme kararının, tıbbi laboratuvar programından mezun olan çalışanların aylık gelirlerine 150-250 TL arası katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak : Kaynak: Medimagazin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.