Kategoriler
Haberler Mevzuat

İcap nöbetleri ile ilgili yeni gelişme

ANTALYA TABİP ODASINDAN BİR HUKUK KAZANIMI DAHA!
ARTIK BRANŞINDA TEK OLAN UZMAN HEKİME İCAP NÖBETİ YAZILAMAYACAK

Antalya Tabip Odası Hukuk Danışmanı Av. Semih Önem tarafından bir üyemiz adına açılan davada Danıştay 12. Daire tarafından “Uzman Tabip mevcudu tek olan branşlarda icap nöbeti yazılmasına ilişkin hükmün yürütmesi durdurulmuştur.

 

Dava Radyoloji Uzman Doktoru olan davacı tarafından “ Yataklı sağlık tesislerinden acil servis hizmetlerin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ” in 12. maddesinin 9. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan “ bunlar için ihtiyaç halinde çağrı yöntemiyle sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur.” İbaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

 

Danıştay 12. daire yürütmeyi durdurmaya ilişkin verdiği 09/06/2011 tarihli 2011/311 esas sayılı kararda; “ Yataklı Tedavi Kurumları işletme yönetmeliğinin icap nöbetine ilişkin 42/A maddesi hükmüne göre icap nöbeti esas itibarıyla evde tutulan, ilgili uzman doktora kurumun her türlü tıbbi ve idari gerekleri yönünden sorumluluk yükleyen, mesai dışında bulunduğu yeri bildirme ve işin icabı kuruma makul bir süre içinde ulaşabileceği bir mesafede bulunma yükümlülüğü getiren ve gerektiğinde kuruma davet edildiğinde iştirak edilen nöbet türü olup bir uzman doktora icap nöbeti yazılabilmesi için uzman adedinin birden fazla olması gerekmektedir.

 

Her ne kadar, davalı idarelerce, dava konusu edilen tebliğin 12/9 maddesinin dayanağı olarak yönetmeliğin 42/C maddesindeki acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak çağrıya ilgili dal uzmanı ve diğer personelin uymaya mecbur olduğu yolundaki kural gösterilmişse de uzman durumu müsait olan kurumlar için öngörülen acil nöbet ve bu nöbet sistemine ilişkin olarak getirilen çağrı sisteminin, uzman adedinin tek olduğu kurumlarda çağrı yöntemi ile icap yöntemi şekliyle uygulanmasının hukuki dayanağı olmayacağı açıktır…

 

Açıklanan nedenlerle …16/10/2009 günlü ve 27308 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yataklı sağlık tesislerinden acil servis hizmetlerin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ” in 12. maddesinin 9. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan “ bunlar için ihtiyaç halinde çağrı yöntemiyle sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur ibaresinin yürütmesisin durdurulmasına karar verilmiştir’ denilmektedir.

 

Böylece branşında tek olan uzman hekimlere icap nöbeti yazılmasının hukuki dayanağı kalmamıştır.

 

T.C. Danıştay Onikinci Daire’sinin 2011/311 Esas No’lu kararı için tıklayınız.

 

“İcap nöbetleri ile ilgili yeni gelişme” için bir yanıt

Tek hekimin 7/24 icapçı olması sorunu ile ilgili bu hukuksal kazanımdan dolayı meslektaşlarıma ve ilgili hukukçu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.Burada yine karşılaştığımız ve karşılaşacağımız önemli bir sorun:Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde açıklık getirilmiş bir çok maddenin altında ‘…ancak bu konuda başhekimin inisiyatifi geçerli olacaktır’ şeklinde durum belirleyici ifadeler yer almaktadır.Hukuksal olarak kazanmış olsak da,arkasında koca bir hükümet desteği olan başhekimlik-sağlık bakanlığı baskısından nasıl kurtulacağız?’Ben kanuna göre artık icapçı değilim’ dediğimizde başımıza ne/neler gelecek?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.