Kategoriler
Haberler Mevzuat

Radyasyonla Çalışan Personelin Mesai Dışı Çalışma Puanına İlişkin Açıklama

Radyasyonla Çalışan Personelin 08.10.2007-07.08.2008 Tarihleri Arasındaki Haftalık 20 Saat Fazla Çalışmasına İlişkin Mesai Dışı Çalışma Puanına İlişkin Açıklama:

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2007 günlü 21025 sayılı Genelgesi ile radyasyonla çalışanların mesai saatleri haftalık 25 saatten 45 saate çıkarılmış, ancak Danıştay 12. Dairenin kararı sonucu Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2008 tarih ve 20218 sayılı yazısı ile haftalık mesai saati 45 saatten 25 saate düşürülmüştür.

Bu durumda radyasyonla çalışan personele 08.10.2007-07.08.2008 tarihleri arasındaki haftalık 20 saat fazla çalışmasına ilişkin mesai dışı çalışma puanı verilecek midir? Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sivas Valiliğine gönderilmiş olan yazıda mesai dışı çalışma puanının 01.04.2006 tarihinden itibaren uygulandığı belirtilerek röntgen teknisyenlerine mesai dışı çalışma puanı verilip verilmeyeceğine ilişkin süreç tarihlerle izah edilmektedir.

Mezkur yazıda röntgen teknisyenlerinin 25 saat olan haftalık mesailerinin 08.07.2007 tarihi itibariyle 45 saat olarak düzenlendiği belirtildikten sonra, mesai dışı çalışma puanına ilişkin uygulamanın yürürlüğe girdiği 01.04.2006 tarihinden 01.05.2009 tarihindeki değişikliğe kadar olan süreçte, ilgili dönem için yürürlükte olan haftalık mesai saatini aştığı halde mesai dışı puanı verilmeyen personele, tavan ek ödeme tutarlarının altında ek ödeme yapılmış ise ek ödemelerinin mesai dışı çalışma puanının eklenmesi suretiyle yeniden hesaplanarak hak edişlerinin ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu açıklamadan hareketle;

1- Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas Valiliğine gönderilen söz konusu yazıda, çalışma saatlerinin 45 saatten 25 saate düşürüldüğü döneme ilişkin fazla çalışma ücreti hususunda açıklama yapılmamıştır. Oysa haftalık 20 saat çalışmalarına karşılık gelen fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

2-Danıştay’ın mesai saatlerini haftalık 45 saatten 25 saate düşüren kararından söz etmeksizin yapılan bu açıklamalar nedeniyle, radyasyonla çalışan personelin 08.10.2007-07.08.2008 tarihleri arasındaki haftalık 20 saat fazla çalışmasına ilişkin mesai dışı çalışma puanı verilip verilmeyeceği net olarak ifade edilmese de, haftalık 20 saatlik fazla çalışma da mesai dışı çalışma puanına dahil edilmelidir.

3-Üyelerimizin bu döneme ilişkin fazla mesai ücretinin yanı sıra mesai dışı çalışma puanı için de kurumlarına yapacakları müracaatlara olumsuz cevap gelmesi halinde ise dava açmaları gerekmektedir.

Personelin çalıştığı kuruma vereceği dilekçe örneği için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.