Kategoriler
Haberler

Sigorta poliçeleri hakkında bilgilendirme

19 Temmuz 2011 tarihinde TTB web sayfasında “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatı’nda” yapılan değişiklikler üyelerimiz ve odalarımız ile paylaşılmıştır. Aynı tarihte yapılan değişikler uyarınca yeni oluşturulacak poliçelerde üyelerimiz lehine iyileştirilmiş poliçe tekliflerinin Sigorta Şirketlerinden isteneceği, gelen yanıtlardan sonra durum hakkında 30 Temmuz 2011 tarihinden önce ikinci bir bilgilendirme yapacağımızı duyurmuştuk. (İlgili açıklama için)

TTB tarafından bu alanda poliçe düzenlemeye yetkili bulunan bütün sigorta şirketlerinden yazılı olarak zorunlu asgari koşulların yanında iyileştirilmiş koşulları içeren poliçe teklifleri istenmiştir. (Sigorta şirketlerine gönderilen yazı için)

28 Temmuz 2011 tarihine kadar Birliğimize gelen yanıtlar içinde asgari koşulların dışında hekimler lehine iyileştirilmiş ilave koşulları taşıyan bir poliçe teklifi bulunmamaktadır. Bu nedenle de diğerlerine oranla hekimler lehine koşullar içeren bir poliçeyi önermek olanaklı olmamıştır.

Ancak gerek TTB’ye, gerek Tabip Odalarına, asgari koşulları içeren poliçelerin primlerinde ekonomik iyileştirme içeren öneriler yapılmaktadır. Türk Tabipleri Birliği tarafından, bu konudaki lehe tekliflerin Tabip Odaları tarafından değerlendirilerek üyelere bilgi verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Hekimlerimize bağlı bulundukları Tabip Odaları ile iletişime geçerek, satın alacakları poliçeler konusunda bilgi edinmelerini önermekteyiz.

Saygılarımızla.

TTB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.