Kategoriler
Haberler

Son Dakika… Muayenehanelerle ilgili son gelişme…

Muayenehane hekimlerinin, muayenehane açma prosedürüne ilişkin sorunlarını çözmek amacıyla Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın talimatıyla yeni bir düzenleme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, muayenehane hekimlerinin, ”Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”te, muayenehanelerden istenen şartların, mevcut muayenehanelerde yerine getirilmesinin çok zor olduğunu ifade etmeleri üzerine, tarafların Bakan Akdağ ile birkaç kez bir araya geldiği ifade edildi.

”Bakanlığımız tarafından, sorunun çözümüne yönelik, öncelikle muayenehanelerin ilgili yönetmelikte belirtilen fiziki şartlara uyumu, imar ve özürlüler mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiştir” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Diğer taraftan muayenehanelerin bulunduğu yapıların durumu, mevcut yapı stoku yönünden ayrıntılı bir biçimde tetkik ettirilmiştir. Tespit edilen sorunlarla ilgili değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, yasal çerçeve içerisinde mümkün olan en geniş mutabakat sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, hazırlanan taslak yönetmelik, taraflarca da oldukça memnun edici bulunmuştur.

Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderilmiştir.”

-YENİ YÖNETMELİK NELER GETİRİYOR?-

Açıklamada, yönetmelikteki değişiklikler hakkında da bilgi verildi.
Buna göre, mevcut muayenehaneler için 3 Ağustos 2011 tarihine kadar uyum süresi belirlenmişken, yapılan düzenleme mevcut muayenehanelere uygunluk için 4 yıl ek süre verilmesini ve deprem raporundan muaf tutulmasını öngörüyor.

Asansör girişi için en az 80 santimetre, merdivenler için basamak yüksekliği 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetre, sahanlığın genişliği en az 1,30 metre ve kapılar için 90 ile 110 santimetre ölçüleri kararlaştırılmışken, yeni düzenlemede giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet, lavabo gibi fiziki alanların İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Depreme dayanıklılık raporu ve binada yangına yönelik tedbirlerinin alındığına ilişkin belge tüm binalar için istenirken, artık yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19 Ağustos 2008 tarih ve 26972 sayılı değişikliğinden sonra yapılmış binalarda istenmemesi öngörülüyor.

Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunma zorunluluğu varken, yeni düzenleme ile ultrasonografi (USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında, hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunması kaydıyla, kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunma zorunluluğu kaldırılıyor.

Mevcut düzenlemede yardımcı sağlık personeli istihdamı zorunlu tutulurken, artık bu zorunlu olmaktan çıkarılıyor.

Bir muayenehanede tek hekim çalışabilirken, yeni düzenleme ile yeterli fiziki mekan varlığında, ayrı ayrı ruhsat almak kaydıyla birden fazla hekimin aynı mekanda müşterek muayenehane faaliyeti yapabileceği belirtiliyor.

Kaynak : Medimagazin

 

YENİ YÖNETMELİK NELER GETİRİYOR

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİDEĞİŞİKLİK SONRASI
Mevcut muayenehaneler için 3/8/2011 tarihine kadar uyum süresi belirlenmişti.Mevcut muayenehanelere uygunluk için 4 yıl ek süre verilmesi ve deprem raporundan muaf tutulması yönünde düzenleme yapılmıştır.
Asansör girişi için, en az 80 santimetre; merdivenler için, basamak yüksekliği, 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetre, sahanlığın genişliği en az 1,30 metre; kapılar için 90 ve 110 cm ölçüleri öngörülmekteydi.Giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet, lavabo vb. fiziki alanların İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun düzenlenmesi öngörülmüştür.
Depreme dayanıklılık raporu ve binada yangına yönelik tedbirlerinin alındığına ilişkin belge tüm binalar için istenmekteydi.Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı değişikliğinden sonra yapılmış binalarda istenmemesi öngörülmüştür.
Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunma zorunluluğu bulunmaktaydı.Ultrasonografi(USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında, hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunması kaydıyla, kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.
Yardımcı sağlık personeli istihdamı zorunluydu.Yardımcı sağlık personeli istihdamı zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.
Bir muayenehanede tek hekim çalışabilmekteydi.Yeterli fiziki mekân varlığında, ayrı ayrı ruhsat almak kaydıyla birden fazla hekimin aynı mekânda müşterek muayenehane faaliyeti gösterebilmesi öngörülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.