Kategoriler
Haberler

Tek Hekim İcap Nöbeti Tutamayacak

Tek Hekime İcap Nöbeti Yazılmasına Durdurma

16.10.2009 tarihli Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sunulan acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin düzenlemeler yapılmış, tebliğin 12.maddesi ile nöbet uygulamaları düzenlenmiştir.

Tebliğin 12.maddesinin 9.fıkrasında, ana dal ve yan dal branşlarında uzman tabip sayısı 1 olan branşların acil branş nöbetine dahil edilmeyeceği ancak ihtiyaç halinde çağrı yöntemi ile sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulacağı düzenlenmiştir.

Antalya Tabip Odası’nın hukuksal desteği ile bir hekim adına açılan davada, Danıştay 12. Dairesi, tek uzman tabip olan branşların icap nöbetine dahil edileceğine dair düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Yürütmenin durdurulmasına karar verilen madde kırmızı ile işaretlenmiştir.

(9) Ana dal ve yan dal branşlarından uzman tabip mevcudu 1 (bir) olan branşlar acil branş nöbetlerine dahil edilmez. Bunlar için ihtiyaç hâlinde çağrı yöntemi ile sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur. İcap nöbetçisi uzman tabibin sağlık tesisine davet edilip edilmeyeceğine, gerekli tıbbi değerlendirmeler yapıldıktan sonra, acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince karar verilir. Sağlık tesisine davetin bizzat bu tabiplerden birisi tarafından yapılması esastır.

Danıştay 12.Dairesi kararı için tıklayınız…

İZMİR TABİP ODASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.