Kategoriler
Haberler

Bu Bölümde Asistan Hekim Sayısı Neden Azalıyor?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile açılan göğüs hastalıkları asistan kadrolarının 2008 yılından bu yana azaltılması ve buna bağlı olarak eğitim veren göğüs hastalıkları kliniklerinde ciddi asistan eksikliğinin yaşandığı konusu Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez Yönetim Kurulu(MYK) ve Sağlık Politikaları Grubu (SPÇG)nun bilgisi, ilgisi ve yakın takibi altındadır.  Bu süre içinde Derneğimiz, sorunun yetkili makamlar nezdinde dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması bağlamında ciddi çalışmalar gerçekleştirmiş ve kısmi sonuçlar almış bulunmaktadır. TTD MYK ve SPÇG ,  bu sorunun sürekli ve yakın takipçisi olmuş ve bundan sonra da, sonuç alınana kadar çalışmaya devam edecektir.

Şimdiye değin gösterilen çabaların kısa akış özeti şöyledir:

 Türk Toraks Derneği olarak, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr.İrfan ŞENCAN ile yaptığımız görüşmelerde asistan ihtiyacımızı, bu konuda yaşanan sorunları dile getirerek ilgili merkezlere göğüs hastalıkları asistan kadrosu talebinde bulunulmuştur.  Sayın Genel Müdür, bu taleplerin dikkate alınabilmesi için somut veri ve analizlere dayalı Göğüs Hastalıkları İnsan Gücü raporunun kendisine sunulmasını ve asistan ihtiyacının bu rapor doğrultusunda planlanarak karşılanabileceğini ifade etmiştir.

Yukarıda belirtilen talep üzerine, TTD 2. Başkan Yardımcısı ve SPÇG YK üyesi Sayın Dr. Sedat ALTIN, Göğüs Hastalıkları uzmanlık alanında ülkemizdeki insan gücü planlamasına dair bir rapor hazırlamıştır.

İşyükü’ne dayalı verileri somut olarak ortaya koyan ve ihtiyaç eksikliklerinin net olarak kanıtlandığı bu ayrıntılı rapor doğrultusunda  , Başhekimliklerden ve Anabilim Dalı Başkanlıklarından alınan geri bildirimler doğrultusunda Acil Uzman ve Asistan Taleplerimiz 27 Nisan 2011’de SB Tedavi Hizmetleri Sayın Genel Müdürü’ne sunulmuştur.

Bu çalışmaları takiben son TUS kadroları ilan edilmeden önce asistan ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik olarak, göğüs hastalıkları eğitimi veren kliniklerinden elde edilen asistan ihtiyaç formlarından ve TGYK anket sonuçlarından yararlanılarak konuyla ilgili yeni bir rapor daha hazırlanmış,  bu rapor da 6 Temmuz 2011’de SB Sağlık Eğitimi Sayın Genel Müdürü’ne ayrıca sunulmuştur.

Konu edilen yeni raporda 2011 Eylül dönemi için 68-88 arasında asistan ihtiyacı olduğu hesaplanmıştır. Diğer yıllar için de SB ve üniversite hastaneleri olmak üzere yılda 100 kadar göğüs hastalıkları uzmanına ihtiyaç olduğu öngörülmüştür. İlgili Genel Müdüre sunulan bu rapor aynı zamanda tüm üniversitelerden bildirilen eksik kadroları ve 2011 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayacak asistan sayılarını da içermektedir. Üniversitelerin konu hakkındaki isteklerine de rapor içindeki tablolarda ayrı ayrı yer verilmiştir.

Bu raporun Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından ne ölçüde dikkate alındığını yargılayabilmek için açılan kadro sayılarını, önceki dönemlerdeki kadro sayıları ile karşılaştırarak incelemek gerekir.

2010 Sonbahar TUS sınavı ile ilan edilen göğüs hastalıkları asistan kadrosu sayısı 39’dur. 2011 İlkbahar TUS sınavı ile ilan edilen göğüs hastalıkları asistan kadrosu üniversite hastaneleri için 25 (+3 yabancı uyruklu), SB eğitim kurumları için 12 (+4 yabancı uyruklu),  GATA için 4 olmak üzere toplam 41(+7 yabancı uyruklu) olmaktadır.

Eylül 2011 TUS sınavında ise toplamda 62 göğüs hastalıkları asistanı alınacağı kılavuzda belirtilmiştir. Bu kadroların 48’i üniversite kadrosu, 14’ü bakanlık kadrosu olarak dağılım yapılmıştır. Bu sayı aslında bizim talebimiz ile uyumludur. Ancak, önceki (Mayıs 2011) TUS ile 7 yabancı uyruklu kadrosu ilan edilirken, bu kez 20 yabancı uyruklu kadrosu ilan edilmiştir. Eylül 2011’de ilan edilen 62 sayısı ilk bakışta Sağlık Bakanlığı görüşmelerinin olumlu bir sonucu olarak algılanabilir. Ancak yabancı uyruklu kadrolarına başvuru oranları düşük olduğu için, gerçekte bu sayının 42’nin biraz üstünde olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Sonuçta gösterilen çabaların kısmen başarılı , ancak amaç için yetersiz olduğu, çabaların bilimsel yöntemlerle elde edilmiş verilere dayanan çalışmalarla artarak devam etmesi gerektiği açıktır.

Üniversitelerde asistan kadrolarının açılmamasında Rektörlüklerden YÖK’e ihtiyaç bildirilmemesi gibi başka diğer faktörlerin de söz konusu olabileceği bilinmektedir. Ayrıca toplam kontenjanda artış olmakla birlikte, kadro açılan kurumlar bazında farklılıklar olduğu da görülmektedir.

Bu konuda son olarak TTD SPÇG tarafından gerçekleştirilen üye anketlerinin sonuçlarına dayanarak, bir rapor oluşturulmuş olup, halen SPÇG Yürütme Kurulu rapor üzerinde çalışmaktadır.

Ayrıca alanımızdaki diğer Derneklerle eşgüdüm içinde çalışılarak, ayrıntılı bir talep yazısı tekrar Sağlık Bakanlığına iletilecektir.

Saygıyla bilgilerinize sunulur.

TTD  Merkez Yönetim Kurulu ve  Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.