Kategoriler
Haberler Köşe Yazıları

ABD’de tıpta uzmanlık sistemi

PGY ve GL kısaltmalarının anlamları, ACGME ve ABD’de tıpta uzmanlık sistemi

ABD’deki tıpta uzmanlık sistemi ACGME denilen kuruluş tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda düzenlenir, ve akredite edilir. ACGME kuruluşu kelime anlamı itibariyle tüm kurumlardaki GME’lerin başıdır. GME, “graduate medical education” kurumların uzmanlık eğitimi ile ilgili tüm düzenlemelerini yapan birimidir ve Türkiye’deki karşılığı “uzmanlık öğrenci işleri” birimleridir. ABD’deki tıpta uzmanlık ve asistanlık eğitimi veren tüm kurumların GME birimleri vardır ve bunlar ACGME ulusal üst kurulunun düzenlemelerine ve yaptırımlarına tabidirler.

Bu basit açıklamalardan sonra, PGY kelimesinin üzerine yoğunlaşalım. PGY, “post graduate year”, ACGME sisteminde bir tıp fakültesi mezununun mezuniyet sonrası tamamlayacak olduğu her uzmanlık senesine verilen isimdir. Şöyle ki, bu PGY olarak kısaltılır ve yanına eklendiği sayı da mezuniyet sonrasında kaçıncı sene olduğunu belirtmektedir.

Örnek vermek gerekirse, PGY-1, hekimin uzmanlık alanının ilk senesinde olduğunu belirtir. PGY seneleri teorik olarak sınırsızdır, ve yandal uzmanlıklarında da sayılmaya devam eder. Örneğin, PGY-3 cerrahi asistanı, 3 sene olan genel cerrahi asistanlık eğitimini tamamladıktan sonra bir yandal eğitimine başladığı 4. senesinde, PGY-4 olacaktır. Diyelim ki bu hekim 2 sene olan yandal uzmanlığını bitirdikten sonra çalışmaya başlasın ve birkaç yıl çalıştıktan sonra yeniden başka bir yandal yapmaya karar versin. Bu durumda PGY seneleri bıraktığı yerden devam edilerek sayılacaktır. 3 sene genel cerrahi üzerine 2 sene yandal , ve sonrasında yeniden yapılmak istenecek yandala bu hekim PGY-6 olarak başlayacaktır.

PGY-1 senesine geleneksel olarak, “internship” denir, bu isimlendirmenin Türkiye’deki tıp fakültesi son yılına verilen intörnship ile bir ilişkisi ve benzerliği yoktur. Tamamen rastlantısal bir eşsesliliktir. Bunun bilinmesinde fayda vardır.

PGY seneleri, ABD’de, senesine göre değişen miktarlarda maaş alırlar, ve PGY senesi arttıkça maaş da belli bir miktarda artar.

PGY kelimesinin yerine bazı kurumlar GL kısaltmasını kullanmaktadır. GL sözcüğü de, “graduate level”, anlamına gelir yanına GL-1, GL-2 gibi rakamlar getirilerek PGY ile eşanlamlı olarak kullanabilir.

Dr.Ulaş Mehmet Çamsarı
USMLE Strateji Merkezi | USMER

PGY ve GL kısaltmalarının anlamları, ACGME ve ABD’de tıpta uzmanlık sistemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.