Kategoriler
Haberler Şiddet

İstanbul’da Asistan Hekime Silahlı Tehdit Protesto Edildi !

 

İstanbul Tabip Odası’nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde :

7 Eylül 2011 tarihinde Göztepe Eğitimi Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne çocuğunu getiren bir annenin fenalaşması üzerine ilk müdahale yapılarak erişkin Dahiliye Acil Servisi’ne nakledilmiş ancak  tüm müdahalelere rağmen hasta kaybedilmiştir.

Hastanın vefatından sonra emekli polis memuru olduğunu iddia eden hastanın eşi serviste nöbetçi dahiliye asistanı meslektaşımıza sözlü hakarette bulunmuş ve silahını göstererek tehdit etmiştir. Hastanedeki bu olayın şoku daha atlatılmadan hemen ertesi gün ise Gastroentoloji Servisi nöbetçi hemşiresi ise yine başka hasta yakınları tarafından darp edilmiştir.
 
Sağlık hizmeti sunulan ortamlarda yaşanan bu şiddet olayları artık korku filmlerini aratmayacak düzeye gelmiştir. Son derece zor şartlarda ve insan üstü bir gayretle hizmet vermeye çalışan hekimler ve sağlık çalışanları, artık yaşanan bu şiddet gerilimiyle görevlerini yerine getiremez duruma gelmiştir. Sağlık Bakanlığı bir kez daha görmelidir ki, mesele “Şidddete Sıfır Tolerans” kampanyası başlatmala bitmiyor. Sağlık politikalarını gerektiği gibi düzenlemeden, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının temel güvenlikleri sağlanmadan, sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusunu hekimler ve sağlık çalışanları gibi göstermekten vazgeçmeden, sağlık hizmetleri sunulan ortamlarda adının dahi geçmemesi gereken şiddet durmayacaktır.
 
Bu çerçevede bugün (09.09.2011) Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi önünde yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek adına bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

İSTANBUL TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMASI

Birçok arkadaşımızın da bildiği gibi dün ve önceki gün hastanemizde meydana gelen şiddet olayları için buradayız. Bir asistan arkadaşımız acil serviste bir hasta yakını tarafından silahla tehdit edilmiş, hemen ertesi gün ise gastroenteroloji servisinde bir hemşire arkadaşımız ise hasta yakınlarının sözlü hakaretine uğramış ve darp edilerek rapor almak zorunda kalmıştır.

Bu tür olaylar ne yazık ki neredeyse hemen her gün ve her sağlık kurumunda yaşanır oldu. Sıradanlaştırılan ve tüm sorumluluğu o anda sağlık hizmeti sunarken şiddete maruz kalan hekimde, hemşirede yani sağlık hizmeti sunan çalışanda görülen bu şiddet eğiliminin nerelerden kaynaklandığını ve nasıl meşrulaştığını çok iyi biliyoruz.
 Siyasilerin popülist demeçleri, hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı saygısız ve hürmetsiz söylemleri, saldırganları ne yazık ki cesaretlendirmektedir.

Ne yazık ki bu popülist söylemler ile sağlık ortamında yaşanan her türlü aksaklık, yoğunluk ve yorgunluğun kaynağı sağlık çalışanları gibi gösterilmektedir.

Ayda ortalama 8-10 nöbet tutan, polikliniklerde bir günde onlarca hasta bakan, servislerde hastaların bütün tedavilerinden sorumlu tutulan, nöbet ertesi izin kullanamayan ve kesintisiz 36 saat hekimlik hizmeti vermek zorunda bırakılan asistanlardan, sağlık sisteminin tüm aksaklık ve yetersizliklerini de ortadan kaldırmaları bekleniyor.
Sağlık çalışanlarının tüm eksiklik ve aksaklıklara karşın özveriyle sundukları sağlık hizmeti göz ardı edilerek verilen bu emek popülist söylemlere kurban edilmektedir.

 Tıbbi bir gerekliliği olsun ya da olmasın hasta yakınlarınca talep edilen her şeyi, istendiği anda ve istendiği şekilde gerçekleştirmeyen  her hekimin, her sağlık çalışanının, her an saldırıya uğrayabileceği bir sağlık ortamı yaratılmıştır.
Hiçbir hastanede tek bir şiddet ve saldırı olayının yaşanmadığı, sağlık çalışanlarının hastaların tedavilerini düzenlerken, tıbbi ihtiyaçları ve nitelikli sağlık hizmetinin gereklilikleri dışında bir baskı hissetmedikleri, hastaların, hasta yakınlarının ve hekimi ile birlikte ekip hizmetini sunan tüm sağlık çalışanlarının huzurlu bir biçimde hizmet sundukları bir sağlık ortamı istiyoruz.

İstediğimiz çok şey değil. Sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde akıldan bile geçirilmemesi gereken saldırganlığın sağlık hizmetinin sunulduğu hastanelerden kökünün kazınmasını, bunu ortadan kaldıracak bir toplumsal iklimin yaratılmasını, sağlık çalışanlarına karşı öfke ve saldırganlığı arttıracak söylem ve tutumların terk edilmesini ve bu saldırganlığın tavizsiz bir biçimde ve ağır cezalarla hukuksal yaptırımlara tabi kılınmasını istiyoruz. Tüm hastanelerde sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasını bekliyoruz. Daha fazla geç kalmadan tüm sağlık yöneticilerini bu konuda tedbir almaya davet ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.