Kategoriler
Haberler Mevzuat

Kuralı bozanın ruhsatı iptal olur

Sağlık Bakanlığı, özel hastane ve polikliniklerle ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Bakanlık hastanelerinde çalışan hekim ve sağlık personeli ile kanunen mesleğini serbest icra etme hakkına sahip olmayanları, çalıştıran özel sağlık kuruluşlarına sert ceza geldi. Buna göre bakanlık doktor ve sağlık personelinin özel bir kuruluşta çalıştığı tespit edilirse, o kuruluşa  10 gün poliklinik durdurma cezası verilecek. Bir yıl içinde ikinci kez aynı suç işlenirse, sağlık kuruluşunun faaliyeti 1 ay süreyle tamamen durdurulacak. Üçüncü kez aynı durum yaşanırsa, o sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilecek.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 4 maddesinde değişiklik yapıldı. Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan değişik;

“ Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin sağlık kuruluşunda çalıştırılması durumunda Müdürlükçe, denetim formunda öngörülen sürelerde sağlık kuruluşunun faaliyeti geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir” deniyor.

Değişiklik ekinde, ise bu durum net olarak anlatılarak kamu personelinin dışında  intern, stajer öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişilerin de hastaya müdahale etmeleri durumunda; ‘hiçbir ek süre’ verilmeksizin poliklinik durdurma cezasının uygulanacağı belirtiliyor. Aynı suçun tekrarı durumunda sağlık kuruluşunun tüm faaliyetinin durdurulacağı; üçüncü kez tekrarında ise ruhsat iptaline gidileceği karara bağlanıyor.

30 GÜN ÖNCEDEN HABER VERECEK

Yönetmelikte getirilen bir diğer önemli düzenleme ise ‘istifa’. Bir sağlık çalışanı kamudan istifa ederek özel bir kuruluşta çalışacak ise ayrılacağı kuruluşun bulunduğu ilin Sağlık Müdürlüğüne 30 gün önceden bildirimde bulunacak. Aynı şekilde özel sağlık kuruluşundan ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar da 30 gün önceden İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimde bulunma zorunluluğu getirildi.

UYMAYAN KADRO ALAMAYACAK

İl genelinde planlama yapılabilmesi için getirilen bu zorunluluğa uymayan kişilerin kadro başlangıcının yapılmayacağı hükme bağlandı. İldeki planlamanın daha kısa sürede yapılması halinde ise müdürlüğün onayı alınarak 30 günden önce de tabip/uzman başlayışına izin verilebilecek.

Bir diğer maddeye göre ise sağlık kuruluşu çalışanlarıyla ilgili kayıtların düzenli olarak il müdürlüğüne bağlanması isteniyor. Buna uymayan kuruluşlara da süre verilmeksizin; 1 gün süreyle poliklinik faaliyetlerinin durdurulacağı hükme bağlanıyor.

AMAN DİKKAT!

Özel sağlık kuruluşunda çalışan bir uzman doktorun yerine aynı dalda bir başka doktorun çalışabileceği belirtiliyor. Ancak bu kişiyle ilgili personel çalışma belgesi düzenlenerek en geç 5 iş günü içinde İl Sağlık Müdürlüğünce onaylatılması gerekiyor.

Bunun dışında kuruluşta yeni başlayacak doktor ve diğer sağlık personeli için mesul müdür tarafından çalışma belgesi düzenlenerek il sağlık müdürlüğüne onaylatması isteniyor. Bu personelin onay işleminden sonra çalışmaya başlayacağı vurgulanıyor.

Bu hükme uymayan sağlık kuruluşlarına uyarı yapılmaksızın 10 gün süreyle poliklinik durdurma cezası verilecek. Aynı durumun tekrarı halinde ise tüm kuruluşta 1 ay süreyle faaliyet durdurulacak.

Kaynak : Aysel Alp Hürriyet Gazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.