Kategoriler
Haberler

Özel hastanelere 1.000 doktor kadrosu

Yönetim Kurulu Başkanımız Op.Dr. Reşat BAHAT başkanlığındaki OHSAD icra heyeti 14.09.2011 tarihinde Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ı ziyaret ederek ,Özel Sağlık Sektörün temel problemleri ile ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapmıştır. Sağlık Bakanlığı bürokratları Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr.Serdar MERCAN ın da iştirak ettiği toplantıda ele alınan konular ve bunlarla ilgili mutabakat metniaşağıda sunulmuştur:

SAĞLIK BAKANLIĞI –OHSAD 14.09.2011 TOPLANTISI ORTAK MUTABAKAT METNİ

1- Sağlık Sektörünün Personel Problemi:

Uzman hekim ile, başta hemşire olmak üzere hekim dışı sağlık personeli sayısı açısından Kamu ve Özel Hastanelerde ciddi ihtiyaç olduğu açıktır. Bu bağlamda hem kamu, hem de özel sektörün yetişmiş sağlık personeli kaynağını etkili kullanması önem taşımaktadır.

Özel Sağlık Sektörü ile kamu hastanelerinden çalışan hekimlerin ortalama gelirleri arasında çok yüksek farklar olması, hekimlerin kamu ile özel sektör arasında geçiş yapmalarına ve personel dağılım cetveli dengesizliğine yol açabilir. Bu sebeple Özel ve Kamu Hastaneleri ve Üniversiteler hastanelerinde çalışan hekim gelirlerinde anormal farklar olmamalıdır.

Sağlık Bakanlığı, 15.02.2008 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği sonrasında kısıtlanan hekim ve branş ilaveleri noktasında Özel Hastanelerin yaşadıkları sıkıntıları giderme adına 1000 ek hekim kadrosunun Eylül 2011 tarihi sonuna kadar Özel Hastanelere verecektir. Bu kadrolar ile ilgili yazılar, Özel Hastanelere gönderilmeye başlanmıştır.

Özel hastanelerin Gece Nöbetçi branş hekimi konusunda yaşadıkları ciddi sıkıntılara Sağlık Bakanlığının kayıtsız kalması düşünülemez. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı ile OHSAD bir çalışma yaparak Özel Hastanelerin Gece branş nöbeti için ihtiyaç duyacakları kadro sayıları tespit edilecek ve bu kadroların ne şekilde özel hastanelere verileceği konusunda çalışma yapılacaktır.

Türkiye deki Hemşire sayısının OECD ve Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Rejyonu ülkelerine göre çok yetersiz olduğu açıktır. Sağlık Bakanlığının dönemler halinde aldığı yüksek sayıdaki hemşireler Özel Hastaneleri sıkıntıya sokmaktadır. Bu bağlamda özel sektör ile kamu arasındaki hemşire geçişlerinde makul bir süre konarak, bu süre sonunda tayinlerin yapılması uygun bulunmuştur. Ayrıca hemşire ve hekim dışı sağlık personeli yetersizliği ile ilgili OHSAD , Sağlık Bakanlığı ve meslek kuruluşu temsilcileri ile ortak çalışma yapılacaktır

2- Tam Gün Yasası:

Sağlık Bakanlığının “kamu hastaneleri ve üniversitelerde çalışan Hekimler ile hastalar arasında doğrudan para ilişkisinin ortadan kaldırılması, genel sağlık sigortası şemsiyesi altında olan vatandaşlarımızın hakları olan sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırma” temel politikasında herhangi bir değişiklik yoktur. 650 sayılı Kanun hükmündeki kararnamenin yayınlanması sonrasında üniversitelerdeki uygulamaların, yukarıda bahsedilen temel politika ile çelişmesi durumunda yeni yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Tam Gün Yasasında, 650 sayılı kanun hükmünde kararname ile yapılan değişiklikler sonrasında ortaya çıkan yeni durum ile ilgili şu mutabakatlar sağlanmıştır.

a- Devlet ve Eğitim hastanelerinde çalışan hekimlerin özel hastanelerde çalışması veya muayenehane açmaları mümkün değildir.

b- Üniversite Öğretim üyelerinin Mesai saatleri içinde Özel Hastanelerde çalışmaları kanuna aykırıdır. Tespit edilmesi durumunda Özel Hastanelere yönetmelikte belirlenen cezalar gecikmeksizin verilecektir.

c- OHSAD mezkur uygulamalarda, üye hastanelerin kanuna uygun hareket etmeleri konusunda gereken hassasiyeti gösterecektir.

d- Üniversiteden ayrılarak özel hastanede çalışacak öğretim üyeleri ile ilgili OHSAD gerekli çalışmaları yaparak Sağlık Bakanlığına iletecektir. Bu çalışma sonrasında Sağlık Bakanlığı Üniversiteden ayrılarak (veya ücretsiz izne ayrılarak) Özel Hastanelerde çalışacak hekimlerle ilgili ek kadroların ne şekilde verileceğini belirleyecektir.

3- Yoğun Bakım Tebliği

a- Seviye 3 için 3 yatağa 1 hemşire istihdamının yeterliliği ile özel hastane denetimlerinde Hemşire sayısının yoğun bakım yatağı dereceleri ile ilişkisinin nasıl değerlendirileceği,

b- Yoğun Bakım hemşire sertifikasyonu için istenen sürelerin uzatılması,

c- Seviye 3 ile ilgili yatak ve küvöz arası mesafeler için, literatürde yer alan “makul “ değerlerin kabulü,

d- İzolasyon odası ön giriş alanında yer alan WC zorunluluğu ,

e- 3. Seviye yoğun bakım için istenen “yoğun bakım uzmanı” şartı ve gece çocuk yoğun bakım nöbetçisi mecburiyeti ,

Maddeleri OHSAD ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma ile tekrar düzenlenecektir.

4- Diğer Konular
a- 50 yatak altı hastaneler için gereken eczane ruhsatlandırılması ve eczacı istihdamının, yönetmelikte yer alan sürelerde tamamlanması işlemlerinin zorluğu sebebi ile,

b- Kan ve Kan ürünleri yönetmeliği gereğince, her hastane için tranfüzyon merkezinin açılarak ruhsatlandırılmasının zorluğu ve bu merkezde yer alan cihaz ve ekipmanların temini için gereken mali yükün fazlalığı sebebi ile;

Yukarıda yer alan yönetmelik ilgili maddeleri OHSAD ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma ile tekrar düzenlenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.