Kategoriler
Duyurular Haberler

Özel Muayenehanelerde Sona Doğru !!!

İstanbul Tabip Odasından yapılan açıklama…

Bilindiği gibi bayram tatilinin hemen öncesinde, 26.08.2011 Cuma günü, bu kez 650 sayılı Kanun Hükmüne Kararname (KHK) “bayram süprizi” olarak hayatlarımıza girdi. Böylece hekimlik mesleğini, toplum sağlığını, tıpta uzmanlık eğitimini (…) değil, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi ve Danıştay 5. Dairesinin gerekçeli kararlarını da yok sayan, yeni bir “tam gün” süreci ile karşı karşıya kaldık.

 

Tatil dönüşü “derhal” başlayan tebligatlardan sürecin daha çetin geçeceği, hekimlere hayatlarını planlayabilmek için makul bir sürenin tanınmayacağı anlaşılıyor.

 

Üstelik Başhekimlerin ‘acil toplantı’ çağrısı yaparak, toplantıda ilettiklerinden ve tebliğ edilen yazılardan; -tıpkı bir önceki dönemde olduğu gibi- yine şehirden şehre hatta hastaneden hastaneye değişkenlik gösteren, garip bir uygulama sürecinin hekimleri beklediği de görülüyor.

 

Bu çerçevede

 kimi Hastanelerde olageldiği gibi; 650 sayılı KHK aynen aktarıp “yürürlüğe giren kanun değişikliği hükümlerinin derhal yerine getirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica olunur” diye sonlanan, dolayısıyla ne belli bir süreden, ne de “tercih” zorunluluğundan söz etmeyen yazıların veya  kimi hastanelerde olduğu gibi “KHK’nın 38. Maddesi gereğince kararınızı yazılı olarak saat 14.00’e kadar iletmeniz hususunda gereğini rica ederim”

yazılarının;

“650 sayılı KHK; hekimlerin çalışma yasaklarını kaldıran Anayasa Mahkemesi kararına, Anayasaya, evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğu ve yargılama süreçleri de devam ettiği için, bu tebligat nedeniyle uğrayacağım her türlü zarar ve ziyanı talep etme hakkım başta olmak üzere, her türlü kanuni hakkımı saklı tutarım” şerhi düşülerek imzalanmasını ve bu kayıtın (şerhin) yer aldığı bir örnekten mutlaka alınmasını önemle hatırlatıyoruz.

 

Bu yazıları şerh düşmeden tebliğ alanlar başta olmak üzere, bu yazıların muhatabı tüm hekimlerin aşağıda yer alan dilekçeler ile başvurmalarını öneriyoruz.

 

Tüm dilekçelerin iki nüsha olarak hazırlanmasını; evrak kayıt numarası ve hekimde kalacak nüsha üzerine teslim alındığını gösterir imza/kaşe alınmasını önemle hatırlatırız.

 

07.09.2011

İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu

 

Hastane Başhekimliklerine verilmek üzere hazırladığımız dilekçe örnekleri için aşağıdaki linkleri tıklayınız
 
Kamu+özel

Kamu+muayenehane

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.