Kategoriler
Duyurular Haberler

PDC Fazlası Hekimlerin Resen Atamalarına İptal

İzmir Tabip Odası’nın Açıklaması:

1-) Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında görev yapan pratisyen ve uzman hekim meslektaşlarımızdan bir kısmı, geçtiğimiz dönemlerde, çalıştıkları kurumlarında PDC (Personel Dağılım Cetveli) fazlası oldukları iddiasıyla il içinde resen atamaya tabi kılınmıştır.

Hekimlerin istekleri dışında gerçekleşen bu atamaların hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan bu davalarda, Oda’mız meslektaşlarımıza hukuksal destek vermiştir.

Oda’mız, pratisyen ve uzman hekimlerin resen atama süreçlerinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile birçok defa görüşmüştür. Bu görüşmelerde, hekimlerin aile yaşamlarının alt üst olacağı, hekimlerin mağduriyetine yol açılmaması gerektiği; PDC kriterlerinin çok esnek olduğu; PDC sayılarına göre yapılan atamaların hekimlerin hukuki güvenliğini tehdit ettiği; PDC sayılarının gerçekçi olmadığı ifade edilmiş, boş kadroların öncelikle gönüllülük esasına göre doldurulması gerektiği, boş kalan kadro olduğu takdirde bu kadroların il dışından yapılacak atama ile doldurulabileceği görüşü aktarılmıştır.

Pratisyen ve uzman hekimlerin Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 28.maddesi gerekçe gösterilerek resen atamalarının yapılmasının hukuka ve hizmetin gereklerine aykırılığının tartışıldığı davaların önemli bir kısmında, atama işlemlerinin iptaline karar verilmiştir.

2-) Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 28.maddesi, il içinde PDC’ne göre belirlenen sayının üzerine personel çalışan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunan personelin öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere hizmet puanı esasına göre resen atamasının yapılacağını düzenlenmektedir.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bu maddeye istenen, PDC fazlası olduğunu iddia ettiği kurumların ve hekimlerin listesi ile PDC’ye göre hekim ihtiyacı olduğu belirtilen kurumların listesini hazırlamış, hekimleri boş olan kurumlara gönüllülük esasına göre atamaya zorlamış, gönüllü olmayan hekimlerin ataması ise resen yapılmıştır.

3-) Dava dilekçelerinde, hekimlerin özel durumları da dikkate alınarak, özetle,

 • Kamu görevlisi hekimlerin hukuki ve idari güvenliğini tehdit eden PDC uygulamasının bilimsel ve idari gereklere uygun olmadığı;
 • PDC sayılarının yıl içinde dahi birçok kez değiştiği;
 • İdarenin keyfi olarak düzenlediği ve sürekli değişen PDC sayılarına göre personel ataması yapılmasının personelin kadro ve görev yeri güvencesini tehdit ettiği;
 • Görev yaptığı kurumda uzun yıllardır çalışan hekimlerin hizmetlerde bir eksilme olmamasına rağmen PDC fazlası kabul edilmesinin anlaşılabilir olmadığı,
 • PDC sayılarının değiştiğinden bahisle personelin resen atamaya tabi tutulmasının idarenin keyfi uygulamalarının önünü açacağı,
 • Hizmet puanı esaslarına uyulmadığı,
 • Atamaların yönetmeliğin dayanak yapılan 28.maddesine dahi aykırı olduğu,
 • Atamaların yönetmeliğin ekinde yer alan PDC ilkelerinde dahi aykırı olduğu,
 • Boş olan kadroların kurum içi naklen atamaya açılarak doldurulması mümkün iken  boş kadroların kurum içi naklen atamaya açılmadığı,
 • Hekimlerin aile bütünlüğünün bozulduğu,
 • Hekimlerin eş ve sağlık mazeretinin dikkate alınmadığı

ileri sürülmüştür.

4-) İdare mahkemelerince verilen kararlarda, hekimlerin özel durumları da dikkate alınarak atama işlemlerinin iptaline karar verilmiştir. Mahkeme kararlarında özetle;

 • Atama işlemlerinin yönetmeliğin 28.maddesinde yer verilen esaslara aykırı yapıldığı,
 • İl içinde aynı branşta boş kadro olmasına rağmen ilçelere resen atama yapılmasının yönetmeliğe aykırı olduğu,
 • Hekimin sağlık mazeretinin dikkate alınmadığı,
 • PDC ilkelerine göre başhekim yardımcılarının PDC sayısına dahil edilmeyeceği,  başhekim yardımcısının PDC sayısına dahil edilerek aynı branştaki uzman hekimin PDC fazlası kabul edilerek resen atanmasının yönetmeliğe aykırı olduğu,
 • PDC’ye göre boş olduğu belirtilen kadro açıktan atama ile doldurulmasına rağmen daha sonra başka bir hekimin atamasının yapılmasının hizmet gereklerine ve işlemin tesis edilme gerekçesine aykırı olduğu,

belirtilmiştir.  

5-) Bazı davalarda, atama işleminin iptali talebi reddedilmiştir. Ret gerekçelerinde özetle, hekimlerin atama işleminin aynı ilçe ( Konak ) sınırları içinde yapıldığı, atama işleminin yönetmeliğin 28.maddesine uygun olduğu belirtilmiştir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.