Kategoriler
Haberler

Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek, Liderlik Kursu

 

Programa Ulaşmak için Tıklayın

ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Asistan ve Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu Tanıtım Kitapçığı için Tıklayın

Sevgili Genç Meslektaşlarımız, 

TTB- UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu tarafından planlanan ve eğitim odaklı bir proje olarak UDEK Yürütme Kurulu tarafından geliştirilen “Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek, Liderlik Programları Düzey 1 ve Düzey 2” projelerinden ilki olan “Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek Temel Programı: Düzey 1” 3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Bu programda ülkemizdeki branş derneklerinden katılımcı talep edileceği gibi kişisel başvurular da kabul edilecektir. Genç hekimler ile bir arada interaktif olarak gerçekleştirilecek bu çalışmada beraber olmak dileğiyle.

TTB- UDEK Yürütme Kurulu adına

Prof.Dr. İskender Sayek

Başkan 

İletişim:

Prof.Dr. Dilek Aslan

UDEK Genel Sekreteri

diaslan@hacettepe.edu.tr

 

Doç.Dr. Emre Huri

UDEK-AGUH Kurucu Yürtüme Kurulu Başkanı

emrehuri@gmail.com

 

TTB- UDEK MESLEKİ GELECEĞİNİ PLANLAMA VE AKADEMİK DESTEK, LİDERLİK KURSLARI

AMAÇ:

Bu kursun amaçları aşağıda yazılı maddeler halinde sıralanabilir:

1. Bu kurs gelecekte daha detaylı olarak yapılandırılabilecek “TIPTA LİDERLİK PROGRAMLARI” na hazırlık niteliği taşımaktadır.

2. Ülkemizde tıp eğitimine paralel bir biçimde optimize verilmesi öngörülen akademisyenlik, akademik yaşam, bu süreçte düşünce ve mesleki liderlik özelliklerinin genç meslektaşlarımıza verilmesi,

3. Kurs sürecinde verilen eğitimler sırasında veya sonrasında güçlü liderlik özellikleri gösterebilecek ve gelecek dönemlerde projeler gerçekleştirebilecek tıp doktorlarının belirlenmesi,

4. Yöneticilik ve liderlik kavramlarının kurs sürecinde katılımcılara anlatılması, iki kavram açısından akademik bilimsel çalışmaların bütünleştirilmesi konusunda bilgilendirme yapılması,

5. Kurs sonrasında ileri eğitim almış meslektaşlarımızın proje üretmesi ve projelerinin hayata geçirilmesi konusunda ekip çalışması ile bir çıktı oluşturulması,

6. Gelecek nesillerin çekirdekten yetişmiş, kademeli olarak bilgilendirilmiş, stres yönetimi ve liderlik özellikleri hakkında temel eğitimleri almış bir biçimde oluşmasının sağlanması, bu süreçte idari ve akademik kadroların üstün bir seviyede desteklenmesi hedeflenmektedir

7. Uzmanlık eğitimi alan ve tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimlere kariyer planlama konusunda destek vermek ve bu konuda bilinçlendirmek

Bu kurslar özellikle isminden de anlaşılacağı üzere genç meslektaşlarımıza akademik liderlik ruhunu aşılamayı veya bu ruha sahip olan meslektaşlarımızın keşfedilmesini amaçlar. Bu süreçte katılımcıların “heyecanı” “azmi” “çalışma isteği” dinamizmi” “kendini geliştirebilme yeteneği” “üretkenliği” gibi özellikleri sevgi ve saygı temellerinde geliştirmeleri hedeflenir.

KURSA KATILIM KRİTERLERİ:

TTB-UDEK Akademik Destek ve Liderlik Kursları, TTB-UDEK bünyesinde yeni kurulmuş TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonunun bir projesi olarak planlanmıştır. Kursa katılması ön görülen hedef kitle ASİSTAN HEKİMLER VE GENÇ UZMAN HEKİMLER’dir. TTB-UDEK çatısı altındaki tüm derneklerden 2 veya 3 katılım istenecek, kurslara kişisel başvuru da yapılabilecektir. Dernekler özellikle ileri dönemlerde dernek yönetim veya komitelerinde çalıştırmayı öngördüğü hekimleri kursa önerebileceklerdir. Ayrıca akademik hayatın ilk adımlarını atmayı amaçlayan genç meslektaşlarımızın bu yolda almaları gereken temel bilgilendirmeler kurslarla yapılacaktır. Kursa tercihen katılması öngörülen kişilerde aranacak özellikler:

– İstekli ve gönüllü olmak, kişisel gelişime yatkın olmak,

– Referans merkezden öneri yazısı (kişisel başvurularda bu aranmayacaktır)

– Kişisel ve akademik özgeçmiş,

– TTB ve TTB-UDEK genel çalışma ilkelerine uymak ve alt komitelerde çalışabilecek gönüllülükte olmak,

– Çalışmalarda hekimlik etiğine uygun davranışlarda bulunmak,

– Ekip ruhunda çalışmaya elverişli olmak ve bunu desteklemek,

– Eğitim destekleme çalışmalarını kanıta dayalı tıp uygulamaları paralelinde planlamak,

– Asistan veya TTB-UDEK AGUH tarafından tanımlanmış Genç Uzman tanımına uygun olmak.

KURS YAPISI VE TARİHLERİ

Kurslar çalıştay ortamında yapılacak ve ulusal-uluslararası tıp veya tıp dışı fikri- akademik liderlik özellikleri olan kişilerce eğitimler verilecektir. Konu başlıklarının belirlenmesi kursları yapacak komiteler tarafından belirlenecektir. Komitelerin oluşturulması sonrasında komite üyeleri kursun detaylarını geliştirmek üzere kurslardan önce toplanacaktır.Kurs çalışmaları iki basamaklı olarak iki ayrı kurs şeklinde yapılacaktır (altta yer alan piramidin ilk iki basamağı);

1-Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek, Liderlik Kursu

2-Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek, Liderlik İleri Eğitim Kursu

İlk kursta en fazla 100 kişilik bir grup hedeflenmektedir. İkinci kursa katılım birinci kursu takiben istek, gönüllülük ve eğitici tercihlerine göre yapılabilir. Kurslar bir yıl içerisinde ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere iki defa yapılır. Kurs programları iki gündür. Kurslardan biri Ankara, diğeri İstanbul’da yapılacaktır.

KURS İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Başvuru formunun katılımcı tarafından doldurulması ve imzalanması (hazırlanacak)

– Kursla ilgili kişisel beklentiler, yorumlar (250 kelime): Derneğiniz veya referans merkeziniz sizi neden bu kursa katılım için seçti? Sizi mesleki kariyerinizin bu önemli aşamasına getiren süreç nasıl oldu ve siz gelecekte mesleki derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına, akademik ünitenize nasıl katkı sağlamayı düşünüyorsunuz?

– Fotoğraf

– Referans merkez, ilgili dernekten alınmış öneri mektubu

Bu kurs ile ilgili format Prof. Dr. İskender Sayek önderliğinde geliştirilmiştir. Bu kurs programı Amerika Üroloji Derneği’nin gelecekte önemli projelerde çalışmayı öngördüğü seçilmiş ürologlara verdiği 1 yıllık Liderlik Programının bir bölümünden faydalanılarak hazırlanmış ayrıca ülkemizde farklı liderlik eğitimi veren kuruluşların da görüşlerine başvurulmuştur. Bu kapsamda ilk kurs 2011 yılı içerisinde yapılacaktır, yeri Ankara olarak ön görülmüştür.

TTB- UDEK ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİM ÇALIŞMA GRUBU KURUCU YÜRÜTME KURULU

“Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek, Liderlik Kursu” için 6 yanıt

Kursun programınızı inceledim. bu programın yararlı olacağı kanatindeyim. özellikle asistanlık döneminde sadece rutin yetiitirme telaşı ile şahsım adına dekortike çalışıldığını düşünüyorum. iş yetiştirmekten işin ne olduğunu ve amacınızın ne olduğunu unutuyorsunuz. kursa katılmayı düşünüyorum. şimididen başarılar dilerim.

Genç pratisyen arkadaşlarımızda katılabilir tabi ki. Yeterki kişi istesin. Eğitimde sınır olmaz diyorum. Sevgiler

Şimdi genç uzmanım. Keşke asistanlığım döneminde de bu tip kurslar seminerler olsaydı. Birçok meslektaşım kliniğinden bir an önce uzman olup gitmek isteğindedir. Çünkü çalışma ortamı hem plansız hem ağır hem de motivasyonsuzdur. Aslında asistan ilk yılında uzman olacağı tarihteki hedeflerini çizmiş olmalıdır. Lider vasfı üstlenebilecek konumda olan arkadaşlar gelecekte kendi kliniklerinde veya ortamlarında eğittikleri kişileri daha donanımlı hale getirebileceklerdir. İlki gerçekleşecek olan bu programı sabırsızlıkla bekliyorum. Düşünen ve düzenleyen tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.