Kategoriler
Haberler

Asistanın yaptığından hoca da sorumlu olacak

Danıştay Birinci Dairesinin 124 nolu Danıştay Dergisinde yayımlanan 2010/282 sayılı kararında, 40 haftalık bebeği olan bir vatandaşın takibinde ihmal göstermek suretiyle bebeğin ölümüne neden olan araştırma görevlisiyle ilgili önemli bir karar verildi.

2008 yılında meydana gelen olayda, üniversite bir kurul oluşturmuş ve araştırma görevlisi hakkında lüzumu muhakeme kararı vermişti. İtiraz üzerine, konu Danıştay’a gelmişti. Danıştay, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre uzmanlık öğrencilerinin gözetim ve denetiminden, öğretim üyelerinin sorumlu olduğunu belirterek, öğretim üyesinin soruşturmaya dahil edilmemesi nedeniyle, Üniversite kurul kararının bozulmasına karar verdi.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Karara itiraz Eden : …

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine

… Üniversitesi Rektörlüğünün 10.2.2010 tarih ve 621 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Hüseyin Oğuz’un açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Dosyanın incelenmesinden, daha önce bir kez doğum yapmış 35 yaşındaki …’ın 40 haftalık gebeliğinin olduğu, …’ın gebeliğinin 27.haftasından itibaren … Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kliniğinde takip edildiği, şüpheli tarafından 14.7.2008 tarihinde yapılan 40.hafta kontrolünde herşeyin normal bulunduğu, bir gün sonra adı geçen kişinin kanama şikayetiyle tekrar gelmesi üzerine kendisine aktif bir kanama olmadığı, bebeğin kalp sesinin normal olduğu ve doğumun başlamadığı belirtilerek iki gün sonra tekrar gelmesinin söylendiği, ancak 17.7.2008 tarihinde bebeğin hareket etmediğinden kaygılanarak Zübeyde Hanım Doğum Hastanesine başvurulması üzerine bebeğin ölü olduğu ve annenin hayati tehlikesinin bulunduğu için acil olarak Hastaneye yatması gerektiğinin bildirildiği, soruşturmacı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelinin herhangi bir kusurunun bulunmadığı görüşüyle men-i muhakeme kararı verilmesi gerektiği önerisinde bulunulmasına rağmen yetkili kurul tarafından 15.7.2008 tarihinde yaptığı muayenede ihmal gösterdiği gerekçesiyle şüpheli hakkında lüzum-u muhakeme kararı verildiği anlaşılmıştır.

Olayda, şüpheli konumunda bulunan …’un uzmanlık öğrencisi olduğu, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre uzmanlık öğrencilerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olan öğretim üyelerinin soruşturmaya dahil edilmedikleri ve 40 haftalık gebeliği oları ın 15.7.2008 tarihinde kanama şikayetiyle tekrar hastaneye başvurması üzerine şüpheli tarafından, kendisine aktif bir kanama olmadığı, bebeğin kalp sesinin normal olduğu ve doğumun başlamadığı belirtilerek iki gün sonra tekrar gelmesinin söylenmesinin tıbbi kurallara uygun olup olmadığının, hastanın belli bir süre gözetim altında tutulmasının gerekip gerekmediği hususlarının açıklığa kavuşturulmadığı görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle, eksik inceleme sonucunda düzenlenen fezlekeye dayalı olarak verilen Yetkili Kurulun 2.11.2.009 tarih ve bila sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, olayla illiyet bağı bulunan sorumlu öğretim üyelerinin soruşturmaya dahil edilerek şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması, ilgililere isnad edilen eylemin olay ve şüpheli durumundaki kişiler yönünden duraksanacak bir noktası kalmayacak şekilde irdelenerek açıklığa kavuşturulabilmesi için ilgililerin görev yaptığı Üniversite dışında başka bir üniversiteden, alanında uzman olan doktorlardan oluşturulacak bilirkişilere yukarıda belirtilen hususlara açıklık getirecek şekilde hazırlattırılacak bilirkişi raporu da dikkate alınmak suretiyle hazırlanacak fezleke üzerine Yetkili Kurulca yeniden bir karar verilmesi, şikayetçi ve şüphelilere gerekli bildirimler yapıldıktan sonra verilecek kararın türüne göre yasa gereği kendiliğinden veya itiraz edilmesi halinde, itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın … Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 10.3.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : www.memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.