Kategoriler
Duyurular Haberler

Bizi Duyan Yok mu?

Aşağıdaki italik yazı Bu Hafta İçerisinde Yayımlanması Planlanan Sağlık Bakanlığınca Çıkarılacak Yeni Kanun Hükmünde Kararname Taslağı’ndan Alıntıdır.

“Geçici Madde 9- 1/1/2020 tarihine kadar, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir.Bu eğitim uzaktan ve/veya yarım zamanlı eğitim metotları da uygulanmak suretiyle yapılır ve en az 6 yılda tamamlanır. Eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder. Uzmanlık eğitimi ile beraber aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesine, ilgililere ve eğitim sorumlularına ödenecek ücretlere ilişkin esas ve usuller 5258 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre hazırlanan yönetmeliklerle belirlenir.”

Bu maddeye göre yapılacak aile hekimliği uzmanlık eğitiminde çekirdek eğitim müfredatının ve rotasyonların uygulanması ve eğitimin şekli ile sair hususlar Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.” 30 yıldan bu yana, hastanede en az 3 yıl süreyle 5 farklı rotasyonda (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Psikiyatri, Genel Cerrahi) nöbet tutup, full-time klinikte nöbet ertesi hasta bakarak, uzmanlık tezi hazırlayıp jüri heyeti tarafından yapılan uzmanlık sınavından geçerek ve uzmanlık diplomasını ancak mecburi hizmetini tamamladıktan sonra alan 2000’nin üzerindeki aile hekimliği uzmanları için adalet ve eşitlik ilkesiyle uyuşmamaktadır.

Uzmanlık sınavını verdikten sonra mecburi hizmet nedeniyle eşler birbirinden ayrılmakta ve mevcut yasaya göre aile hekimliği uzmanı, mecburi hizmetini tamamlamadan uzmanlık belgesini alamamaktadır. Aile Hekimliği uzmanlarına bu kadar zorunluluk, fedakârlık ve cefa yüklenmişken sözleşmeli pratisyen aile hekimlerine, oturdukları yerde hiçbir zahmet görmeden lütfedilecek uzmanlık, neyin uzmanlığı olacaktır? Bu uzmanlığın adını koyabilir misiniz? Bu tarz bir haksızlık hangi tip branşına yapılabilir? Bu konuda duyarlı olalım ve tepkimizi gösterelim.

Hak verilmez alınır derler,bizde bunun icin hakkımızın sonuma kadar arkasında olacağız.

Doç.Dr.Haluk Mergen & Asistan Dr.Handan Karahan Saper

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.