Kategoriler
Haberler

Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerini yeniden düzenledi

Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerini yeniden düzenledi. Ulaşım imkanları, nüfus, coğrafi ve sosyo ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilerek…

Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerini yeniden düzenledi. Ulaşım imkanları, nüfus, coğrafi ve sosyo ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilerek kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleri ile birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi kararlaştırıldı. Bakanlık, verilecek hizmetin kapsamını, çalışma usul ve esaslarını, personelin sorumluluklarını, idari ve mali hususlar ile işleyişe dair diğer hususların temel esaslarını belirleyen yönergeyi resmen yürürle koydu.

“Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” 81 il valliiğine ve SGK’ya gönderildi. Yönergede, sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması için bir dizi çalışma yapıldığı belirtildi. Yönergede şu ifadelere yer verildi: “Ulaşım imkânları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi amacıyla hazırlanan yönerge devreye girmiştir. 14.11.2006 tarih ve 8857 sayılı Bakan onayı ile yayımlanan ‘Entegre İlçe Hastanesinin Açılması, Kapanması ve Buralarda Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge’ yürürlükten kaldırılmıştır. İlçe devlet hastanelerinde verilecek hizmetlerin ‘Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge’ çerçevesinde yürütülmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların ilgili irtibat adresine elektronik ortamda bildirilmesi gerekiyor.”

Kaynak : haberaktuel.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.