Kategoriler
Haberler

Sağlıkçıya şiddet dünyanın her yerinde !

SAĞLIKÇIYA ŞİDDETE KARŞIYSAN KALBİMİZ KIRIK KAMPANYASINA SEN DE DESTEK VER!

ABD’de iş yerinde şiddete uğrayan kişiler üzerinde geriye yönelik yapılan bir anket çalışmasında, katılımcıların yüzde 53’ünün sağlık sektöründe olduğu tespit edildi. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, rakamlarla ifadesi oldukça zor bir problem olarak biliniyor. Birçok çalışmada, konuyla ilgili bildirimlerin az olması, farklı değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ve değişik veri kaynaklarının incelenmesi gibi nedenlerle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilişkili ulusal düzeyde sağlıklı tahminlerin yapılamadığı sonucuna varılıyor. Çalışmalarda kullanılan farklı anket araçları ve farklı çalışma tasarımlarının olması da, çalışmaların sağlıklı bir şekilde karşılaştırılmasına engel teşkil ediyor.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin büyüklüğünü değerlendirmek için Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (NIOSH)’nden Don Hartley ve Marilyn Ridenour, üç farklı veri kaynağını kullanarak konuyla ilgili farklı bir değerlendirme ortaya koydular. Her ne kadar kullandıkları veri seti yaralanmanın ciddiyetini farklı düzeyde değerlendirse de, her üç veri tabanının da sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti belirgin bir şekilde ortaya koyduğu ifade ediliyor. Ayrıca, bu çalışma ile sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda şiddeti önlemek için yeni stratejiler geliştirilmesinin önemine de dikkat çekiliyor.

Çalışmada kullanılan ilk veri bankasının, Ulusal Elektronik Yaralanma Takip sistemi (NEISS-Work) olduğu belirtildi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili veriyi çalışma ortamı özelliklerine göre toplamak amacıyla NIOSH ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC) iş birliği yaparak NEISS-Work verisini kullandı. Bu veri bankasında sadece iş yaşamıyla ilişkili yaralanmaların kaydı tutuldu.

Sağlık sektöründe 69 bin şiddet olayı

NEISS-Work sistemine bağlı hastanelere Aralık 2002-Ağustos 2003 ve Kasım 2003-Haziran 2004 tarihleri arasında iş yerinde şiddete uğrama nedeniyle başvuran kişilerin verileri incelendi. İş yerinde şiddete uğrayan kişilere geriye yönelik bir anket uygulaması yapıldı. Ankete farklı iş kollarında 700 kişi katılırken, katılımcıların yüzde 53’ünün sağlık sektöründe olduğu tespit edildi.

Söz konusu dönemle ilişkili olarak sağlık iş kollarında doğrudan hizmet vermekte olan çalışanlara yönelik şiddet olaylarının resmi kayıtlara geçen sayısı 69 bin olarak belirlendi. Geriye dönük yapılan ankette elde edilen şiddet ve saldırı sayısının diğer iş kollarına göre iki kattan daha fazla yüksek olduğu dikkati çekti.

Veri seti çalışmasında kullanılan ikinci veri bankası, Çalışma İstatistiği Bürosu (BLS) oldu. BLS, 2007 yılında sağlık ve sosyal hizmetler kapsamında çalışmakta olan kişilere yönelik saldırılar sonucunda 9 bin 950 çalışanın iyileşmek için çok ciddi zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Bu sayı, özel sektörde meydana gelen benzer olaylar sonucu ortaya çıkan yaralanma tahminlerinin yüzde 59’unu teşkil ediyordu.

Yılda 21 ölümle sonuçlanan saldırı

BLS, aynı yıl sağlık iş gücüde saldırılar sonucu meydana gelen yaralanmalar nedeniyle izin kullanma oranının 10 bin tam zamanlı çalışan için yüzde 8.3 düzeyinde olduğunu belirtti. Bu rakamın bütün diğer iş kollarına göre 4.6 kat daha yüksek olduğu saptandı. 2003-2009 yılları arasında sağlık sektöründe ölümle sonuçlanan saldırıların yıllık ortalamasının 21 olduğu ifade edildi. Buna göre sağlık iş kolunda ölümle sonuçlanan saldırıların yıllık meydana gelen toplam şiddet olaylarının yüzde 4’ünü oluşturduğu görüldü.

Hemşireler 61 bin kat fazla şiddet gördü

Ulusal Suç Kurbanları Anketi (NCVS)’nde elde edilen verilere dayanarak, Adalet İstatistik Bürosu (BJS) tarafından 2001 yılında bir rapor yayınlandı. Söz konusu raporda, hemşirelerin 1993-1999 yılları arasında diğer iş kollarında çalışmakta olan kişilere göre 61 bin kat daha fazla iş yerindeki şiddetten mağdur oldukları belirtildi.

Aynı dönemde doktorların diğer iş kolları çalışanlarına göre 10 bin kat daha fazla iş yerinde şiddete maruz kaldıkları görüldü. Tıp teknisyenlerinin yılda 14 bin civarında şiddet içerikli olaya maruz kaldığı saptandı. BJS tarafından 2011 yılında yayınlanan bir başka rapora göre, 1993-2002 yılları arasında iş yerinde şiddete uğrama olayları yüzde 62 düzeyinde, 2002-2009 yılları arasında da yüzde 35 düzeyinde azaldı.

NEISS ve BLS’den elde edilen sonuçlar, ABD’de ülke çapında sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar sonucunda acil serviste tedaviye ihtiyaç duymuş ve farklı sürelerde iş göremeyen sağlık çalışanlarını yansıtıyor. Bu iki veri seti, tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulmuş olan daha ağır vakaları bildiriyor. NCVS’nin bildirdiği sayılar da birçok saldırı olayının tedavi gerektirecek bir yaralanmaya neden olmadığı için bildirilmediğini gösteriyor.

Kaynak : Kaynak: Medimagazin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.