Kategoriler
Duyurular Haberler

Sağlıkta Geriye Dönüş – Deklarasyon

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), sayısı gittikçe artan ve şu anda 50 ilimizin Aile Hekimleri Derneklerinin birleştiği tek federasyon olup, ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Federasyonumuz kurulduğu günden bu yana her zaman aile sağlığı hizmetlerinin kalitesi üzerine çalışmalar yürütmüş, hizmeti sunan ve alanlar açısından kaliteye odaklanmıştır.

Ülkemizde devam etmekte olan aile hekimliği uygulaması kapsamında Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu mevzuat geliştirme çalışmaları içinde aile hekimliği kanununu esaslı bir şekilde ele almadan, bütün düzenlemelerin yönetmeliklerle geçiştirilerek yapılmasını tehlikeli buluyoruz. Her yeni değişiklikte aile hekimliğinin ruhuna aykırı hareket edilerek, eski sağlık ocağı sistemine yakın bir uygulamanın ortaya konuluyor olması kaygı ve üzüntü vericidir. Özellikle mali ve özlük hakları ile ilgili düzenlemelerin kanunla yapılması gerekirken 5.yılını dolduran aile hekimliği uygulamasında halen yönetmelik ve genelgelerle hareket edilmesi adeta bir kandırmacadır. Kanun ve yönetmelikler düzenlenirken ihtiyaçların ve ilgili tarafların görüşlerinin gerektiği şekilde alınmaması, sivil toplum örgütlerine gereken değerin verilmemesi ve daha vahimi göstermelik toplantılarla, “sahanın ve vatandaşın görüşü alındığı” izleniminin verilmeye çalışılması dikkatlerden kaçmamaktadır.

Son bir yılda çıkarılan mevzuat aile hekimlerinde ciddi bir güven eksilmesine sebep olmuştur. Kanunla düzenleneceği umutla beklenen haklar değişik düzenlemelerle gittikçe daha da kötüye gitmiş ve aile hekimleri karamsarlığa itilmiş, motivasyonları bozulmuştur. Unutulmamalıdır ki; bu yaklaşım ile aile hekimliği uygulamasının kazanma ihtimali yoktur! Aile hekimliği uygulaması vatandaşın gerçek sağlığına katkıda bulunacakken, aile hekimleri bürokratik işlemlere boğdurularak hekimlik sanatını icra etmesi engellenmekte, sadece bir memur gibi görülerek yaratıcı kimliğinden uzaklaştırılmaktadır.

Aile hekimleri hastalarıyla ilgileneceği yerde evrak işleri ile boğuşturulması, anket ve bürokratik işlerle, raporlamalarla meşgul edilmesi vatandaşa ayrılması gereken zamanı kısıtlamaktadır. Özünde sağlık değil görüntüde sağlık yaklaşımına “hayır” diyoruz. Aile hekimleri dernekleri federasyonu (AHEF) şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, doğruların ve en iyinin planlanması, uygulanması ve eksikliklerin zamanında giderilmesi için, bilimsel, sosyal ve hukuki platformlarda en yüksek temsil kabiliyeti ve en yüksek gayretle çalışmaya devam edecektir.

Kanunların, hatta tüm mevzuatın planlama hataları, bu mevzuatın ülkenin değişik bölgelerinde hatalı ve farklı uygulanması, aile hekimlerinin çalışmalarının bakanlıkça ve yerel idarelerce koordinasyonunun sağlanamaması gibi sorunlarla mücadele edeceğiz. Görüşmeci tutuma inanarak evvela sağlık bakanlığından ivedi bir karşılık beklediğimizi ancak bir gelişme kaydedilmediği takdirde basın ve diğer hukuki yollarla sesimizi ve taleplerimizi duyuracağımı tüm kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz

ÜYE AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ ADINA

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (AHEF)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.