Kategoriler
Haberler

Van Tabanlı Depreminin 2. Günü Değerlendirmesi

TTB Van Tabanlı Depremi İkinci Değerlendirme Raporu’nu yayınladı:

Bölgede tüm sağlık çalışanları büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarına bu özverili ve insani emekleri için şükran borçluyuz.

Prof. Dr Mehmet Zencir (TTB Merkez Konseyi), Uzm. Dr. Halis Yerlikaya (TTB Merkez Konseyi), Uzm. Dr. Murat Yalçın (Siirt Tabip Odası), Mehmet Sıddık Akın (SES Genel Sekreteri) ve Fikret Çalagan’dan (SES Merkez Denetleme Kurulu Başkanı) oluşan heyet ikinci gün değerlendirme raporunu hazırlamıştır.

 

Erciş’te Sağlık Merkezlerinin Durumu

İlçede 1 devlet hastanesi, 1 Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve 13 adet Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bulunmaktadır. Bunlardan sadece TSM binasında sağlık hizmeti verilmektedir. Bir adet ‘sahra hastanesi’ kurulmuştur. Ayrıca bölgedeki bazı belediyelerin sağlık birimleri sağlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

 

Sorunlar:

1) Mevcut TSM kadrosunda çalışan personelin aileleri de depremden etkilendiği için bir yandan hizmet üretmeye çalışırken diğer yandan da kendi aileleri ile ilgilenmek zorunda kalmaktadırlar. Bölgedeki sağlık çalışanları da depremin travmatik etkisine maruz kalmışlardır, bu nedenle akut stres bozukluğu, yas reaksiyonu (çalışma arkadaşlarının göçükte olması, bir kısmının yaşamını yitirmiş olması) gelişme potansiyeli ve bu koşullarda çalışmalarının kendi ruh sağlıkları açısından ve hizmet verdikleri topluluk açısından oldukça sakıncalı sonuçlara yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

2) Sağlık çalışanlarının barınma (çadıra erişememe, ısınma) beslenme, dinlenme, uzun süreli çalışma, malzeme eksikliği bazı dallarda iş yükünün yoğunluğu vb. sorunları vardır. Sağlık hizmetlerinin koordinasyonuna ilişkin sorunlar çalışma ortamında gerginliğe yol açmaktadır.  Öte yandan sayıca çok olmasına rağmen etkin biçimde kullanılamayan personel ve ambulans ile yeniden işlerlik kazandırılamayan Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.

3) Sağlık hizmeti verilen kurumlarda su sorunu vardır. Buralarda hizmetin verildiği birimlerde personelin ve vatandaşın kullandığı mekanlarda susuzluk nedeniyle ciddi bir enfeksiyon riski bulunmaktadır. Tuvaletler kullanılamayacak duruma gelmiştir.

 

Öneriler:

1) Öncelikle bölgede yerleşik olarak görev yapan sağlık çalışanlarının geçici süre ile dinlenmeye alınması, ailelerinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir.

2) Sağlık hizmetlerinde büyük gerginlik yarattığı gözlemlenen koordinasyon bozukluğuna yönelik çözümler üretilmelidir. Yine gerek gönüllü gerekse de görevli olarak bölgeye gelen sağlık çalışanlarının kısa süreli rotasyonlarla çalıştırılmaları uygun olacaktır.

3) Hastane ve 1. basamak sağlık kurumlarında hasar tespiti yapılarak fiziki koşulları uygun olanların hızla sağlık hizmeti vermeye başlatılması gerekmektedir. Özellikle koruyucu ve çevreye yönelik hizmetlere önem verilmelidir.

4) Sağlık kurumlarının su ve hijyen sorunları acilen çözülmelidir.

5) Kadınlar ve gebeler için uygun muayene ve doğum birimleri faaliyete geçirilmelidir.

6)Travma süreci ve sonrasında gelişebilecek psikolojik sorunlar göz önünde bulundurularak önlemeye yönelik müdahaleler, uzun vadeye yönelik hizmet için politikalar geliştirilmelidir.

23 Ekim 2011 tarihinde Van Tabanlı depreminde yaralanan, enkaz altında kalan ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının elde edilebilen listesi aşağıda sunulmuştur. Yaralıların tez zamanda iyileşmelerini, enkaz altında olanların sağ kurtarılmalarını diliyoruz. Yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

 

Yaşamını Yitirenler

1)Meltem Çelebioğlu

2) Hikmet Tekin

3) Kenan Canpolat

4) Abdullah Yasar

5) Ümit Türkmen

 

Enkaz Altında Olanlar

1) Dr. Ramazan Sansür

2) Semahat Balta

3) Hakan Yurtkuran

4) Cemile (soyadı öğrenilemedi)’nin halen enkaz altında olduğu

 

Yaralı olup diğer merkezlere sevk edilenlerden soyadı öğrenilemeyen Burcu isimli sağlık personelinin ayağının ampute (kesildiği) edildiği, Hakan Taşkıran’ın da tedavisinin devam ettiği öğrenilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.