Kategoriler
Duyurular Haberler

Aile Hekimleri Habertürk’e Cevap Verdi!

KAMUOYUNA,

Para getirecek hastaya doktor ‘çorbasıyla’ gelir… 

Aile hekimlerinin sayısının hızla artması, hekimler arasındaki rekabeti de kızıştırdı…

Haber Türk Gazetesinde 11.Kasım 2011 tarih ve yazar Ebru Erdoğan imzalı başlık ve haber içeriği;  Yanlışlıklar, eksiklikler ve yönlendirilmiş bir haber içeriği izlenimi taşıyor olması bakımından Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ve Üye dernekleri ile birlikte saha da görev yapan binlerce Aile Hekimini üzmüştür.

Öncelikle haberde belirtilen; Aile Hekimleri hasta saylarını artırmak için, kapı kapı gezip çorba götürmek gibi birçok yola başvuruyor cümlesi tamamen yanlış ve konuyu hâkim olunmadan yazmış olduğunuz bir cümle olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilmeniz gerek ki; Ülkemiz koşulları gereği şu an içi Aile Hekimlerine verilen nüfuslar ortalama olarak 3450 civarındadır. Ve bu nüfusları tanımak, sosyoekonomik durumlarını belirlemek, bireylerin biyopsikososyal durumunu anlamak, gebe ve bebek izlemlerini yapmak ve evde yatalak hastasını ziyaret etmek, onların durum tespitini yaparak ilgili evde bakım hizmetleri birimine bildirmek aile hekimlerin görev tanımları içinde yer almaktadır. Bu anlamda da sahadaki görevlerimiz arasında gerekirse ev ev dolaşmak da vardır, köylere ve mezralara kendi aracımızla mobil hizmet vermekte.. Kaldı ki Aile Hekimliği uygulaması ile bölge tabanlı hizmet anlayışı terk edilmiş ve birey tabanlı yaklaşım sergilenmeye başlamıştır. Aile hekimleri bu bağlamda bireysel, sürekli, kapsamlı ve sürekli sağlık hizmeti sunan hekimlere dönüşmüşlerdir. Temel sağlık hizmetleri konseptinin yeni modelinde aile hekimleri ana görevi üstlenmektedir. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde yeni bir bakış açısıyla, şimdiye kadar çözülmemiş sorunlara çözüm bulma amacını gerçekleştirmede en önemli adımlardan birisi olan Aile Hekimliği Uygulaması  tüm ülkede hayata geçmiştir. Değerli hocamız Prof. Dr. Nusret Fişek’in ifadeleriyle: “ Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri ile ayakta ve evde hasta tedavisi hizmetlerinin entegre yürütülmelidir” Entegre sağlık modeli, çağdaş aile hekimliğidir.

Dünyada ki iyi Aile Hekimliği uygulama modelleri incelendiğinde aile hekimlerinin kayıtlı nüfusları 2000-2200 arasındadır. Bu ideal şartlara ulaştığımız nokta da bizlerde daha kaliteli, insan onuruna yakışır ve sevk zincirinde işletildiği bir Aile Hekimliği beklentisi içindeyiz. Bu sevk zincirinin işletilmesi için öncelikle Aile Hekimi başına düşen kişi sayısının ideal rakamlara çekilmesi ‘’ücret kaybımız olmadan ‘’esastır. Aile Hekimleri ‘’kapı tutucu’’ hekimlerdir ve kişinin her türlü sağlık problemlerini tanımlayarak onların gerektiğinde 2. ve 3. Basamak sağlık  kuruluşlarına sevkini düzenlemekte bu anlamda görevlerimiz içindedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde verilebilmesi, toplumun hastalık yükünün azaltılmasının yanı sıra ikinci ve üçüncü basamak tedavi kuruluşlarımızın da daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti ve sağlık eğitimi vermelerine fırsat tanıyacaktır.

Uygulamadan kaynaklanan bir takım aksaklıklar ve eksiklikler olduğunun bizlerde farkındayız. Ancak bilinmelidir ki bu aksaklık ve eksiklikler bizlerin uygulamalarından değil, sağlık politika yapıcıları,sağlık politikalarına yön veren sağlık idarecileri ve yöneticilerinden  ve de onların sahadan gelen seslere kulak tıkayarak çıkarttıkları yönetmeliklerden ve KHK den kaynaklanmaktadır. Ve AHEF olarak bu eksikliklerin ve de aksaklıkların giderilmesi için çalışmaktayız. Bu konuda beklentimiz, yönetmelikler, yönergeler ve de en önemlisi Aile Hekimliği kanunu çıkarılırken bizlerinde görüşünün alınması ve uyarılarımızın dinlenmesidir. Çünkü günlük pratiğimizde biz bu sorunların, aksaklıkların ve yanlışların içince çabalıyoruz. Bir hizmet sunumunun başarıya ulaşması için hizmeti verenler ve alanların karşılıklı memnuniyeti esastır. Yoksa hizmeti verenler ve alanlar arasında ki memnuniyet karşılıklı olmaz, saç ayaklarından biri eksik kalır ise hizmetin sağlıklı verilemeyeceği ve yürütülemeyeceği gün gibi aşikârdır. Dünya Sağlık Örgütü, 2010 yılına kadar insanların aile ve topluma dayalı  temel  sağlık hizmetlerine daha iyi ulaşılabilmesini, Alma Ata kongresinde de alınan kararın devamı olarak 21. yüzyılda “Herkes için Sağlık” anlayışını  hedefleri arasında saymaktadır. Bu hedefi gerçekleştirmeyi  amaçlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı, aileye dayalı temel sağlık hizmetlerini gerekli eğitim ve beceri ile donanmış sağlık ekipleriyle, bütünleşmiş bir şekilde sunmayı öngörmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde aile hekimliği başarıyla uygulanmış olup ülkemizdeki aile hekimliği uygulama çalışmaları halkımız tarafından desteklenmektedir.

Aile Hekimleri arasında haber içeriğinde belirtildiği gibi bir hasta kapma yarışı, etik dışı hareketlerin artığı gibi bir durum yoktur. Tek tük yaşanan münferit olaylar ise zaman içinde kendiliğinden elenip süzülüp yok olmaya mahkûmdur.

Halen ülkemizde birinci basamak hizmetleri ücretsiz ve kapsayıcıdır. İyi hekimlik sergilemek, kayıtlı olan kişilere bireysel(kişiye özel), sürekli(doğumdan ölüm anına dek) ve kapsamlı(kişiyi her türlü yönüyle ele alan) bütüncül (gerektiğinde sevk koordinasyonu sağlayan) kaliteli bir sağlık bakımı hizmeti sunmak amacımızdır, bu anlamda bir rekabet var ise de kaliteli hizmet anlayışımızın gereğidir. Haber içeriğinde belirtilen şekli ile bir rekabet ve hasta kapma yarışı söz konusu değildir. İyi hekimlik uygulaması dışında yapılan her türlü eylem ise suçtur ve bu suçu işleyenler aramızda barınamayacaklardır.

Aile Hekimliği uygulaması konusunda eksiklik, yanlışlık ve aksaklıkların ve bunun yanında yanlış haberlerin ve de tekzip hakkımızın AHEF olarak her zaman takipçisi olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyururuz. saygılarımızla..

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (AHEF) 

YÖNETİM KURULU ADINA

DR.AKİF EMRE EKER

2. BAŞKAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.