Kategoriler
Haberler

Bankamatiklerdeki Tehlike!

Kaynak : www.doktorlarsitesi.net

Bankamatikler sosyal ve ekonomik yaşamın vazgeçilmez bir aracı olmuştur. Sosyokültürel düzeyi farklı çok sayıda insan hergün bu cihazlardan faydalanmaktadır. Ancak enfeksiyon kaynağı olup olamayacağı ile ilgili herhangi bir araştırma yoktur. Çünkü kullanıcıların hijyen kuralları konusundaki davranış şekli bilinmemekle birlikte, endişe verici olabilmektedir.

Dolayısıyla bu konudaki bilgi eksikliğini gidermek için İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak Malatya ili sınırları dahilinde 100 bankamatik çalışma kapsamına alındı. 

Bankamatiklerin tüm tuş takımı ve ekran kısımlarından sürüntü yöntemiyle örnekler alındı. Laboratuvar ortamında kültürü yapıldı. Üreyen mikroorganizmaların standart yöntemler kullanılarak tanımlanması gerçekleştirildi. 

İnceleme sonucunda tüm bankamatiklerde çevremizde bulunan Bacillus türü (toprak basili) bakteriye rastlandı. Ayrıca 8 adet CNS (Koagülaz Negatif Stafilokok), 1 MRCNS (metisilin dirençli koagülaz negatif Stafilokok), 1 S.aureus, 1 MRSA (metisilin dirençli S.aureus) ve 3 adet E.coli tespit edildi.

Çalışmada beklentimizin aksine, enfeksiyon etkeni mikroorganizmaya daha az rastlanmıştır. Bunun nedeni olarak; özellikle bankamatiklerin kuru, açık ve güneşe maruz kalan ortamlarda olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Ancak yinede bankamatiklere yaklaşımın sağlık açısından duyarlılığını göz ardı etmemek gerekir. Çünkü herkesin ortak kullanımına açık olan bu cihazlarda hastalandırıcı mikroorganizmaya da rastlanmıştır.

Dileğimiz ve önerimiz; özellikle yoğun olarak kullanılan banka önlerindeki cihazların peryodik olarak hergün uygun, zararsız bir antiseptikle silinmesi, çok da yoğun olmayan yerlerdeki bankamatiklerin ise cihaza kendi hizmeti ile ilgili müdaheleler esnasında yine uygun bir antiseptikle silinmesinin doğru olacağı kanısındayız.

Prof.Dr.Mehmet Sait Tekerekoğlu
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.