Kategoriler
Haberler Mevzuat

KHK Sonrası Yeni Döner Sermayeler Nasıl Olacak?

Türk Sağlık Sen’den yapılan açıklama…

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır.

Eşit işe eşit ücretin uygulanmasının için yürürlüğe konulduğu ifade edilen söz konusu kararnamede bürokratlara üst düzey ücret artışı yapılırken, maalesef kamu çalışanları ve özellikle  sağlık çalışanları mağdur edilip üvey evlat muamelesi görmüşlerdir.

375 Sayılı KHK’daki Ek-2 Ek-3 Kalktı Ek-9 Geldi
Kararname ile birlikte daha önce ek ödemelerin dayanağı olan 375 Sayılı KHK’nin EK-2 ve EK-3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılarak, bunun yerine yeni bir ek madde eklenmiş, yeni eklenen EK-9 uncu maddeye göre; aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla KHK’ya ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması öngörülmüştür. Söz konusu ek ödemelere ilişkin bu hüküm 15.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ek Ödemelerde Artış Oldu.
666 sayılı KHK’nın 5. maddesinin (c) bendi ile 209 sayılı Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası yeniden düzenlenerek, “bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarı ile belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu hükme göre, sağlık personeline ödenen döner sermayeden ödeme miktarı, 375 sayılı KHK’ya göre ödenmesi gereken ek ödeme miktarından düşük olamayacaktır. Sağlık personelinin alacağı döner sermaye miktarı bu tutarın üzerinde ise kendi döner sermaye ek ödemesini alacaktır. 2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesinde yapılan değişikliklerle birlikte üniversite hastanelerinde görev yapan personelin de yukarıdaki hükümlerden faydalanması amaçlanmıştır. 666 Sayılı KHK’ye ekli (I) sayılı cetvele göre yapılan hesaplamalar aşağıda gösterilmiş olup, tablodan da anlaşılacağı üzere, eski düzenlemeye göre, sağlık çalışanlarının alacakları ek ödeme miktarlarında artış yaşanmıştır.

Üniversitelerde Performansa Geçilene Kadar EK-9 Göre Ek Ödeme Alacak
Ayrıca 666 Sayılı KHK ile 375 Sayılı Kanun hükmünde Kararnameye eklenen geçici 17 nci madde hükmüne istinaden, üniversitelerde performansa dayalı döner sermaye ek ödemesi yapılıncaya kadar, 2547 Sayılı Kanunun 58 nci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personelin de Ek-9 uncu madde uyarınca ek ödeme alacağı belirtilmiştir. Yani performansa dayalı döner sermaye ödemelerine ilişkin uygulama başlayıncaya kadar, üniversite hastanelerinde görevli çalışanlar da yukarıda açıklamalarına yer verdiğimiz EK-9 uncu maddeye istinaden ek ödeme alabileceklerdir.

EK Ödemelerin Emekliliğe Yansıtılmaması Eksikliktir
Ancak tüm kamu çalışanlarının mali haklarına ilişkin düzenlemelere yer verilen 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de, sağlık çalışanları açısından ek ödemeye ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, sendikamız olarak sık sık gündeme getirdiğimiz ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca yine birçok eleştirilere maruz kalan ve çalışanlar arasında eşitsizliğe yol açan istihdam politikalarının bir sonucu olarak, 4/C statüsünde çalışan personelin bu haklardan yararlandırılmasına yönelik bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

PERSONELİN ALMAKTA OLDUĞU VE YENİ DÜZENLEMELER SONUCU ALACAĞI EK ÖDEME MİKTARLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI TABLO

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;Mevcut Ek Ödeme Oranı (%)

 

Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL)

 

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

 

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

 

Fark(TL)

 

a) Başmühendis, başmimar,  mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;     
1) 1-2 dereceden aylık alanlar96587,9150918,6330,7
2) 3-4 dereceden aylık alanlar96587,9140857,3269,4
3) Diğer derecelerden aylık alanlar91557,3130796,1238,8
b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;     
1) 1-2 dereceden aylık alanlar82502,1120734,8232,7
2) 3-4 dereceden aylık alanlar82502,1110673,6171,5
3) Diğer derecelerden aylık alanlar82502,1100612,4110,3
c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;     
1) 1-2 dereceden aylık alanlar82502,1110673,6171,5
2) 3-4 dereceden aylık alanlar82502,1100612,4110,3
3) 5-7 dereceden aylık alanlar82502,190551,149,0
4) Diğer derecelerden aylık alanlar82502,185520,518,4
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;Mevcut Ek Ödeme Oranı (%)

 

Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL)

 

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

 

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

 

Fark

(TL)

 

a) Uzman tabiplerden;     
1) 1-2 dereceden aylık alanlar83508,32001224,7716,4
2) 3-4 dereceden aylık alanlar82502,11901163,5600,2
3) Diğer derecelerden aylık alanlar82502,11801102,3600,2
b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;     
1) 1-2 dereceden aylık alanlar83508,31901163,5655,2
2) 3-4 dereceden aylık alanlar82502,11801102,3600,2
3) Diğer derecelerden aylık alanlar82502,11701041,0538,9
c) Diş tabiplerinden;     
1) 1-2 dereceden aylık alanlar76465,41851132,9667,5
2) 3-4 dereceden aylık alanlar76465,41751071,6606,2
3) Diğer derecelerden aylık alanlar76465,41651010,4545,0
ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;     
1) 1-2 dereceden aylık alanlar112685,91651010,4324,5
2) 3-4 dereceden aylık alanlar112685,9155949,2263,3
3) Diğer derecelerden aylık alanlar112685,9145887,9202,0
d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;     
1) 1-2 dereceden aylık alanlar74453,2140857,3404,1
2) 3-4 dereceden aylık alanlar74453,2130796,1342,9
3) Diğer derecelerden aylık alanlar72440,9120734,8293,9
e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;     
1) 1-2 dereceden aylık alanlar72440,9115704,2263,3
2) 3-4 dereceden aylık alanlar72440,9105643,0202,1
3) 5-7 dereceden aylık alanlar72440,995581,8140,9
4) Diğer derecelerden aylık alanlar72440,990551,1110,2
9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;Mevcut Ek Ödeme Oranı (%)

 

Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL)

 

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

 

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

 

Fark

(TL)

 

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;     
1) 1-4 dereceden aylık alanlar63385,890551,1165,3
2) 5-7 dereceden aylık alanlar63385,880489,9104,1
3) Diğer derecelerden aylık alanlar63385,870428,742,9

(NOT: Yukarıda yer verilen hesaplamalar şu anki alınan maaşlara göre hesaplanmış olup, 2012 yılında farklılık gösterebilir. )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.