Kategoriler
Duyurular Haberler

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

KURULTAY BROŞÜRÜ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Değerli Meslektaşımız,

Türkiye’de sağlık ortamına ilişkin son derece kritik bir süreci hep birlikte yaşamaktayız. Hemen her gün sağlık çalışanlarını, sağlık çalışanlarının hizmet sunduğu hastaları, toplumda sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet alan toplum bireylerini yakından etkileyen bir ya da birkaç olay meydana gelmektedir.

Bu dinamik süreçte özellikle de hekimlerin özlük hakları sorunları, mesleki özerkliklerini yerine getirebilmelerine ilişkin engeller, çalışma barışını bozan durumlar, hekimleri ve hastaları/toplumu “karşı karşıya” bırakan gelişmeler gibi onlarca durum meslektaşlarımızı olumsuz etkilemektedir.

TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Ankara Tabip Odası olarak bu yıl XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı`nı (TUEK) birlikte düzenliyoruz. TTB ve sağlık ortamına önemli bir birikim ve deneyim kazanmamızı sağlayan kurultayların bu yıl Ankara’da yapılmasının bizim için çok anlamlı olduğunu paylaşmak isteriz. Program kapsamında her yıl olduğu gibi 25 Kasım 2011 tarihinde TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu düzenlenmektedir. Hemen ardından, 26-27 Kasım 2011 tarihlerinde ise TUEK ana oturumlarında siz değerli meslektaşlarımızla birlikte olmak istiyoruz.

Uzmanlık Derneklerimizin değerli birikimlerini bu ortamda paylaşmaktan onur duyacağız. Bu birikimlerin kısa-orta-uzun dönemde Türkiye sağlık ortamını iyileştiren bir sürece evrilmesi için de yine hep birlikte hareket edeceğiz. Çalışmalarımızın sizlerin katkı ve katılımıyla değer kazanacağını bir kez daha hatırlatır, 25-26-27 Kasım 2011 tarihlerinde birlikte olabilmeyi dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. İskender Sayek

TTB-UDEK Başkanı

Dr. Bayazıt İlhan

Ankara Tabip Odası Başkanı 

 KURULTAY PROGRAMI

TTB-UDEK ÇALIŞMA GRUPLARI VIII. GENEL KURULU

25 KASIM 2011 CUMA

10.00-10.15 Kayıt

 

10.15-10.30 Açılış

 

10.30-12.30 TTB-UDEK Çalışma Grupları Toplantısı

 

Salon 1: Etik Çalışma Grubu: Tam Gün Politikalarının Yarattığı Etik Sorunlar

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Osman İnci, Dr. Murat Civaner

 

Salon 2: İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu: Reçetelerde İlaç Kısıtlamaları: Sorunlar ve Çözümler

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Ersin Yarış, Av. Mustafa Güler

 

Salon 3: Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu:Resertifikasyon-Kredilendirme

Kolaylaştırıcılar:

Dr. İskender Sayek, Dr. Sadık Kılıçturgay

 

Salon 4: Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu: Kanun Hükmünde Kararname ve Toplum Sağlığına Etkileri

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Dilek Aslan, Av. Ziynet Özçelik

 

Salon 5: E-Sağlık Çalışma Grubu: Sağlıkta Mobilite ve Mobil Teknolojiler

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Oğuz Dicle, Dr. Oğuz Söylemezoğlu, Dr. Mehmet Kitapçı,

Dr. Osman Saka, Dr. Hakan Gülkesen

 

 

Salon 6: Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu: Genel Kurul Çalışmaları

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Emre Huri, Dr. Yasemin Saygıdeğer, Dr. Mehmet Özgür Niflioğlu

 

Salon 7: Medya ile İletişim Çalışma Grubu: Medya İle “Doğru ve Etkili” İletişim; Uzmanlık Derneklerinin Rolü ve Sorumluluğu

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Ali Özyurt, Mutlu Sereli Kaan

 

Salon 8: Görev Grubu: Acillerde Yaşanan Şiddet ve Uzmanlık Derneklerine Düşenler

Kolaylaştırıcılar:

Dr. Hasan Ogan, Dr. Gülriz Erişgen

 

12.30-13.30 Yemek Arası

 

13.30-14.00 Çalışma Grupları Çalışmaları Rapor Hazırlığı

 

14.00-15.00 Sunumlar ve Kapanış

 

26 KASIM 2011, CUMARTESİ

 

08.00 – 09.00 Kayıt

 

09.00 – 09.30 Açılış Konuşmaları

 

TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı

Dr.İskender Sayek

Ankara Tabip Odası Başkanı

Dr.Bayazıt İlhan

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri

Dr.Feride Aksu-Tanık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Dr.Sarp Saraç

 

09.30 – 10.45 İkili Konferans:Türkiye`de ve Dünya`da Uzmanlık Eğitimi

 

Oturum Başkanları:

Dr. İskender Sayek, Dr. Berivan Tunca

 

Türkiye’de Güncel Politikalar ve Uzmanlık Eğitimi

Dr. Şükrü Hatun

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dekan Yardımcısı

 

Avrupa’da Uzmanlık Eğitiminde Yetkilendirme

(European Qualification in Speciality Training)

Dr. Zlatko Fras

Slovenya Tıp Birliği

 

10.45-11.00 ARA

 

11.00-13.00 PANEL

Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projesi/Sağlık Kampüsleri

Oturum Başkanları:

Av. Ziynet Özçelik, Dr. Egemen Aktaş

Sağlık Yönü

Dr. Feride Aksu-Tanık

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri

Şehir Planlaması Açısından

(TMMOB-Şehir Plancıları Odası)

Dr. Ümit Özcan

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri

Kamu Özel Ortaklığının Türkiye Süreci

Av. Özgür Erbaş

TTB Merkez Konseyi Hukuk Bürosu Üyesi

Kamu Özel Ortaklığının Dünya Süreci

Dr. Koray Karasu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

 

13.00-14.00 YEMEK ARASI

 

14.00-15.30 PANEL

Sağlık Politikaları ve Uzmanlık Eğitimi:

Sorunlar ve Çözümler

Oturum Başkanları:

Dr. Mehmet Demirhan, Dr. Mehmet Özgür Niflioğlu

Üniversiteler Açısından Uzmanlık Eğitimi

Dr. Sarp Saraç

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Sağlık Bakanlığı Temsilcisi

Dr. Engin Uçar

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Eğitimi Daire Başkanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekreteri

Hekimlikte Mesleki Özerklik ve Uzmanlık Eğitimi

Dr. Selçuk Dağdelen

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

 

15.30-16.00 ARA

 

16.00-17.00 TTB-UDEK ÜYESİ DERNEKLERİN ETKİNLİKLERİ-I

Oturum Başkanları:

Dr. Umut Akyol, Dr. Mustafa Ünlü

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER):

Çalışma Grupları Deneyimi

Dr. Tacettin İnandı/HASUDER Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Melikşah Ertem/HASUDER Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Dermatoloji Derneği:Dermatoloji Kış Okulu

Dr. Erkan Alpsoy/Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Başkanı

Türk Farmakoloji Derneği:

Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri

Dr. Remzi Erdem/Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ersin Yarış/TTB-UDEK Yürütme Kurulu Üyesi

Türk Klinik Biyokimya Derneği:

Türk Klinik Biyokimya Okulu Etkinlikleri

Dr. Özkan Alataş/Türk Klinik Biyokimya Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Biyoetik Derneği:

Türkiye Biyoetik Derneği Etkinliklerinden

Örnekler/Deneyimler

Yeşim Işıl Ülman/Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı

 

17.00-18.00 TTB-UDEK Çalışma Grubu Raporlarının Sunumu

Oturum Başkanları:

Dr. Dilek Aslan, Dr. Ersin Yarış

 

18.00-19.00 KOKTEYL

 

27 KASIM 2011; PAZAR

 

09.00 – 10.30 AÇIK TARTIŞMA

Eğitim ve Mesleki Gelişim Sorunları

(Asistan ve Genç Uzman Hekimler Gözüyle)

 

Oturum Başkanları:

Dr. Raşit Tükel, Dr. Mehmet Çolak

 

Asistan Gözüyle:

Dr. Fatih Mutlu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Dr. Funda Kırtay Tütüncüler

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Genç Uzman Gözüyle:

Dr. Yasemin Saygıdeğer

SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi

Genç Akademik Uzman Gözüyle:

Dr. Emre Huri

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

 

Grup Tartışması

 

10.30-11.00 ARA

 

11.00-12.30 TTB-UDEK ÜYESİ DERNEKLERİN ETKİNLİKLERİ-II

Oturum Başkanları:

Dr. Figen Özgür, Dr. Önder Okay

 

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu:

Türkiye’de ve Dünyada Meme Kanseri,

MHDF ve Etkinlikleri

Dr.Vahit Özmen

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Başkanı

 

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği:

Uzmanlık Süreci ve Sonrası Anestezi Eğitiminin Geliştirilmesinde TARD Neler Yaptı?

Dr. Neslihan Alkış

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Anesteziyoloji veReanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Türk Cerrahi Derneği: E-Aktiviteleri

(e-karne, e-sınav, e-kitap, Sanal Akademi)

Dr. Yeşim Erbil

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD):

Uzmanlık Eğitimi ve Gelişiminde Avrupa İlişkileri

Dr. Feza Korkusuz

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Osteoporoz – Osteoartrit Komisyonu Üyesi

 

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği:

Asistan Okulu Deneyimleri

Dr. Sühan Ayhan

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Bilimsel İşler ve Plastik Okulu Sorumlusu

 

12.30-13.00 XVII. TUEK KAPANIŞ BİLDİRGESİ

Dr. Süleyman Özyalçın, Dr. Arzu Karataş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.