Kategoriler
Duyurular Haberler Mevzuat

Yeni Kanun Hükmünde Kararname Neler Getiriyor?

Bakanlığının teşkilatındaki yeni düzen hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kamu Hastaneleri Birliği Kurumu kurduklarını, 81 ildeki hastanelerin yönetimleriyle ilgili kararların bu illerde oluşacak 90’a yakın birlik tarafından alınacağını bildirdi. Radikal’in sorularını yanıtlayan Akdağ, bakanlıkta Verem ve Sıtma Savaş gibi daire başkanlıklarının, birçok genel müdürlüğün kapatıldığını anlattı. Akdağ, yeni yapılanmanın öne çıkan yanları hakkında şu bilgileri verdi:

Sağlıklı Yaşam Genel Müdürlüğü: Yeni kurulan bu birimin amacı, sağlıklı yaşam konusunda bireyin farkındalığını geliştirip, davranışları değiştirebilmek. Bu birimle, gıdayla ilgili reklamlar, mönülerin kalorinin ifade edilmesi, okul kantinlerinde yaptıklarımıza varıncaya kadar çok değişiklik yapacağız. Sadece beslenmeyle sınırlı da değil. Sağlıklı yaşam için ne gerekiyorsa.

Kamu Hastaneleri Birlikleri Kurumu: Hastaneler yine kamunun elinde olacak ama yöneticileri süreli sözleşmeli gelecek. Başarıyı, mali başarı, personele ödenen ek ödeme miktarları, hastane kalitesi gibi bileşenlerin ortak değerlendirmesiyle hesaplayacaklar. İllerde kurulacak birliklerin başına birer genel sekreter geliyor. İstanbul’da 6 birlik olacak. Türkiye’de yaklaşık 90 birlik olacak. Atamaları bakanlığa bağlı Kamu Hastaneleri Birlikleri Kurumu yapacak. Yöneticiler dışındaki personelin statüsü aynı kalacak.

Uzlaştırma Kurulu: Yanlış tedavi gibi durumlarda maddi manevi tazminat başvurularında uzun mahkeme süreçlerini ortadan kaldırmak için hasta, sağlık görevlisi ve meslek sigortacısını bir araya getireceğiz. Bakanlık burada uzlaşmayı kolaylaştırıcı rol oynayacak. Yargının yükünü de hafifletecek.

Performans Değerlendirmesi: Bütün yöneticiler tabi tutulacak. Bebek ölümlerinin azalması, aşılama gibi sağlık alanında konulan stratejik hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığına bakılarak performans değerlendirmesi yapılacak. Hedefe ulaşamayan görevden alınabilecek.

Yabancı Uzman Çalıştırma: Geçici süreli belli projelerde çalışmak üzere yerli ve yapancı personel istihdam edilecek. Bilgisayar uzmanı da olabilir, hastane mimarisi için mimar da olabilir.

Yerel Ürün Şartı: Savunma sanayiindeki gibi, cari açığın kapatılması için yerli tıbbi ürünler teşvik edilecek. Hastaneler toplu alım yapılıyorsa, Türkiye’de üretim ve Türkiye’den ihracat zorunluluğu getirilebilir.

Gönüllü Sağlık Gözlemciliği: Kamuoyunda trafik müfettişliğine benzetildi. Kesinlikle böyle değil. Uygun özelliklere sahip, seçilmiş, eğitilmiş insanlar, sağlık hizmetlerini alırken yaptıkları gözlemleri bakanlığa rapor edecek. Bu, şikâyet mekanizması gibi düşünülmemeli.

İkamet Mecburiyeti: İhtiyaç halinde bir sağlık personelinin çalıştığı yerde ikamet etmesi zorunluluğunu getiriyoruz. Bir ilçede doktor olup şehir merkezinde ikamet edemezsiniz.

Kaynak : Radikal Gazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.