Kategoriler
Duyurular Haberler

Döner Sermaye de Yeni Gelişme

YÖK Döner Sermaye Yönetmeliği’nde kısmi durdurmaya itiraz

TTB, 535 öğretim üyesi ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği tarafından aynı zamanda Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve dayanağı Yasa kuralının Anayasa’ya aykırılığına ilişkin gerekçelerin ciddiliği göz önünde tutularak dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istemiyle iptal davası açılmıştı.

Danıştay 8. Dairesi mesleğini serbest icra eden öğretim üyelerine döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağını düzenleyen Yönetmeliğin 4. maddesinin 8. bendi yönünden yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar vermiş, diğer maddeler yönünden istemi gerekçesiz olarak reddetmiştir.

Dairenin kararına, etkin bir yargısal denetimin gerçekleştirilmediği, dayanak yasa kuralının sosyal hukuk devleti ilkesini yok saydığı, Anayasa’da Temel Haklar ve Ödevler” olarak güvenceye kavuşturulan maddi ve manevi varlığı koruma ve geliştirme hakkı, dinlenme hakkı, sağlık hakkı, ücrette adaletin sağlanması hakkının ihlal edildiği, bilim özgürlüğünün yok sayıldığı, idare hukukunun temel ilkeleri olan hukuk devleti, hukuki güvenlik ve yasallık ilkelerinin gözetilmediği gerekçeleriyle itiraz edilmiş, Yasa maddesinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması istenmiştir.

İtiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından görüşülecektir. İtiraz hakkında verilecek karar da paylaşılacaktır.

Danıştay 8. Daire’nin kararı için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.